Szkolenia zamknięte

Szkolenia zarządzania

Doskonalenie umiejętności przywódczych szkolenie

Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji.  Motywowanie zespołu w trudnych czasach WstępDzisiejszy rynek pracy charakteryzuje się wysoką niestabilnością i dynamicznymi zmianami. W obliczu globalnej konkurencji, szybkiego rozwoju technologii i niepewności...

Szkolenie Coaching managerski

Wstęp:Szkolenie "Coaching Menadżerski" stanowi niezwykle wartościową okazję dla menadżerów na rozwinięcie umiejętności coachingu, kluczowych dla skutecznego zarządzania zespołem. Coaching staje się coraz bardziej istotnym narzędziem w biznesie, umożliwiając menadżerom...

Szkolenie Zarządzanie Zespołem międzypokoleniowym

„Ach, ta dzisiejsza młodzież… – prawdopodobnie każdy kiedyś słyszał te słowa. Abstrahując od ich sensu, należy przyznać, że różnice między pokoleniami były widoczne od zawsze i nic się w tej kwestii nie zmieniło od lat. Oprócz odmiennego stylu ubierania się,...

Szkolenie Inteligencja Emocjonalna

WstępSzkolenie z inteligencji emocjonalnej jest zaprojektowane w celu rozwijania kluczowych umiejętności związanych z rozpoznawaniem, rozumieniem i zarządzaniem emocjami. Inteligencja emocjonalna odgrywa istotną rolę w sukcesie zarówno osobistym, jak i zawodowym,...

Organizacja i podnoszenie efektywności pracy liderów utrzymania ruchu

Sukces człowieka w życiu nie jest możliwy, jeżeli nie radzi on sobie z organizacją własnego czasu, z planowaniem celów i działań. W środowisku zawodowym zarządzać czasem oznacza często zarządzać zespołem, zasobami, środkami itd.. W działach utrzymania ruchu to również...

Warsztat brygadzisty, mistrza, kierownika produkcji szkolenie

Pogram szkolenia: Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika produkcjiWstęp:W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rola kierownika zespołu produkcyjnego stanowi kluczowy element sukcesu organizacji. Przedstawiamy Państwu program szkolenia...

Zarządzanie zespołem zewnętrznym szkolenie

Wstęp: Szkolenie warsztatowe pomoże mistrzom, brygadzistom, liderom, koordynatorom itd w sprawnym komunikowaniu swoich oczekiwań i wymagań wobec pracowników outsourcingowych, efektywnym rozwiązywaniu problemów, podnoszeniu ich motywacji i zaangażowania oraz dawania...

Jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie? szkolenie.

System i narzędzia, środowisko pracy, park maszyn i urządzeń a nawet prawidłowo ułożone procesy to nie wszystko! LEAN Manufacturing, Six Sigma oraz wszelkie inne sprawdzone idee zarządzania produkcji opierają się na podstawowej zasadzie: na zaangażowania i utrzymaniu...

Obrona przed manipulacją ze strony podwładnych

UWAGA! Prawa autorskie - treść i zakres programu stanowią w pełni własność intelektualną autora, trenera J&J. Wszelkie kopiowanie, powielanie i udostepnianie programu szkolenia bez zezwolenia autora jest zabronione i podlega pod treść ustawy o prawach autorskich:...

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej szkolenie

Intensywne warsztaty managerskie skierowane głównie do kadry średniego i niższego szczebla.„Od przyjaciela do szefa” – jak bezpiecznie pokonać tą nie łatwą, ale satysfakcjonującą drogę? To propozycja dla osób awansowanych do roli kierowniczej na stanowiskach:...

Role zespołowe wg. Belbina – szkolenie i analiza

Czyli jak tworzyć efektywne zespoły projektowe? Warsztaty i szkolenia dedykowane dla: działów HR; dyrektorów/kierowników i liderów zespołów. Analiza i testy są realizowane na grupie od 5-10 osób /jednorazowo Realizacja niektórych przedsięwzięć wymaga powołania zespołu...

Zarządzanie pokoleniem X Y Z szkolenie

Motywacja POKOLENIA X Y Z Kiedyś jedna epoka trwała nawet kilkaset lat, a pojawienie się nowej następowało po co najmniej kilku pokoleniach. Dziś ten proces zachodzi kilkakrotnie w ciągu życia jednego człowieka, którego mentalność nie jest w stanie nadążyć za tak...

Jak zatrzymać dobrych pracowników szkolenie

„Jak zatrzymać dobrych pracowników” – warsztaty szkoleniowe dla liderów, brygadzistów i mistrzów produkcji. Dzisiejszy rynek pracy to rynek pracownika. Profesjonalny, wykwalifikowany a przede wszystkim zaangażowany pracownik jest wręcz obecnie na wagę złota. Jego...

Kierowanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, Los sprawił, że sam stałem się autorytetem. Autor: Albert Einstein Największym wyzwaniem dla kadry managerskiej niższego i średniego szczebla jest dzisiaj utrzymanie lojalności i zaangażowania podwładnych. Na  tzw...

Autorytet mistrza brygadzisty produkcji szkolenie

„Jeśli Twoi ludzie przestali do Ciebie przychodzić, to jest źle. Bo albo się Ciebie boją, albo uważają, że to strata czasu.” Colin Powell Cele główne: Celem jest nauczenie uczestników przejmowania silnego i skutecznego wpływu nad...

Zarządzanie zespołem pracowniczym w realiach uczelni

„Zarządzanie zespołem pracowniczym w realiach uczelni” Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w środowisku wyższej uczelni Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania zespołu, poprawy...

Zarządzanie zmianą szkolenie nad morzem

  Wstęp: Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie ,że „Najbardziej stałą rzeczą na świecie jest… ciągła zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry...

Komunikacja w zarządzaniu szkolenie

 „Sztuka komunikacji jest językiem przywództwa” – James Humes Szkolenie warsztatowe, pozwala zrozumieć znaczenie pozytywnych relacji międzyludzkich w procesie komunikacji, nabyć umiejętność ich efektywnego kształtowania i przełożenia na współpracę w zespole...

Akademia lidera

  Program skierowany do pracowników na najniższym szczeblu zarządzania głownie liderów i brygadzistów. W ramach  AKADEMII LIDERA  realizujemy szkolenia dla liderów produkcji – brygadzistów. Mają one na celu doskonalenie kompetencji miękkich w obszarze przywództwa...

Przygotowanie do roli kierownika szkolenie

„Styl Przywództwa to sposób, w jaki zachowujemy się, gdy chcemy wpłynąć na wyniki innych osób. To połączenie zachowań dyrektywnych i wspierających” Kenneth Blanchard Kim jest kierownik – Lider? Zazwyczaj rola ta kojarzy się nam z człowiekiem wizjonerem, za którym...

