Asertywność w środowisku produkcyjnym

„Asertywność w środowisku produkcyjnym” – warsztaty szkoleniowe dla liderów i specjalistów

Cele szkolenia

W okresie tzw „rynku pracownika”, gdzie coraz trudniej pozyskać nowe ręce do pracy oraz utrzymać specjalistów i liderów, kluczowe staja się kompetencje managerskie, które pozwalają na budowanie relacji opartych na zaufaniu i prawidłowej komunikacji. Szkolenie ma na celu pokazanie, że asertywność to zdecydowanie coś więcej, niż tylko mówienie „nie” – co zwłaszcza w środowisku produkcyjnym byłoby zaprzeczeniem idei ciągłego doskonalenia i rozwoju wg idei Kaizen. W wielu sytuacjach powiedzenie „tak” jest równie trudne i ryzykowne oraz może rodzić fatalne skutki. Poddanie się np, presji wzrostu wynagrodzeń dla pracowników liniowych może ostatecznie doprowadzić do obalenia ekonomicznego sensu istnienia przedsiębiorstwa. W obliczu takich zagrożeń proponujemy szkolenie skierowane głownie do średniej i niższej kadry kierowniczej w firmie. Ze względu na ich najliczniejszą reprezentację w hierarchii firmy, uważamy że to właśnie ich kompetencje – lub ich brak – mogą zdecydować o elastyczności, płynności i ostatecznie o losach przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

W trakcie warsztatów uczestnicy nauczą się, jak bez konfliktów wyrażać własne opinie i ich bronić nie zakłócając relacji. Nauczą się jak postępować w obliczu narastającej presji ze strony pracodawcy oraz  postaw roszczeniowych i prób manipulacji po stronie podwładnych i współpracowników. Poznają także sposoby na konsekwentne egzekwowanie zadań, przyjmowanie i przekazywanie informacji zwrotnej oraz radzenia sobie z trudnymi współpracownikami, podwładnymi czy przełożonymi.

Cele szczegółowe:

 • Rozwój umiejętności budowania własnego autorytetu i pozycji specjalisty i lidera w zespole produkcyjnym
 • Kształcenie umiejętności utrzymywania asertywnych relacji z podwładnymi, z innymi liderami oraz z przełożonymi
 • Poznanie technik skutecznego argumentowania w sytuacjach kontrowersyjnych w środowisku produkcyjnym
 • Poznanie technik radzenia sobie z niepokojem i z niechęcią pracowników w sytuacjach kryzysowych lub w okresie wdrażania zmian
 • Poznanie technik radzenia sobie w sytuacjach próby podważania autorytetu specjalisty i lidera
 • Rozwój umiejętności odpierania niekonstruktywnych zarzutów w stosunku do liderów i specjalistów
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie z oporem pracowników wobec zmian np. w zakresie zmiany standardów pracy, przepisów i regulaminów czy też w czasie wdrażania nowych narzędzi zarządzania, rozwiązywania problemów, doskonalenia itp..
 • Kształtowanie postaw i umiejętności w zakresie własnej konsekwencji i egzekwowania np: dyscypliny w pracy, przestrzegania standardów i terminowości, realizacji delegowanych zadań, współpracy pomiędzy działami i zmianami itp..

Profil uczestnika

Szkolenie jest adresowane do specjalistów i liderów produkcji, którzy chcą zadbać o siebie w relacjach z podwładnymi, z współpracownikami i z przełożonymi. Podczas zajęć położony zostanie nacisk na kształcenie asertywnej postawy  oraz konkretnych techniki asertywnej komunikacji.

 

Korzyści dla uczestników

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • Nauczą się odróżniać zachowania asertywne od innych postaw.
 • Kształcić będą pozytywny stosunek do siebie samego, podniosą własne poczucie wartości i wpływu w środowisku zawodowym
 • Posiądą umiejętność stosowania asertywnych komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • Nauczą się konstruktywnego wyrażania pozytywnej oceny pracy, krytyki oraz odmowy.
 • Będą ćwiczyć asertywne zachowania w trudnych dla nich sytuacjach interpersonalnych np., atak, obrażanie, krytyka, negatywna ocena, przerzucanie odpowiedzialności, obwinianie.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Poznajmy się – zasady realizacji szkolenia jako narzędzie pracy asertywnego lidera
 • Przedstawienie prowadzącego i uczestników
 • „Test rewolwerowca” – percepcja i motywacja na szkoleniu – wnioski do dalszej pracy lidera i specjalisty
 • Kontrakt na szkoleniu – pisemne i ustne umowy w środowisku produkcyjnym – narzędzia pracy asertywnego lidera
 • Pre test wiedzy
 • Najtrudniejsze sytuacje w pracy lidera i specjalisty – czyli nad czym powinniśmy pracować
 1. Rola lidera i specjalisty w środowisku produkcyjnym Sitech
 • Role i zadania liderów i specjalistów
 • Kluczowe kompetencje idealnego lidera i specjalisty
 • Trzy obszary kompetencji, które kształtują pozycję lidera i specjalisty w zespole i w firmie
 • „Najwyższa konstrukcja” zadanie symulacyjne – jak budować wizerunek asertywnego lidera z autorytetem
 1. Autorytet lidera i specjalisty – podstawą efektywności zarządzania i współpracy z zespołem
 • Czym jest autorytet?
 • Źródła autorytetu w środowisku produkcyjnym
 • Trzy obszary budowania autorytetu lidera
 • Jak budować autorytet w obszarze charyzmy i komunikacji
 • Doświadczenie Milgrama – wnioski dla liderów i specjalistów
 1. Komunikacja interpersonalna – jak budować autorytet lidera i specjalisty
 • Badanie Mehrabiana: Komunikacja werbalna czy niewerbalna?
 • Uwaga na komunikację niewerbalną
 • Komunikacja werbalna – co mówić a czego nie mówić – „Parzydła i wabiki” w komunikacji z podwładnymi
 1. Czym jest, a czym nie jest asertywność i empatia w środowisku produkcyjnym?
  • Nasza definicja asertywności
  • Zachowania agresywne, manipulacyjne, ulegle, asertywne – czym się charakteryzują, dlaczego tak się zachowujemy? Kiedy nie powinniśmy zachowywać się asertywnie w pracy?
  • Po co nam asertywność?
  • Korzyści oraz ryzyko asertywności
 2. Asertywność czy empatia w pracy lidera i specjalisty
 • Nasza definicja empatii w środowisku produkcyjnym
 • „Szef z ludzką twarzą” czyli kiedy i dlaczego warto być empatycznym
 • Typowe zwroty i wyrażenia empatycznego lidera
 • Techniki wpływu i perswazji oparte na empatii
 1. Autodiagnoza umiejętności asertywnych:
  • Test – mapa asertywności,
  • Inteligencja emocjonalna Lidera – doświadczenie na forum
  • Zadanie „Asertywna droga wojownika” – jak przekazywać mało popularne informacje i decyzje: praca w nadgodzinach, zmiana standardu pracy, przejście na inny obszar, dodatkowa praca itp
 2. Poczucie własnej wartości i mocna samoocena jako podstawa do zachowań asertywnych?
  • Współczynnik efektywności lidera – czyli twoje poczucie wartości i siła wpływu
  • 6 praw asertywności – jak je stosować w pracy?
  • Jak pracować nad poczuciem własnej wartości – autoafirmacje, zdania proasertywne, monolog wewnętrzny,

