Komunikacja medialna i obrona przed czarnym PR szkolenie

Budowanie wizerunku firmy i osoby – komunikacja medialna i obrona przed czarnym PR

f291

Opis szkolenia, dla kogo?

Szkolenie dla kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników jednostek administracji samorządu terytorialnego i administracji publicznej oraz wszystkich osób w firmach i samorządzie odpowiedzialnych za kontakty z mediami i udzielanie informacji.

Dla pracowników działów P.R., marketingu, rzeczników prasowych, osób odpowiedzialnych za wizerunek firmowy i liderów występujących w mediach.

Cele szkolenia:

Poznanie oczekiwań i pracy mediów. Nabranie praktyki w kontaktach z mediami i kreowaniu wizerunku na ich potrzeby. Wskazanie indywidualnych mocnych stron osobowości Uczestników szkolenia i nauczenie się, jak eksponować je w sytuacjach publicznych.

Zapoznanie się ze skutecznymi sposobami reagowania na ataki medialne i personalne na firmy i osoby. Zaprezentowanie najważniejszych zasad obrony przed kampaniami negatywnymi, prowadzenia rozmów z trudnymi klientami. Nabycie praktycznych zdolności działania pod presją kampanii negatywnej, wykorzystywania narzędzi P.R. i kontaktów medialnych do wyciszania skutków kampanii negatywnej.

Program szkolenia:

Dzień I 9.00 – 17.00

1. Media elektroniczne i drukowane, specyfika działań i oczekiwań
2. Media ogólnopolskie i regionalne, jak zainteresować dziennikarzy osobą, firmą, produktem
3. Struktura kontaktów z mediami, budowanie mailingu, utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami
4. Osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami, kto i kiedy powinien występować
5. Komunikat prasowy, radiowy, telewizyjny – zasady tworzenia, ćwiczenie konstruowania
6. Formy kontaktów z mediami,
7. Oczekiwania dziennikarzy a możliwości firmowe – jak odmawiać mediom
8. Budowanie i podtrzymywanie wizerunku medialnego

Dzień II

1. Rodzaje i struktura kampanii negatywnych
2. Strategie udzielania odpowiedzi na pytania w czasie kampanii negatywnej
3. „Efekt bumerangu” – sposoby i warunki swoistej formy obrony w kampanii negatywnej
4. Najważniejsze narzędzia Public Relations w służbie obrony przed kampaniami negatywnymi
5. Mowa ciała jako wsparcie osób publicznych
6. Prasa, radio i telewizja – występowanie w mediach
7. Dobór odpowiednich środków wyrazu aby przekonać do siebie audytorium
8. Budowanie komunikatów i udzielanie odpowiedzi medialnych – praktyczne ćwiczenia

Prowadzący:

Trener – dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w prasie, radiu i telewizji. Jako korespondent TVP relacjonował m. in. wydarzenia związane z przyjmowaniem Polski do Unii Europejskiej, redagował własne programy informacyjne. Z wykształcenia psycholog społeczny zajmujący się tematyką negocjacji, psychologii politycznej i reklamy, strategii wyborczych. Od pięciu lat prowadzi szkolenia medialne dla dziennikarzy telewizyjnych, warsztaty dla osób występujących przed kamerą, wygłaszających publiczne przemówienia, czy prezentacje. Przygotowuje też ćwiczenia związane z organizacją działań public relations, komunikacji społecznej i medialnej, reakcji na sytuacje kryzysowe. Uzyskał certyfikat European Broadcasting Union „Master Class of Journalism” i jako trener EBU prowadził szkolenia dla osób tworzących telewizje publiczne w największych państwach europejskich. W Polsce współpracuje z m. in. Akademią Telewizyjną Telewizji Polskiej, firmą Fokus P.R., firmą B&O Navigator. Szkolił i pracował m.in. dla Microsoftu, Toshiby, Ministerstwa Obrony Narodowej, PKN ORLEN, 3M-ESPE, Państwowej Komisji Wyborczej, Lukas Banku, De Lavall Corp. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, dyplom z psychologii społecznej – badanie reakcji i skuteczności strategii postępowania w sytuacji kryzysowej i kampanii negatywnej.

Formy i metody:

Wykład interaktywny, warsztat wsparty prezentacjami audiowizualnymi, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Materiały szkoleniowe:

Krótki podręcznik (handout) dotyczący omawianych zagadnień, materiały i scenariusze ćwiczeń, pełną informację zwrotną na temat własnych mocnych stron w formie raportu po szkoleniu

Czas trwania szkolenia:
Dwa dni szkoleniowe 2×8 godzin 9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

Koszt udziału: 1200 PLN/osobę

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…