Warsztat kierowniczy dla lidera brygadzisty mistrza produkcji

Pogram szkolenia: Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika produkcjiWstęp:W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rola kierownika zespołu produkcyjnego stanowi kluczowy element sukcesu organizacji. Przedstawiamy Państwu program szkolenia...

Zarządzanie zmianą w firmie szkolenie Trójmiasto

Zmiany stanowią integralną część życia zarówno jednostek, jak i organizacji. W obecnych czasach mówi się często, że jedyną stałą rzeczą na świecie jest... nieustanna zmiana. Niemniej jednak, procesy zmian mogą wywoływać niepokój i wątpliwości zarówno u pracowników,...

Komunikacja i współpraca w zespole szkolenie

Ukochanym porównaniem, które stosuje Ed Deming,jest porównanie pracy zespołowej do gry w orkiestrze symfonicznej.Taka orkiestra składa się z utalentowanych muzyków,którzy muszą zrezygnować z udowadniania swych zdolnościw celu zachowania harmonii w orkiestrze. * Jak...

Motywowanie pracowników szkolenie

Jak zbudować nasz zespołowy mini system motywacji? Ludzie chcą być zauważeni.Pragną uznania swych osobistych osiągnięć i wkładu w osiągnięcia zbiorowe.Często uznanie jest formą podziękowania.Osobiste osiągnięcie jako takie jest motywujące,motywacja ta zwiększa się...

Zarządzanie czasem szkolenie Trójmiasto

Szkolenie to, oparte na systemie warsztatowym, pozwala udzielić odpowiedzi na pytania: * Jak uczynić planowanie narzędziem sukcesu?* Jak dołączyć do grupy tych, którzy są efektywni w osiąganiu celów?* Jak wykorzystać synergię własnych silnych stron w oparciu o System...

Akademia lidera Lean

Trening kierowniczy to cykl szkoleń otwartych i/lub zamkniętych dla kadry średniego i wyższego szczebla managerskiego – kierowników i dyrektorów dowolnych działów lub obszarów, osób sprawujących nadzór nad grupami: specjalistów lub liderów mniejszych zespołów.Tych,...

Komunikacja międzypokoleniowa szkolenie

Nasze społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, bo złożone z pokoleń, które rodziły się i dorastały w zmieniającej się rzeczywistości, w czasie gwałtownych przemian ustrojowych.Badacze i eksperci na podstawie różnych warunków bytowych, okoliczności i ważnych wydarzeń...

Zarządzanie kierowanie zespołem dla nowych kierowników

Kierowanie zespołem okazuje się jednym z największych wyzwań dla nowoczesnych menagerów XXI wieku. Zwłaszcza, jeżeli stają przed faktem mianowania ich na to stanowisko i zmiany roli z członka zespołu na jego lidera. Czy uda się być liderem nie tylko mianowanym, ale...

Budowa zespołu warsztaty kierownicze

KREOWANIE ZESPOŁU, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, MOTYWACJA, KONFLIKT, SYTUACJE AWARYJNE, ELEMENTY NEGOCJACJI I MEDIACJIUmiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jako podstawa skutecznego realizowania wyznaczonych zadań w organizacji. Wstęp:...

Zarządzanie zmianą w firmie szkolenie

Cel szkolenia Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie ,że „najpewniejszą rzeczą na świecie jest zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej....

Akademia Lidera Motywacja

 „Nie słyszymy pracowników bo nie chcemy ich słyszeć. Nie obudzimy nikogo kto udaje że śpi!!” Szkolenie skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Czym jest tak naprawdę motywacja i jaki mamy na nią...

Akademia Lidera Produkcji

Nie chodzi o to aby wykorzystać do pracy 100 par rąk… Chodzi też o 100 myślących głów i 100 zaangażowanych serc” Warsztaty skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. System, metodologia narzędzia to nie...

Motywacja i zaangażowanie szkolenie nad morzem

Jak zbudować nasz zespołowy mini system motywacji? Ludzie chcą być zauważeni.Pragną uznania swych osobistych osiągnięć i wkładu w osiągnięcia zbiorowe.Często uznanie jest formą podziękowania.Osobiste osiągnięcie jako takie jest motywujące,motywacja ta zwiększa się...

Współpraca w zespole szkolenie

Ukochanym porównaniem, które stosuje Ed Deming,jest porównanie pracy zespołowej do gry w orkiestrze symfonicznej.Taka orkiestra składa się z utalentowanych muzyków,którzy muszą zrezygnować z udowadniania swych zdolnościw celu zachowania harmonii w orkiestrze. * Jak...

LIDER – czyli jak kierować i zarządzać zespołem

Wstęp:Szkolenie przeznaczone jest dla średniego i wyższego szczebla zarządzania firm, szczególnie sektora MŚP. Stanowi ono element wprowadzający do pracy nad kształtowaniem cech osobowości przywódczych, tak w grupach doświadczonych zarządzających, jak i nowo...

Indywidualny Plan Rozwoju Menagera IPRM

Kompleksowy program rozwoju dla kierowników wyższego i średniego szczebla zarządzania. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto: „ Nie wydawaj pieniędzy na szkolenia, lecz inwestuj je w rozwój własny i rozwój swoich...

Indywidualny Plan Rozwoju Menagera IPRM

Kompleksowy program rozwoju dla kierowników wyższego i średniego szczebla zarządzania. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto: „ Nie wydawaj pieniędzy na szkolenia, lecz inwestuj je w rozwój własny i rozwój swoich...

RADY PRACOWNIKÓW Szkolenie

Zapraszamy do udziału w unikalnych warsztatach szkoleniowych, skierowanych do przedstawicieli Rad Pracowników oraz osób odpowiedzialnych za współpracę i dialog społeczny z pracodawcą. W obliczu wymogów prawnego powołania Rady Pracowników przez pracodawców...

Zarządzanie czasem szkolenie nad morzem

Szkolenie to, oparte na systemie warsztatowym, pozwala udzielić odpowiedzi na pytania: * Jak uczynić planowanie narzędziem sukcesu?* Jak dołączyć do grupy tych, którzy są efektywni w osiąganiu celów?* Jak wykorzystać synergię własnych silnych stron w oparciu o System...

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych szkolenie

Opis szkolenia, dla kogo? Dla osób mających w firmie wpływ na komunikację wewnętrzną i zapewnienie prawidłowego dostępu do informacji. Są to zwykle managerowie wysokiego i średniego szczebla, pracownicy działów komunikacji, kierownicy działów.Szkolenie lub coaching...

Budowa zespołu szkolenie

Główne obszary: KREOWANIE ZESPOŁU, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, MOTYWACJA, KONFLIKT, SYTUACJE AWARYJNE, ELEMENTY NEGOCJACJI I MEDIACJIUmiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jako podstawa skutecznego realizowania wyznaczonych zadań w...