Dzień II  8.00 – 16.00

 1. Asertywne wyrażanie uczuć, opinii, myśli w kontaktach zawodowych:
  • Komunikaty „JA”,
  • Język opinii-oceny,
  • Technika FUKO,
  • Konstruktywna Kanapka Krytyki
  • Wyrażanie i przyjmowanie oceny pozytywnej i negatywnej, (pochwała i nagana)
 2. Reakcja na krytykę – uzasadnioną i nieuzasadnioną:
  • Jakie emocje wywołuje w nas krytyka?
  • Jak reagować na różne rodzaje krytyki?
  • „Bank” odpowiedzi na krytyczne oceny i opinie ze strony podwładnych i przełożonych.
 3. Stawianie granic w relacjach w środowisku produkcyjnym
 • Stawianie granic jako Twoje prawo i obowiązek
 • Sytuacje, w których stawiamy granice
 • Lider, specjalista jako szef, kolega czy partner w pracy?
 • Jak się zachować gdy współpracownicy spoufalają się i wykorzystują dobre relacje w pracy z liderem i specjalistą
 • „Do trzech razy sztuka” – technika stawiania granic w pracy asertywnego lidera – ćwiczenia
 • Wybrane techniki negocjacyjne jako narzędzia pracy lidera i specjalisty

– Zdarta płyta, zamiana oceny na opinię, częściowa zgoda, hipotetyczna zgoda,,, itp.. – ćwiczenia na forum

 1. Jak postępować asertywnie w sytuacjach konfliktowych?
  • Test Thomasa i Kilmanna,
  • Zadanie symulacyjne „Balon i Bambuko” – autodiagnoza stylów rozwiązywania konfliktów.
  • Jak zbudować „złoty most” w problemowym podejściu do konfliktów?
  • „Ja jestem OK, Ty jesteś OK” – szacunek dla innych i próba zrozumienia drugiej osoby, jako element asertywnej postawy i umiejętności.
 2. Jak nie pozwolić na manipulację i szantaż ze strony podwładnych, współpracowników lub szefa
 • Analiza transakcyjna Bernea
 • Jakie role przyjmujemy w pracy z podwładnymi
 • „Najlepszy szef świata” – gorzki żart czy rzeczywistość
 • Jak nie manipulować i nie dać manipulować sobą – technika odkrywania manipulacji
 • Ćwiczenia na przykładach z waszych obszarów

– Wezmę urlop na żądania, pójdę na L4…

– Jak się nie podoba to pójdę do konkurencji, zwolnię się, mam już robotę za granicą..

– Co mi możesz zrobić?

– Za takie pieniądze to guzik mogę włączyć i wyłączyć

– Jesteś liderem więc radź sobie

– Jak ci się nie podoba to wracaj na stanowisko zwykłego operatora…

– Jesteś liderem więc to twoja wina..

 1. Najtrudniejsze sytuacje w pracy lidera i specjalisty – ćwiczenia
 • Jak egzekwować dyscyplinę pracy, BHP, procedury i przepisy..
 • Jak reagować na próby podważania autorytetu lidera i specjalisty
 • Odmowa realizacja zadania
 • Konflikt w pracy – geneza i sprawdzone metody rozwiązywania konfliktów
 1. Asertywność w środowisku produkcyjnym – podsumowanie
 • Najważniejsze wnioski
 • Ankiety oceny
 • Pos test
 • Asertywność i mój plan rozwoju.

Formy i metody szkoleniowe

 • 70% warsztaty 30% teoria
 • Gry i zadania symulacyjne i fabularyzowane
 • Ćwiczenia w podzespołach
 • Testy i zadania,
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Manuale – proste fiszki, tzw niezbędniki w pracy

  Autor Tekstu

  Administrator JJ

  Data Wydania

  10/30/2017

  Może ci się także spodobać…