Doskonalenie umiejętności przywódczych – szkolenie

Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji.  Motywowanie zespołu w trudnych czasach

Wstęp
Dzisiejszy rynek pracy charakteryzuje się wysoką niestabilnością i dynamicznymi zmianami. W obliczu globalnej konkurencji, szybkiego rozwoju technologii i niepewności ekonomicznej, organizacje muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. W tym kontekście przywództwo nabiera kluczowego znaczenia. Liderzy muszą podejmować szybkie i trafne decyzje, nawet pod presją, oraz umieć motywować swoje zespoły w trudnych czasach. Szkolenie „Doskonalenie umiejętności przywódczych: Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji. Motywowanie zespołu w trudnych czasach.” ma na celu pomóc liderom w zdobyciu tych niezbędnych umiejętności i przygotować ich do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.

Korzyści dla uczestników

 • Rozwinięcie umiejętności decyzyjnych, Uczestnicy nauczą się, jak podejmować decyzje w warunkach stresu i presji, co pozwoli im skuteczniej zarządzać zespołami.
 • Lepsze zarządzanie stresem, Szkolenie obejmuje techniki radzenia sobie ze stresem, co pomoże uczestnikom utrzymać koncentrację i efektywność.
 • Zwiększenie kompetencji przywódczych, Uczestnicy poznają strategie motywowania zespołów i inspirowania do działania, co przełoży się na skuteczniejsze przywództwo.
 • Ulepszenie komunikacji, Szkolenie kładzie nacisk na komunikację w zespole, pomagając uczestnikom w efektywnym przekazywaniu informacji i budowaniu zaangażowania.
 • Praktyczne umiejętności, Dzięki ćwiczeniom praktycznym uczestnicy zdobędą umiejętności, które będą mogli natychmiast zastosować w swojej pracy.

Korzyści dla Firmy

 • Skuteczniejsze zarządzanie, Liderzy, którzy potrafią podejmować szybkie decyzje i radzić sobie z presją, przyczyniają się do sprawniejszego działania firmy.
 • Zwiększona motywacja pracowników, Poprawa umiejętności motywowania zespołów przez liderów prowadzi do większego zaangażowania pracowników.
 • Redukcja stresu i wypalenia zawodowego, Dzięki szkoleniu liderzy nauczą się zarządzać stresem, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wypalenia zawodowego w firmie.
 • Wzmocniona komunikacja wewnętrznej, Poprawa komunikacji między liderami a ich zespołami zwiększa efektywność współpracy i redukuje nieporozumienia.
 • Większa elastyczność i adaptacja, Liderzy, którzy potrafią skutecznie reagować na zmieniające się warunki, przyczyniają się do zwiększenia zdolności adaptacyjnej firmy.

Program szkolenia

Metody szkoleniowe

 • Warsztaty Praktyczne, Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach symulacyjnych, które odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje, umożliwiając im rozwijanie umiejętności w kontrolowanym środowisku.
 • Studia Przypadków, Analiza konkretnych sytuacji z życia wziętych pomaga uczestnikom zrozumieć, jak teorie i strategie przywódcze działają w praktyce.
 • Sesje Dyskusyjne, Wspólna wymiana doświadczeń między uczestnikami umożliwia lepsze zrozumienie różnych perspektyw i wzajemne uczenie się.
 • Prezentacje Eksperckie, Zaproszeni eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, zapewniając uczestnikom praktyczne wskazówki i inspirację.
 • Indywidualne Konsultacje, Możliwość uzyskania bezpośrednich porad od trenerów pozwala uczestnikom na skoncentrowanie się na konkretnych obszarach, które chcą rozwijać.

Dzień I 9.00 – 16.30

 Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji

 1.Sesja otwarcia (9:00 – 9:30)

 • Powitanie uczestników i przedstawienie celów szkolenia
 • Zasady szkolenia oraz przegląd programu szkolenia
 • Nad czym powinniśmy pracować jako świadomi liderzy zespołów?