Komunikacja współpraca zespołowa szkolenie Gdynia Gdańsk

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?: 1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.2. Nabywanie wiedzy od innych...

Indywidualny Plan Rozwoju Menagera IPRM

Kompleksowy program rozwoju dla kierowników wyższego i średniego szczebla zarządzania. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto: „ Nie wydawaj pieniędzy na szkolenia, lecz inwestuj je w rozwój własny i rozwój swoich...

Zarządzanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Grupa docelowa: Szkolenie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. System to nie wszystko! LEAN Manufacturing, Six Sigma oraz wszelkie inne sprawdzone idee zarządzania produkcją opierają się na podstawowej...

Sprzedaż i obsługa klienta

Negocjacje zaawansowane szkolenie

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i narzędzi dla skutecznego negocjowania. Otrzymasz zasób potrzebnej wiedzy, poznasz sprawdzone w praktyce techniki oraz sprawdzisz swoje umiejętności podczas ćwiczeń „case study’s”, które kopiują realne sytuacje biznesowe....

Intensywny Warsztat Sprzedaży

„Tysiąc razy więcej sprzedaje ten.., Kto potrafi o jedną tysięczną więcej” Informacje ogólne Profesjonalni handlowcy potrzebni są zawsze, a szkolenia umiejętności sprzedaży odgrywają pierwszorzędną rolę w ich rozwoju zawodowym. Najważniejszym wyzwaniem dla firmy jest...

Intensywny warsztat negocjacji

„Walka Dawida z Goliatem – czy w negocjacjach ważniejsza jest postawa czy też umiejętność manipulacji i wpływu na człowieka poprzez stosowanie przemyślnych technik i metod?” Mówiąc o negocjacjach mamy na myśli i te negocjacje przez duże „N” i negocjacje, „na co dzień”...

Intensywny Warsztat Obsługi Klienta

„Profesjonalna obsługa klienta to przede wszystkim dwie rzeczy: miły i kompetentny sprzedawca oraz jego umiejętność opanowania negatywnych emocji” Praca sprzedawcy w dużych i małych sieciach sprzedaży to praca ciężka i nie zawsze odpowiednio doceniana. Nie zawsze...

Szkolenia modułowe dla handlowców

Kompleksowy program rozwoju – Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto: „ Nie wydawaj pieniędzy na szkolenia, lecz inwestuj je w rozwój własny i rozwój swoich pracowników” Założenia programu: Indywidualny program, co...

Standardy telefonicznej obsługi klienta szkolenie

Profesjonalna obsługa klienta to jeden z trzech kluczowych elementów budujących wizerunek i sukces biznesowy firmy. Obok jakości produktu czy usługi i działań w zakresie tzw PR-u to umiejętności pracowników w zakresie prawidłowej komunikacji, diagnozowania problemu...

Sprzedaż przez telefon – aktywny telemarketing

Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon Postawa, wiedza i umiejętności decydują o efektywność sprzedaży przez telefon. Aktywność telemarketera oparta na umiejętnościach związanych ze sztuką prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu oraz zarządzania emocjami...

ABC telemarketingu szkolenie

Przygotowanie do pracy z telefonem … Telemarketing jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi sprzedaży i obsługi klienta.Podczas tego szkolenia poznasz istotę skuteczności w pracy telemarketera. Program szkolenia został opracowany na podstawie osobistych doświadczeń...

Negocjacje windykacja szkolenie

Zapraszamy na szkolenie otwarte dla pracowników ds. windykacji, handlowców i przedstawicieli handlowych, pracowników działów księgowych lub finansowych, menedżerów odpowiedzialnych za windykację oraz osoby zajmujące się monitorowaniem płatności klientów i ściąganiem...

Intensywny warsztat negocjacji

„Walka Dawida z Goliatem – czy w negocjacjach ważniejsza jest postawa czy też umiejętność manipulacji i wpływu na człowieka poprzez stosowanie przemyślnych technik i metod?” Mówiąc o negocjacjach mamy na myśli i te negocjacje przez duże „N” i negocjacje, „na co dzień”...

Marketing w firmie szkolenie

Opis szkolenia, dla kogo? Szkolenie „Marketing w firmie – metody pozyskiwania i przetwarzania informacji rynkowej” skierowane jest do czterech grup pracowniczych: (1) sprzedawców, (2) pracowników działu marketingu i promocji, (3) osób odpowiedzialnych za tworzenie...

Profesjonalna obsługa petenta szkolenie

SPRAWNA OBSŁUGA PETENTA W URZĘDZIE(szkolenie połączone z warsztatami)WstępProfesjonalna obsługa klientów w urzędach administracji publicznej jest kluczowa dla zapewnienia efektywności, zaufania społecznego oraz poprawy relacji między urzędnikami a petentami. Urzędy są...

Pozyskiwanie klientów przez telefon Szkolenie

Szkolenie w postaci intensywnego treningu prowadzonego przez praktyków, podczas których kadra trenerska zaprezentuje formy i możliwości wykorzystania telemarketingu. Telemarketing, na obecnym konkurencyjnym rynku, staje się jednym z najważniejszych narzędzi...

Techniki Sprzedaży szkolenie nad morzem

Informacje ogólneProfesjonalni handlowcy potrzebni są zawsze, a szkolenia umiejętności sprzedaży odgrywają pierwszorzędną rolę w ich rozwoju zawodowym. Najważniejszym wyzwaniem dla firmy jest dotarcie do możliwie wielu potencjalnych klientów, zaprezentowanie im oferty...

Indywidualny Plan Rozwoju Pracowników Obsługi Klienta IPRP

Motto: „Potencjał firmy to procent stałych, zadowolonych klientów. Nie sam produkt ani usługa decyduje o sukcesie firmy, lecz jej profesjonalnie przygotowani do serwisu i obsługi klienta pracownicy” Założenia programu: Indywidualny program, co to oznacza: * Możliwość...

Indywidualny Plan Rozwoju Sprzedawcy IPRS

Kompleksowy program rozwoju dla sprzedawców, przedstawicieli handlowych. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto: „Czasy kiedy wystarczyło stworzyć dobry produkt aby osiągnąć sukces na rynku już dawno się skończyły....

Indywidualny Plan Rozwoju Pracowników Obsługi Klienta IPRP

Motto: „Potencjał firmy to procent stałych, zadowolonych klientów. Nie sam produkt ani usługa decyduje o sukcesie firmy, lecz jej profesjonalnie przygotowani do serwisu i obsługi klienta pracownicy” Założenia programu: Indywidualny program, co to oznacza: * Możliwość...

Zabezpieczenie wierzytelności

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (9.00 – 17.00) Grupa docelowa – przedsiębiorcy każdej branży. Program szkolenia: 1. Ogólne przepisy o zobowiązaniach pieniężnych.2. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania:a. wygaśnięcie zobowiązania,b. zwolnienie z długu,c....

