BLOK III „Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ najważniejsza rola lidera LEAN!”

BLOK III

„Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ – najważniejsza rola lidera GEMBA!”

Fundamentalnym elementem KAIZEN jest człowiek. Można zmusić kogoś do zrobienia czegoś ale nie można nikogo zmusić do zainteresowania. Nie można zmusić ludzi do myślenia, muszą być tym sami zainteresowani.
Z natury lubimy rozwiązywać problemy. To właśnie ciekawość pozwoliła nam ewoluować spośród wszystkich istot na ziemi. To jest klucz. W firmie najpierw musimy ukształtować ludzi zamiast zaczniemy kształtować produkt lub usługę.

Czym jest tak naprawdę motywacja i jaki mamy na nią wpływ gdy pracownik twierdzi ze za mało zarabia lub praca jest dla niego wyłącznie koniecznością życiową?

Prawdziwy LEAN nie polega na stosowaniu jego narzędzi do każdego procesu ale na rozwijaniu u każdego pracownika sposobu myślenia nastawionego na ciągłe doskonalenie.
Nie słyszymy pracowników bo nie chcemy ich słyszeć. Nie obudzimy nikogo kto udaje że śpi!!

Doskonalenie umiejętności przywódczych pozwala na budowanie dobrych relacji z pracownikami oraz metodyczne rozwiązywanie problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Dlatego ten warsztat głownie nakierowany jest na praktyczne umiejętności pracy z podwładnymi i uczy jak eliminować trudności związane z wprowadzaniem zmian oraz ze stratami produktywności wynikającymi z nierozwiązanych konfliktów w relacjach z pracownikami.

Razem musimy przejść zmianę mentalną od myślenia: „Nie da się!” do „Jak to zrobimy?”

Grupa docelowa:
Szkolenie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów dla których bycie LIDEREM w obszarach GEMBA jest nie tylko źródłem dochodów ale drogą ciągłego doskonalenia.

Zakres programowy szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do szkolenia – cele i zadania
• SUKCES, który porywa do działania – „REWOLWEROWIEC” – zadanie zespołowe na forum
• Najtrudniejsze elementy pracy lidera LEAN
• Co motywuje – demotywuje lidera?
• Co motywuje – demotywuje podwładnych?

2. „Papierowa konstrukcja” – jak osiągnąć cel i mieć zmotywowany zespół” – zadanie symulacyjne
• Wnioski: Kiedy niemożliwe staje się możliwe?
• Gdzie tkwią największe ograniczenia i bariery naszej motywacji? Rola lidera – ludzie staną za Tobą albo przeciwko Tobie!

3. Motywowanie czyli…?
• Nasza definicja motywacji
• Teoria i praktyka motywacji – najlepsze wzorce
• Czynniki higieny i motywatory wg Herzberga
• Główne zasady motywowania w zespole
• Polska mapa motywacji
• Lista 25 motywatorów – sprawdź czy znasz swoich podwładnych – zadanie na forum

4. Psychologia motywacji
• Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
• Postawy i zachowania czy można na nie wpływać?
• Determinizm czyli jak DNA, wychowanie i środowisko wpływają na nasze postawy?
• Transakcja psychologiczna – jak pozostać Dorosłym wśród Dzieci i Rodziców?
• Kiedy podwładny tłumaczy się, przeprasza, oskarża, atakuje lub się „mądrzy” – scenki sytuacyjne – praca z kamerą

5. Poznaj oczekiwania swoich współpracowników
• Rozpoznawanie indywidualnej strategii motywacyjnej pracownika.
• System nagród i kar – czym możesz motywować podwładnych?
• Wynagrodzenie i system premiowy
• System motywacji kafeteryjnej
• Nasz mini system motywacji – zadanie zespołowe

6. Motywatory społeczne i finansowe
• Nie tylko kasa!
• Piramida Maslowa w waszej firmie
• Lista praktycznych 100 kar i 200 nagród czyli 2 x więcej nagradzaj
• Pochwała i reprymenda
• „Bohater SID” – film edukacyjny

7. Cele które motywują lub demotywują
• „Makaron i cukrowa pianka” – zadanie zespołowe – rywalizacja na forum
• WNIOSKI: Dlaczego w tym zadaniu najlepsze wyniki osiągają… PRZEDSZKOLAKI?!!
• Dlaczego cele muszą być SMART?

Dzień II 8.00 – 16.00

8. „Zarządzanie zespołem niewidomych” – wyzwanie dla prawdziwych liderów KAIZEN!!! – zadnie symulacyjne – rywalizacja w zespołach na forum
• Wnioski: jak poprzez prawidłowe kierowanie zespołem i motywację można ograniczyć MUDA?
• 6 strat MUDA: nadprodukcja, zapasy, braki, ruch, przetwarzanie, oczekiwanie a motywacja Twojego zespołu do ich ograniczenia
• Jak i dlaczego niemożliwe stało się możliwe?!!!
• Typowe błędy lidera, które ograniczają efektywność zespołu.

9. Ogólny model sytuacji konfliktowej w zespole
• „Kto kogo – czyli jak zdobyć najwięcej zapałek i utrzymać dobre relacje?” – zadanie indywidualne – rywalizacja na forum zespołu
• Definicja i zasady konfliktu.
• Przyczyny, rodzaje i źródła konfliktu.
• Cechy oraz struktura sytuacji konfliktowej.

10. Etapy oraz dynamika rozwoju sytuacji konfliktowej.
• Konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy.
• Reguły kryzysu grupowego.
• Interwencja w sytuacjach konfliktowych.
• Konflikt, jako sytuacja rozwojowa – kierowanie energią konfliktu do współpracy.
• Mechanizmy najczęściej pojawiających się konfliktów w obszarach pracy – jak zapobiegać w przyszłości?
• „Przy okrągłym stole – za i przeciw polityce radarowej w Polsce” – studium przypadku – zadanie zespołowe – wnioski na forum

11. Rola szkoleń i rozwoju pracowników w motywacji – TWI
• Sztuka udzielania instruktażu wg TWI Toyota Japonia
• Trening krótkiego szkolenia wg schematu TWI
– Odpowiednie przygotowanie szkolonego.
– Własnoręczne wykonanie pracy,
– Umożliwienie szkolonemu wykonania pokazanej pracy
– Monitorowanie postępów samodzielnej pracy szkolonego.

12. Matryca kompetencji jako narzędzie zarządzania ścieżką rozwoju zespołu
• Budowa matrycy kompetencji
• Definiowanie potrzeb kompetencyjnych
• Analiza obecnych kompetencji
• Budowa planu rozwoju pracowników
• Nasza matryca kompetencji i rozmowa z podwładnym – scenki sytuacyjne – praca z kamerą

13. Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy

Podsumowanie:
Podczas tego intensywnego warsztatu kierowniczego dla brygadzistów/mistrzów/kierowników produkcji, uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem. Poprzez interaktywne ćwiczenia, analizy przypadków oraz praktyczne scenariusze, uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności kierownicze i komunikacyjne.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/17/2017

Może ci się także spodobać…

Szkolenie 5S

Czas trwania: 1 dzień – 1x 8h z przerwami Pięć kroków 5S stosowane od kilkudziesięciu lat w Japonii, przeniosło się do...