Asertywność szkolenie dla managerów

Asertywność i Aikido co łączy te dwa pojęcia?

Asertywność jest umiejętnością, która przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych myśli, uczuć, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych osób.
Nie jest cechą osobowości, a to oznacza, że każdy może ją posiąść. Dzięki koncepcji treningu asertywności możemy nauczyć się bezpośrednio, uczciwie i stanowczo wyrażać swoje uczucia, postawy, opinie w sposób respektujący uczucia i poglądy rozmówcy.

Czym jest aikido?
Od wielu innych sztuk walki odróżnia się brakiem agresji – nie uczymy się jak zaatakować, okaleczyć lub zabić przeciwnika. Chcemy skutecznie obronić się w taki sposób, by być bezpiecznym, ale jednocześnie tak, by napastnik nie odniósł niepotrzebnych obrażeń. Osiągnięcie tego wymaga wiele pracy, ale jednocześnie dostarcza olbrzymiej satysfakcji.

Połączenie tych dwóch umiejętności, zwłaszcza w sferze psychicznej a nie koniecznie fizycznej, daje możliwość efektywnej współpracy z partnerem, z klientem, z zespołem… w każdej sytuacji i przy okazji rozwiązywania wielu problemów zarówno zawodowych jak i prywatnych.

Nie darmo zwykło się mówić:
Wygrywa nie ten, kto jest silniejszy, ale ten, kto potrafi pohamować swoje emocje i uczucia – pamiętając jednocześnie o prawie do auto ekspresji, nie raniąc innych ludzi.

Cele szkolenia to trening umiejętności i postaw w zakresie:

 • Jak skutecznie porozumiewać się z innymi ludźmi?
  Jak mówić NIE bez obrażania innych ludzi?
  Jak wzmacniać poczucie własnej wartości?
  Jak dbać o swoje prawa i interesy?
  Jak wykazywać inicjatywę w relacjach interpersonalnych?
  Jak właściwie wyrażać swoje opinie i uczucia?
  Jak asertywnie reagować na krytykę?

Co uczestnicy szkolenia będą potrafili?:

 • Zadbać o własne interesy w harmonii z otoczeniem;
  Właściwie oceniać problemy, ludzi i relacje;
  Dopasować formę wypowiedzi do sytuacji i osoby;
  Zwiększyć własną motywację i skuteczność działania;
  Zamieniać styl krytyki na użyteczną informację zwrotną;
  Rozpoznawać sytuacje konfliktowe i je pozytywnie rozwiązywać;
  Neutralizować stresy obniżające poczucie własnej wartości;

Każde szkolenie poprzedzone jest wnikliwą analizą potrzeb na podstawie, której opracowywany jest indywidualny program szkoleniowy.

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Asertywny styl komunikacji, czyli zachowania stanowcze, partnerskie, zorientowane na rozwiązanie problemu

• Typy zachowań: uległość, agresja, zachowania bierno-agresywne, manipulacja – możliwości i ograniczenia każdego stylu zachowań
• Pojęcie i filary asertywności
• Indywidualna diagnoza poziomu asertywności uczestników w różnych sferach życia
• Prawa asertywności oraz wpływ z ich korzystania na polepszenie skuteczności i jakości relacji z innymi ludźmi
• Komunikacja z pozycji „Podwładnego i zwierzchnika” – warunek zachowań asertywnych
• Typy postaw interpersonalnych

Praca nad własnym monologiem wewnętrznym
• Asertywność wobec siebie samego, zwiększanie poczucia własnej wartości
• Praca nad treścią własnych myśli drogą do podwyższenia samooceny
• Zamiana zdań anty-asertywnych na pro-asertywne, czyli sztuka bycia pozytywnym

Techniki obronne – Aikido
• Obrona własnego terytorium psychologicznego w sytuacjach społecznych i osobistych (odmawianie i egzekwowanie własnych praw)
• Asertywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, techniki obrony przed manipulacją
• Obrona własnych opinii i przekonań
• Rodzaje krytyki, reagowanie na krytykę niesłuszną
• Zadbanie o własne terytorium psychologiczne – reagowanie na oceny
• Zamiana ocen na opinie

Wyrażanie siebie
• Wyrażanie uczuć pozytywnych. Przyjmowanie pochwał
• Życie bez intruzji, czyli jak nie naruszać cudzego terytorium psychologicznego
• Wyrażanie próśb i oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób, wydawanie poleceń
• Krytyka konstruktywna jako podstawa motywowania pracowników i instrument samooceny
• Pielęgnowanie asertywności przez otrzymywanie i przekazywanie rzetelnych informacji zwrotnych
• Wyrażanie uczuć negatywnych; konstruktywne radzenie sobie z gniewem
• Radzenie sobie z zakłopotaniem
• Asertywna reakcja na poczucie krzywdy lub winy
• Prezentowanie swoich mocnych stron

Działania po szkoleniu:

• Instrukcje dalszego postępowania dla przełożonych w stosunku do uczestników szkolenia celem ugruntowania pozytywnych zmian jako efekt szkolenia
• Bezpośredni kontakt mailowy trenera prowadzącego szkolenie z osobami z działu szkoleń i/lub z tzw. trenerem wewnętrznym w firmie
• Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową
• Coaching trenera w miejscu pracy uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową

Zapraszamy

Zapytaj o szkolenie

Polecamy lekturę

Asertywność managera – Opis

We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną stanowczością w obronie własnych racji, ale bez wchodzenia w konflikt z racjami innych. Aby być asertywnym, należy nauczyć się:

• odmawiać
• wyrażać własne poglądy i bronić ich
• nie bać się krytyki i reagować na nią
• bronić się przed agresją
• konstruktywnie wyrażać złość
• wydawać polecenia i komunikować swoje oczekiwania
• chwalić innych
• prezentować siebie

Ten poradnik pomaga nauczyć się bycia asertywnym. Można go polecić nie tylko obecnym i przyszłym menedżerom, ale także psychologom, socjologom, dziennikarzom, urzędnikom różnych szczebli oraz studentom wyższych uczelni i słuchaczom studiów podyplomowych.

n

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…