Indywidualny Plan Rozwoju Pracowników Obsługi Klienta IPRP

Motto: „Potencjał firmy to procent stałych, zadowolonych klientów. Nie sam produkt ani usługa decyduje o sukcesie firmy, lecz jej profesjonalnie przygotowani do serwisu i obsługi klienta pracownicy” Założenia programu: Indywidualny program, co to oznacza: * Możliwość...

Rozwój Interpersonalny

Szkolenie Zarządzanie Zespołem międzypokoleniowym

„Ach, ta dzisiejsza młodzież… – prawdopodobnie każdy kiedyś słyszał te słowa. Abstrahując od ich sensu, należy przyznać, że różnice między pokoleniami były widoczne od zawsze i nic się w tej kwestii nie zmieniło od lat. Oprócz odmiennego stylu ubierania się,...

Szkolenie Automotywacja Gdańsk Gdynia

Wstęp Szkolenie automotywacja ma na celu wspieranie uczestników w rozwijaniu umiejętności motywacyjnych oraz zwiększaniu ich efektywności i satysfakcji z pracy. Podczas dwudniowego programu uczestnicy będą eksplorować różne aspekty motywacji osobistej oraz techniki...

Szkolenie Inteligencja Emocjonalna

WstępSzkolenie z inteligencji emocjonalnej jest zaprojektowane w celu rozwijania kluczowych umiejętności związanych z rozpoznawaniem, rozumieniem i zarządzaniem emocjami. Inteligencja emocjonalna odgrywa istotną rolę w sukcesie zarówno osobistym, jak i zawodowym,...

Twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie

Skuteczność w rozwiązywaniu problemów i tworzeniu oryginalnych przydatnych rozwiązań w dużym stopniu zależy od umiejętności wykorzystania i połączenia dwóch metod postępowania: algorytmów i heurystyk. Metody algorytmiczne zostały opracowane z myślą o konkretnym...

Oswoić stres zarządzanie stresem

Odkryj siłę wewnętrznego spokoju i skuteczności z programem „Oswoić stres”: Przewodnik do równowagi emocjonalnej Życie, pełne wyzwań i zmian, często niesie ze sobą stres, ale czy zdajesz sobie sprawę, że stres może być Twoim sojusznikiem, a nie tylko przeciwnikiem?...

Mistrz wystąpień – szkolenie dla trenerów wewnętrznych

Szkolenia, a szczególnie dla trenerów to wielka odpowiedzialność. Tu działa się na żywym człowieku, mając wpływ na jego przyszłość, jak również często na przyszłość całej organizacji. Tu liczy się wszystko, m.in. wiedza, własny stan emocjonalny, przekonania i...

Automotywacja i zarządzanie stresem szkolenie

Cel: Określenie znaczenia umiejętności wpływania na własne emocje i redukowania stresu w kontaktach społecznych, z  naciskiem na możliwość modyfikowania i wzmacniania indywidualnych zachowań w kontaktach interpersonalnych. Korzyści dla uczestnika:     Uczestnicy:...

Prezentacja problemów i ich rozwiązań szkolenie dla kierowników

Grupa docelowa: kadra średniego szczebla zarządzania – kierownicy liniowi działów i wydziałów produkcyjnych. W ramach wykonywanych zadań i obowiązków kierownicy realizują krótkie spotkania z członkami zarządu w obszarach produkcyjnych Główne cele: Szkolenie ma pomóc w...

7 Nawyków skutecznego działania szkolenie

„Bez pracy i największy talent nie da ci kolacji” (przysłowie koreańskie) Dr Stephen R. Covey – badacz, pisarz i przywódca – został uznany przez magazyn Time za jednego z 25 najbardziej wpływowych Amerykanów. Jego najważniejszym celem był rozwój człowieka, rodziny i...

Komunikacja i współpraca szkolenie

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?: 1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.2. Nabywanie wiedzy od innych...

Trening asertywności szkolenie Gdańsk Gdynia

Czym jest asertywność?Asertywność jest umiejętnością, która przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych myśli, uczuć, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych osób.Nie jest cechą osobowości, a to oznacza, że każdy może ją posiąść....

Zarządzanie czasem szkolenie Trójmiasto

Szkolenie to, oparte na systemie warsztatowym, pozwala udzielić odpowiedzi na pytania: * Jak uczynić planowanie narzędziem sukcesu?* Jak dołączyć do grupy tych, którzy są efektywni w osiąganiu celów?* Jak wykorzystać synergię własnych silnych stron w oparciu o System...

Trening antystresowy

Nasze codzienne życie jest bardzo wymagające.Praca… życie rodzinne… pieniądze… ślub… rozwód… porażki… sukcesy… Szukamy jakiegoś środka na odzyskanie sił i energii do dalszych działań.Często szukamy go gdzieś poza sobą – jednak wszystko co dostarczamy sobie „z...

Komunikacja międzypokoleniowa szkolenie

Nasze społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, bo złożone z pokoleń, które rodziły się i dorastały w zmieniającej się rzeczywistości, w czasie gwałtownych przemian ustrojowych.Badacze i eksperci na podstawie różnych warunków bytowych, okoliczności i ważnych wydarzeń...

Zarządzanie czasem

Szkolenie to, oparte na systemie warsztatowym, pozwala udzielić odpowiedzi na pytania: * Jak uczynić planowanie narzędziem sukcesu?* Jak dołączyć do grupy tych, którzy są efektywni w osiąganiu celów?* Jak wykorzystać synergię własnych silnych stron w oparciu o System...

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu szkolenie

Opis szkolenia, dla kogo? Jak to się dzieje, że niektórzy z nas, mimo oczywistych pozytywnych cech i błyskotliwej inteligencji nie osiągają sukcesów? Jak to możliwe, że jedni z nas nie mają żadnych problemów ze swoimi pracownikami, potrafią się porozumieć w prawie...

Autoprezentacja szkolenie

Opis szkolenia, dla kogo? Osoby, które na potrzeby firmowe, lub własne muszą dokonywać publicznych prezentacji – handlowych, ofertowych, integrująco-motywujących, a także ci, którzy z racji wykonywanej pracy powinni łatwo nawiązywać kontakty z audytorium, przemawiać,...

Jak świadomie kształtować swój wizerunek?

Opis szkolenia, dla kogo?Szkolenie jest przewidziane dla osób, które prowadzą rozmowy handlowe, prowadzą wystąpienia i prezentacje, nawiązują kontakty z kontrahentami Cele szkoleniaCelem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom tematu świadomego kształtowania...

Zarządzanie czasem szkolenie nad morzem

Szkolenie to, oparte na systemie warsztatowym, pozwala udzielić odpowiedzi na pytania: * Jak uczynić planowanie narzędziem sukcesu?* Jak dołączyć do grupy tych, którzy są efektywni w osiąganiu celów?* Jak wykorzystać synergię własnych silnych stron w oparciu o System...