 2. Definiowanie i rozumienie presji (9:30 – 10:30)

 • Omówienie różnych rodzajów presji w środowisku pracy.
 • Najtrudniejsze sytuacje z Waszych obszarów pracy
 • Analiza wpływu presji na podejmowanie decyzji
 • Test psychologiczny – Indywidualne preferencje pracy pod presją – autodiagnoza

 3. Przerwa (10:30 – 10:45) Krótki odpoczynek, możliwość wymiany doświadczeń

 4. Techniki podejmowania decyzji w warunkach presji (10:45 – 12:00)

 • Główne obszary odpowiedzialności liderów zespołów – gdzie trzeba podejmować trudne i szybkie decyzje – zadanie symulacyjne
 • Prezentacja różnych metod podejmowania decyzji
 • Ćwiczenia praktyczne: symulacje sytuacji stresujących

 5. Lunch (12:00 – 13:00) Czas na odpoczynek i integrację uczestników.

 6. Zarządzanie stresem (13:00 – 14:30)

 • Nasza definicja stresu
 • Rodzaje stresu
 • Test psychologiczny – indywidualny styl pracy pod wpływem stresu – autodiagnoza
 • Praca pod presja czasu i oceny – Doświadczenie „Mc Whotwortea”
 • Ćwiczenia i techniki relaksacyjne
 • Omówienie strategii zarządzania stresem

 7. Przerwa (14:30 – 14:45) Krótka przerwa na regenerację.

 8. Podejmowanie decyzji w zespołach (14:45 – 16:00)

 • Zadanie symulacyjne – praca w podzespołach – presja czasu i odpowiedzialności
 • Analiza procesów decyzyjnych w grupach
 • Ćwiczenia z podejmowania decyzji w zespole -praca z manualami

 9. Podsumowanie Dnia (16:00 – 16:30)

 • Przegląd najważniejszych punktów dnia.
 • Zapowiedź programu na dzień drugi.

Dzień II 9.00 – 16.30

Motywowanie zespołu w trudnych czasach

 1. Sesja otwarcia (9:00 – 9:30)
 • Powitanie uczestników i przedstawienie planu na dzień drugi
 • Zadanie symulacyjne na dobry początek – sprawdźmy czego się nauczyliśmy w praktyce – zadanie kreatywne
 • Podsumowanie poprzedniego dnia – wnioski na FCH

2. Znaczenie motywacji w trudnych czasach (9:30 – 10:30)

 • Nasze definicje: Motywacja, motywatory, motywowanie…?
 • „Pojedynek na śnieżki” – zadanie symulacyjne, wnioski na FCH
 • Co nas motywują a co demotywuje? – wnioski z pracy w Naszych obszarach pracy
 • Omówienie różnych rodzajów motywacji – teoria i praktyka – od piramidy Maslowa do Motywacji wg Herzberga
 • Polska Mapa Motywacji – ankieta, Analiza czynników wpływających na motywację w zespole

3. Przerwa (10:30 – 10:45) Krótki odpoczynek i możliwość rozmowy z innymi uczestnikami.

4. Strategie motywowania zespołu (10:45 – 12:00)

 • Prezentacja skutecznych metod motywowania
 • Praktyczna lista nagród i konsekwencji negatywnych
 • Ćwiczenia praktyczne: symulacja sytuacji wymagających motywacji

5. Lunch (12:00 – 13:00) Czas na przerwę i wymianę doświadczeń

6. Przywództwo i inspiracja (13:00 – 14:30)

 • Test Belbina – zdiagnozuj swój zespół – autodiagnoza
 • Omówienie roli lidera w inspirowaniu zespołu
 • Warsztaty praktyczne: rozwijanie umiejętności przywódczych

7. Przerwa (14:30 – 14:45) Krótka przerwa na regenerację.

8. Komunikacja i zaangażowanie (14:45 – 16:00)

 • Zadanie symulacyjne – Inteligencja społeczna – jak dajemy sobie radę w sytuacji potencjalnie konfliktowej?
 • Ćwiczenia z efektywnej komunikacji w zespole – Doświadczenie Milgrama (krótki film edukacyjny)
 • Strategie zwiększania zaangażowania pracowników – praca z wykorzystaniem materiału szkoleniowego

9. Podsumowanie szkolenia (16:00 – 16:30)

 • Mini analiza SWOT
 • Przegląd kluczowych punktów z obu dni
 • Zamknięcie szkolenia i wręczenie certyfikatów

Podsumowanie

Szkolenie oferuje kompleksowe podejście do rozwijania umiejętności przywódczych, które są niezbędne w dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy. Poprzez praktyczne warsztaty, studia przypadków i sesje dyskusyjne, uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności, które pomogą im efektywnie zarządzać swoimi zespołami, podejmować decyzje w warunkach presji oraz motywować pracowników w trudnych czasach. Dzięki temu szkoleniu liderzy będą lepiej przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie współczesny świat biznesu.

Może ci się także spodobać…