„Jak świadomie kształtować swój wizerunek?”

Opis szkolenia, dla kogo? Szkolenie jest przewidziane dla osób, które prowadzą rozmowy handlowe, prowadzą wystąpienia i prezentacje, nawiązują kontakty z kontrahentami Cele szkolenia: • Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom tematu świadomego kształtowania...

Autoprezentacja i PR szkolenie

Opis szkolenia, dla kogo? Osoby, które na potrzeby firmowe, lub własne muszą dokonywać publicznych prezentacji – handlowych, ofertowych, integrująco-motywujących, a także ci, którzy z racji wykonywanej pracy powinni łatwo nawiązywać kontakty z audytorium, przemawiać,...

Szkolenia Kadry Produkcyjnej

Warsztat brygadzisty, mistrza, kierownika produkcji szkolenie

Pogram szkolenia: Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika produkcjiWstęp:W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rola kierownika zespołu produkcyjnego stanowi kluczowy element sukcesu organizacji. Przedstawiamy Państwu program szkolenia...

Szkolenie mistrz brygadzista magazynu

Program szkolenia: Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika magazynu W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rola kierownika zespołu w magazynie stanowi kluczowy element sukcesu organizacji. Przedstawiamy Państwu program szkolenia „Warsztat...

Zarządzanie zespołem zewnętrznym szkolenie

Wstęp: Szkolenie warsztatowe pomoże mistrzom, brygadzistom, liderom, koordynatorom itd w sprawnym komunikowaniu swoich oczekiwań i wymagań wobec pracowników outsourcingowych, efektywnym rozwiązywaniu problemów, podnoszeniu ich motywacji i zaangażowania oraz dawania...

Jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie? szkolenie.

System i narzędzia, środowisko pracy, park maszyn i urządzeń a nawet prawidłowo ułożone procesy to nie wszystko! LEAN Manufacturing, Six Sigma oraz wszelkie inne sprawdzone idee zarządzania produkcji opierają się na podstawowej zasadzie: na zaangażowania i utrzymaniu...

MIKRO warsztaty dla liderów produkcji

Poznaliśmy najtrudniejsze sytuacje i problemy kadry kierowniczej oraz mistrzów, brygadzistów i liderów produkcji – zobacz jakie mamy dla Was rozwiązania!!  Wprowadzenie: Główne wyzwania firm produkcyjnych na obecnym rynku pracy to utrzymanie wysokiej efektywności...

Obrona przed manipulacją ze strony podwładnych

UWAGA! Prawa autorskie - treść i zakres programu stanowią w pełni własność intelektualną autora, trenera J&J. Wszelkie kopiowanie, powielanie i udostepnianie programu szkolenia bez zezwolenia autora jest zabronione i podlega pod treść ustawy o prawach autorskich:...

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej szkolenie

Intensywne warsztaty managerskie skierowane głównie do kadry średniego i niższego szczebla.„Od przyjaciela do szefa” – jak bezpiecznie pokonać tą nie łatwą, ale satysfakcjonującą drogę? To propozycja dla osób awansowanych do roli kierowniczej na stanowiskach:...

Kreatywne rozwiązywanie problemów w zespole produkcyjnym szkolenie

„Gdybym miał w ciągu godziny podjąć decyzję i miałbym na to jedną godzinę, to przez 40 minut badałbym problem, przez 15 minut sprawdzałbym, czy to dobrze zrobiłem i w ciągu 5 minut podjąłbym decyzję.” Albert Einstein Najtrudniejsza sytuacja zawodowa dotyczy osób...

Jak współpracować z wymagającym szefem produkcji?

To jedno z niewielu szkoleń, które dedykowane jest średniej i niższej kadrze managerskiej w obszarach produkcyjnych na zasadzie odwróconej piramidy. Zazwyczaj kierownicy, mistrzowie, brygadziści czy liderzy obszarów kierowani są przez swoich szefów na szkolenia...

Kierowanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, Los sprawił, że sam stałem się autorytetem. Autor: Albert Einstein Największym wyzwaniem dla kadry managerskiej niższego i średniego szczebla jest dzisiaj utrzymanie lojalności i zaangażowania podwładnych. Na  tzw...

Autorytet mistrza brygadzisty produkcji szkolenie

„Jeśli Twoi ludzie przestali do Ciebie przychodzić, to jest źle. Bo albo się Ciebie boją, albo uważają, że to strata czasu.” Colin Powell Cele główne: Celem jest nauczenie uczestników przejmowania silnego i skutecznego wpływu nad...

Zarządzanie konfliktem w środowisku produkcyjnym

  Uczestnikami warsztatu są mistrzowie, brygadziści i liderzy  produkcji. Doświadczenie uczestników: w zależności od potrzeb szkolenie profilujemy pod konkretne grupy od początkujących liderów do doświadczonych mistrzów. Problemy, z którymi spotykają się...

Zarządzanie zespołem dla liderów utrzymania ruchu

Cele szkoleniaSzkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny pracy. Uczestnicy...

Asertywność w środowisku produkcyjnym

Cele szkolenia W okresie tzw „rynku pracownika”, gdzie coraz trudniej pozyskać nowe ręce do pracy oraz utrzymać specjalistów i liderów, kluczowe staja się kompetencje managerskie, które pozwalają na budowanie relacji opartych na zaufaniu i prawidłowej komunikacji....

Akademia lidera

  Program skierowany do pracowników na najniższym szczeblu zarządzania głownie liderów i brygadzistów. W ramach  AKADEMII LIDERA  realizujemy szkolenia dla liderów produkcji – brygadzistów. Mają one na celu doskonalenie kompetencji miękkich w obszarze przywództwa...

Przygotowanie do roli kierownika szkolenie

„Styl Przywództwa to sposób, w jaki zachowujemy się, gdy chcemy wpłynąć na wyniki innych osób. To połączenie zachowań dyrektywnych i wspierających” Kenneth Blanchard Kim jest kierownik – Lider? Zazwyczaj rola ta kojarzy się nam z człowiekiem wizjonerem, za którym...

Lider produkcji szkolenie

Nie kierujemy zespołem; przekonujemy go raczej do naszego punktu widzenia. Nie nakazujemy – inspirujemy! Możesz nauczyć się jak inspirować innych skupiając się na rozwijaniu swoich umiejętności przywódczych. Rozwijanie przywództwa pomoże ci zapanować nad zespołem w...

Warsztat kierowniczy dla lidera brygadzisty mistrza produkcji

Pogram szkolenia: Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika produkcjiWstęp:W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rola kierownika zespołu produkcyjnego stanowi kluczowy element sukcesu organizacji. Przedstawiamy Państwu program szkolenia...

Szkolenia dla brygadzistów mistrzów produkcji

Poznaliśmy najtrudniejsze sytuacje i problemy kadry mistrzów, brygadzistów i liderów produkcji – zobacz jakie mamy dla Was rozwiązania!!  Wprowadzenie: Główne wyzwania firm produkcyjnych na obecnym rynku pracy to utrzymanie wysokiej efektywności pracy przy...

Motywowanie pracowników szkolenie

Jak zbudować nasz zespołowy mini system motywacji? Ludzie chcą być zauważeni.Pragną uznania swych osobistych osiągnięć i wkładu w osiągnięcia zbiorowe.Często uznanie jest formą podziękowania.Osobiste osiągnięcie jako takie jest motywujące,motywacja ta zwiększa się...

AKADEMIA LIDERA ZARZĄDZANIE

AKADEMIA LIDERA  ZARZĄDZAĆ CZY KIEROWAĆ ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM? – WARSZTAT LIDERA   „Nie chodzi o to aby wykorzystać do pracy 100 par rąk… Chodzi też o 100 myślących głów i 100 zaangażowanych serc” Szkolenie skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów...

Akademia lidera Lean

Trening kierowniczy to cykl szkoleń otwartych i/lub zamkniętych dla kadry średniego i wyższego szczebla managerskiego – kierowników i dyrektorów dowolnych działów lub obszarów, osób sprawujących nadzór nad grupami: specjalistów lub liderów mniejszych zespołów.Tych,...

Autorytet mistrza, brygadzisty, lidera obszaru szkolenie

Brygadzista rzadko kiedy od razu zaczyna efektywnie kierować zespołem. Zwykle na początku przeszkadza mu w tym brak doświadczenia i umiejętności w pracy z podwładnymi. Satysfakcja i radość po otrzymaniu awansu na stanowisko brygadzisty mogą zostać zmącone przez dawkę...

Kierowanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Zarządzanie – kierowanie zespołem, trening kompetencji kierowniczych z uwzględnieniem obszarów produkcyjnych, logistycznych, magazynowych, transportu, utrzymania ruchu itp. Grupa docelowa - doświadczeni i aspirujacy do roli: Menedżerowie produkcji: pracownicy...

Akademia Lidera Motywacja

 „Nie słyszymy pracowników bo nie chcemy ich słyszeć. Nie obudzimy nikogo kto udaje że śpi!!” Szkolenie skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Czym jest tak naprawdę motywacja i jaki mamy na nią...

Akademia Lidera Produkcji

Nie chodzi o to aby wykorzystać do pracy 100 par rąk… Chodzi też o 100 myślących głów i 100 zaangażowanych serc” Warsztaty skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. System, metodologia narzędzia to nie...

Kierowanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Zarządzać czy przewodzić w zespole produkcyjnym? Zazwyczaj kierownicy poświęcają 80% czasu na gaszeniu pożarów a 20% na udoskonalenia. Rzecz w tym aby te proporcje odwrócić z wykorzystaniem 100% umysłów w zakładzie a nie tylko 100% rąk do pracy.„Nie chodzi o to aby...

Motywacja w LEAN szkolenie

Fundamentalnym elementem KAIZEN jest człowiek. Można zmusić kogoś do zrobienia czegoś ale nie można nikogo zmusić do zainteresowania. Nie można zmusić ludzi do myślenia, muszą być tym sami zainteresowani.Z natury lubimy rozwiązywać problemy. To właśnie ciekawość...

Szkolenie dla HR

Szkolenie Coaching managerski

Wstęp:Szkolenie "Coaching Menadżerski" stanowi niezwykle wartościową okazję dla menadżerów na rozwinięcie umiejętności coachingu, kluczowych dla skutecznego zarządzania zespołem. Coaching staje się coraz bardziej istotnym narzędziem w biznesie, umożliwiając menadżerom...

Szkolenie Inteligencja Emocjonalna

WstępSzkolenie z inteligencji emocjonalnej jest zaprojektowane w celu rozwijania kluczowych umiejętności związanych z rozpoznawaniem, rozumieniem i zarządzaniem emocjami. Inteligencja emocjonalna odgrywa istotną rolę w sukcesie zarówno osobistym, jak i zawodowym,...

Automotywacja i zarządzanie stresem szkolenie

Cel: Określenie znaczenia umiejętności wpływania na własne emocje i redukowania stresu w kontaktach społecznych, z  naciskiem na możliwość modyfikowania i wzmacniania indywidualnych zachowań w kontaktach interpersonalnych. Korzyści dla uczestnika:     Uczestnicy:...

Rozwiązywanie konfliktów

Peace comes not from the absence of conflictbut from the ability to cope with it Pokój wynika nie z braku konfliktu,ale z możliwości jego przezwyciężenia. Niepożądanym efektem współpracy z ludźmi są konflikty. Tam gdzie współpracują ze sobą przynajmniej dwie osoby tam...

Zarządzanie wiedzą szkolenie

Szkolenie "Optymalne zarządzanie wiedzą" Wstęp:W dynamicznym świecie biznesu i rozwoju osobistego, kluczem do sukcesu jest efektywne zarządzanie wiedzą. Nasze dwudniowe szkolenie "Optymalne zarządzanie wiedzą" to głęboka analiza i przegląd w strategiach, technikach i...

Rozliczanie czasu pracy szkolenie Gdańsk Gdynia

Wstęp: W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, czas pracy nieustannie ewoluuje. Nowe zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzają nowe wyzwania dla pracodawców i pracowników, wymagając elastyczności, odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności dostosowania się do nowych...

Rekrutacja i selekcja

(nabór) to pozyskiwanie przez przedsiębiorstwo zainteresowanych do pracy w takiej liczbie, by umożliwić przeprowadzenie w późniejszym etapie racjonalnej selekcji. Stanowi ona podstawę określenia planu personelu. Możemy wyróżnić rekrutację ogólną i rekrutację...

Controling personalny szkolenie

Controlling jest definiowany jako podsystem systemu zarządzania organizacją służący koordynacji procesów planowania, kontroli oraz informowania, co umożliwia sterowanie przedsiębiorstwem z punktu widzenia wyznaczonych celów (P. Szczepankowski 1998, s. 282). Można...

Motywacja szkolenie Gdańsk Gdynia

Ludzie chcą być zauważeni.Pragną uznania swych osobistych osiągnięć i wkładu w osiągnięcia zbiorowe.Często uznanie jest formą podziękowania.Osobiste osiągnięcie jako takie jest motywujące,motywacja ta zwiększa się jednak bardzo,gdy ktoś je zauważa i docenia jego...

System okresowych ocen pracowniczych szkolenie

Opis szkolenia, dla kogo? Systemy Ocen Okresowych Pracowników zostały uznane za doskonałe narzędzie pozwalające na badanie wszystkich pracujących w firmie pracowników. Dzięki nim uzyskujemy informacje na temat efektywności pracy pracowników, potencjału rozwojowego...

Rozmowa oceniająca szkolenie

Opis szkolenia, dla kogo? Warsztaty te przeznaczone są dla menedżerów, którzy planują i odbywają rozmowy oceniające ze swoimi pracownikami. Zajęcia oparte są na treściach teoretycznych oraz treningu umiejętności. Interaktywne ćwiczenia i symulacje oraz ćwiczenia z...

Rekrutacja i selekcja pracownków

Wstęp Działania podejmowane przez pracodawcę w celu przyciągnięcia i dokonania wyboru najlepszego kandydata można porównać do decyzji inwestycyjnej. Korygowanie nieprzemyślanej lub błędnej decyzji może zabierać dużo czasu i okazać się kosztowne. Podjęcie dobrej...

Rozwiązywanie konfliktów

Peace comes not from the absence of conflictbut from the ability to cope with it Pokój wynika nie z braku konfliktu,ale z możliwości jego przezwyciężenia. Niepożądanym efektem współpracy z ludźmi są konflikty. Tam gdzie współpracują ze sobą przynajmniej dwie osoby tam...

RADY PRACOWNIKÓW Szkolenie

Zapraszamy do udziału w unikalnych warsztatach szkoleniowych, skierowanych do przedstawicieli Rad Pracowników oraz osób odpowiedzialnych za współpracę i dialog społeczny z pracodawcą. W obliczu wymogów prawnego powołania Rady Pracowników przez pracodawców...

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych szkolenie

Opis szkolenia, dla kogo? Dla osób mających w firmie wpływ na komunikację wewnętrzną i zapewnienie prawidłowego dostępu do informacji. Są to zwykle managerowie wysokiego i średniego szczebla, pracownicy działów komunikacji, kierownicy działów.Szkolenie lub coaching...

Komunikacja medialna i obrona przed czarnym PR szkolenie

Opis szkolenia, dla kogo? Szkolenie dla kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników jednostek administracji samorządu terytorialnego i administracji publicznej oraz wszystkich osób w firmach i samorządzie odpowiedzialnych za kontakty z mediami i...

Eventy nad morzem

Komunikacja współpraca zespołowa szkolenie Gdynia Gdańsk

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?: 1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.2. Nabywanie wiedzy od innych...

Zarządzanie Projektami w Praktyce: Realne Wyzwania i Rozwiązania

Zarządzanie projektami to złożony proces, który obejmuje planowanie, realizację i monitorowanie różnych działań w celu osiągnięcia określonych celów. Pomimo dostępności wielu narzędzi i metodologii, menedżerowie projektów często napotykają liczne wyzwania, które mogą...

Autorytet Nowego Szefa: Jak Zdobyć i Utrzymać Szacunek Zespołu

Objęcie nowej roli lidera zespołu wiąże się z wyzwaniem zdobycia autorytetu i szacunku pracowników. Szacunek nie jest dany automatycznie z tytułem – trzeba go wypracować. Oto kluczowe strategie, które pomogą nowemu szefowi zdobyć i utrzymać szacunek zespołu. 1. Pokaż...

Jak Motywować Zespół Poprzez Skuteczną Komunikację

Motywacja zespołu to kluczowy element sukcesu każdej organizacji. Zmotywowani pracownicy są bardziej produktywni, zaangażowani i skłonni do podejmowania dodatkowych wysiłków dla osiągnięcia celów firmy. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi motywacyjnych jest właściwa...

Kreowanie Mistrza w Liderze: Teoria Samorozwoju Richarda Boyatzis’a

WstępW dynamicznym świecie biznesu skuteczne przywództwo odgrywa kluczową rolę w sukcesie organizacji. Jedną z czołowych teorii, która pomaga liderom rozwijać swoje umiejętności i efektywność, jest teoria samorozwoju Richarda Boyatzis’a. Skoncentrowana na inteligencji...

Jak Zbudować Efektywny Zespół Projektowy?

Zarządzanie projektami to nie tylko planowanie i kontrola zasobów – to także umiejętność budowania i zarządzania efektywnym zespołem. Kluczowym czynnikiem sukcesu każdego projektu jest zespół, który potrafi współpracować, rozwiązywać problemy i dążyć do wspólnego...

Zarządzanie Zmianą w Środowisku Produkcyjnym: Praktyczne Porady

Zmiany są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej organizacji, a ich skuteczne zarządzanie może przynieść znaczne korzyści, zwłaszcza w środowisku produkcyjnym. Zakłady produkcyjne często stają przed koniecznością wprowadzania zmian, aby sprostać wymaganiom...

Jak skuteczna komunikacja może zrewolucjonizować Twoją firmę

Oczywiste jest, że skuteczna komunikacja stanowi kluczowy czynnik sukcesu dla każdej firmy. To nie tylko narzędzie, które umożliwia przekazywanie informacji, ale także fundament budowania silnych relacji zespołowych, zadowolenia klientów i osiągania celów biznesowych....

Zarządzanie Konfliktami: Jak Radzić Sobie z Trudnymi Sytuacjami

Zarządzanie konfliktami jest nieodłącznym elementem pracy każdego lidera. Konflikty mogą powstać z różnych przyczyn, takich jak różnice w poglądach, brak porozumienia czy zróżnicowane cele. Jednak skuteczny lider potrafi nie tylko radzić sobie z trudnymi sytuacjami,...

Innowacyjność i adaptacja: kluczowe kompetencje dla biznesu

Innowacyjność i adaptacja stanowią nieodłączne elementy sukcesu w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Firmy, które potrafią efektywnie dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i wprowadzać innowacje, mają większe szanse na osiągnięcie trwałego...

Zarządzanie Projektami nad Morzem: Klucz do Sukcesu Biznesowego

Zarządzanie projektami nad morzem może być wyjątkowo wyzwanie, ale jednocześnie stanowi kluczowy element sukcesu biznesowego dla firm operujących w branżach związanych z turystyką, żeglugą, rybołówstwem i innymi dziedzinami związanymi z morzem. Oto kilka kluczowych...

Doskonalenie umiejętności przywódczych

Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji.  Motywowanie zespołu w trudnych czasachPrzywództwo nie jest cechą wrodzoną, ale umiejętnością, którą można rozwijać i doskonalić. Dzisiejsi liderzy muszą sprostać wyjątkowym wyzwaniom, a to wymaga zarówno...

Doskonalenie umiejętności przywódczych szkolenie

Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji.  Motywowanie zespołu w trudnych czasach WstępDzisiejszy rynek pracy charakteryzuje się wysoką niestabilnością i dynamicznymi zmianami. W obliczu globalnej konkurencji, szybkiego rozwoju technologii i niepewności...

Szkolenia LEAN

Zarządzanie zmianą w organizacji LEAN

Wdrożenie idei szczupłego zarządzania oraz zasad i narzędzi Lean jest związane z zarządzaniem zmianą w organizacji. Zanim zatem zdecydujemy się na realizację projektów szczupłego zarządzania i doskonalenia warto mieć świadomość że jest to nie tylko zmiana na poziomie...

AKADEMIA LIDERA MOTYWACJA

AKADEMIA LIDERA – PRZEWODZIĆ CZYLI MOTYWOWAĆ – NAJWAŻNIEJSZA ROLA LIDERA PRODUKCJI  „Nie słyszymy pracowników bo nie chcemy ich słyszeć. Nie obudzimy nikogo kto udaje że śpi!!” Szkolenie skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w...

AKADEMIA LIDERA ZARZĄDZANIE

AKADEMIA LIDERA  ZARZĄDZAĆ CZY KIEROWAĆ ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM? – WARSZTAT LIDERA   „Nie chodzi o to aby wykorzystać do pracy 100 par rąk… Chodzi też o 100 myślących głów i 100 zaangażowanych serc” Szkolenie skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów...

Akademia Lidera Komunikacja Interpersonalna

AKADEMIA LIDERA – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ORGANIZACJI LEAN „Zapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi – że montuje ramę, trzeci – że buduje najlepszy samochód na świecie”.Szkolenie skierowane do...

Akademia lidera Lean

Trening kierowniczy to cykl szkoleń otwartych i/lub zamkniętych dla kadry średniego i wyższego szczebla managerskiego – kierowników i dyrektorów dowolnych działów lub obszarów, osób sprawujących nadzór nad grupami: specjalistów lub liderów mniejszych zespołów.Tych,...

Akademia Lidera Motywacja

 „Nie słyszymy pracowników bo nie chcemy ich słyszeć. Nie obudzimy nikogo kto udaje że śpi!!” Szkolenie skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Czym jest tak naprawdę motywacja i jaki mamy na nią...

Akademia Lidera Produkcji

Nie chodzi o to aby wykorzystać do pracy 100 par rąk… Chodzi też o 100 myślących głów i 100 zaangażowanych serc” Warsztaty skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. System, metodologia narzędzia to nie...

Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji LEAN

Zapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi – że montuje ramę, trzeci – że buduje najlepszy kombajn w Europie. Efektywna komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec...

Szkolenie TSL

Podatek dochodowy od osób prawnych na 2024 rok szkolenie

1. Skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli od 2024 r. 1. Jakich podatników dotyczy zmiana?2. Na jakich zasadach ustalane będą preferencyjne stawki amortyzacyjne?2. Nowy rodzaj osoby prawnej w Polsce – fundacja rodzinna! Opodatkowanie...

Podróże służbowe w 2024r szkolenie podatkowe

1. Definicja podróży służbowej i składniki kosztów podróży służbowych:  definicja podróży służbowe dopuszczalny czas trwania podróży służbowej. diety (wysokość, zasady rozliczania, “diety tranzytowe” itp.), koszty przejazdów i jazd miejscowych, koszty noclegów...

Akademia Fakturowania, w tym nowy system KSEF

Dzień I 1. Podstawy prawne wystawiania faktur VATa) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługb) Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemupodatku od wartości dodanejc) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3...

Dokumentacja cen transferowych w 2024r szkolenie

1. Dokumentacja podatkowa w 2024 roku a) Podstawy prawne tworzenia dokumentacji cen transferowychb) Definicja ceny transferowejc) Definicji podmiotów powiązanych- Pojęcie znaczącego wpływu.-Powiązania kapitałowe.-Powiązania osobowe.-Powiązania z rajami podatkowymi.d)...

Jak zbudować silny zespół poprzez skuteczną komunikację

Budowanie silnego zespołu poprzez skuteczną komunikację jest kluczowym elementem sukcesu każdej organizacji. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby wzmocnić relacje w zespole i poprawić komunikację: 1. Klarowność celów: Pierwszym krokiem do budowy silnego zespołu...

Szkolenia zarządzania projektami

Doskonalenie umiejętności przywódczych szkolenie

Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji.  Motywowanie zespołu w trudnych czasach WstępDzisiejszy rynek pracy charakteryzuje się wysoką niestabilnością i dynamicznymi zmianami. W obliczu globalnej konkurencji, szybkiego rozwoju technologii i niepewności...

Szkolenie Podstawy zarządzania projektami w organizacji

WstępW dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, umiejętność skutecznego zarządzania projektami jest kluczowym elementem osiągania sukcesu zarówno dla jednostek jak i dla przedsiębiorstw. W erze cyfrowej transformacji, w której zmiany zachodzą w szybkim tempie,...

Zarządzanie projektami szkolenie Gdańsk Gdynia

Przedsięwzięcia podejmowane przez organizację i jej członków mają charakter projektu i wiążą się z koniecznością uwzględnienia zasobów czasowych, finansowych, materiałowych i ludzkich. Szkolenie „Zarządzanie Projektem” wyposaży uczestników w narzędzia planowania,...

Szkolenia Prawo

Podróże służbowe w 2024r.

1.Definicja podróży służbowej i składniki kosztów podróży służbowych: • definicja podróży służbowe • dopuszczalny czas trwania podróży służbowej. • diety (wysokość, zasady rozliczania, “diety tranzytowe” itp.), • koszty przejazdów i jazd miejscowych, • koszty noclegów...

Odpowiedzialność prawna w tym odszkodowawcza księgowych

I. Rodzaje możliwych stosunków prawnych między księgowym a obsługiwanym klientem – co wybrać? 1. Umowa o pracę 2. Umowa zlecenie 3. Umowa cywilnoprawna w ramach działalności gospodarczej II. Na co należy zwracać uwagę przy zawieraniu umów z klientami: a) forma umowy...

Akademia Fakturowania, w tym nowy system KSEF

1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT a) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług b) Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3...

Dokumentacja cen transferowych w 2024r.

Dla kogo przedsiębiorcy specjaliści podatkowi właściciele biur rachunkowych; księgowi pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Cel szkolenia: Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen...

Współpraca pracodawcy z organizacjami związkowymi

„Współpraca pracodawcy z organizacjami związkowymi - strategie efektywnej komunikacji,  rozwiązywania konfliktów i negocjacji (porozumiewania się)”  Wstęp Współpraca pracodawcy z organizacjami związkowymi to kluczowy element budowania harmonijnych relacji w miejscu...

Szkolenie Związek zawodowy – Współpraca z Pracodawcą

Główni odbiorcy: Przewdstawiciele pracodawcy jak też strona związkowa. Opis szkolenia i CelTo szkolenie skupia się na kluczowych zasadach współpracy między pracodawcą a związkami zawodowymi, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach prawnych. Oferuje praktyczne...

Szkolenie Prawo Pracy w 2024 roku

Opis szkolenia i jego celZałożeniem tego kursu jest dostarczenie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat skutecznego stosowania prawa pracy w warunkach dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego. Szczególny nacisk kładziemy na aktualizację wiedzy z...