System okresowych ocen pracowniczych szkolenie

„JAK BUDOWAĆ SYSTEM OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW?”

f288

Opis szkolenia, dla kogo?

Systemy Ocen Okresowych Pracowników zostały uznane za doskonałe narzędzie pozwalające na badanie wszystkich pracujących w firmie pracowników. Dzięki nim uzyskujemy informacje na temat efektywności pracy pracowników, potencjału rozwojowego kadry, ich potrzeb i oczekiwań wobec organizacji. Służą planowaniu zatrudnienia, ustalaniu ruchów kadrowych oraz są pomocne w ustalaniu ścieżek kariery wszystkich pracowników i wysokości wynagrodzeń oraz premii.
Warsztaty te przeznaczone są dla menedżerów, właścicieli firm, pracowników tych firm, którzy planują stworzyć System Ocen Okresowych Pracowników w firmie.
Zajęcia wyposażą uczestników w wiedzę niezbędną do samodzielnego skonstruowania takiego systemu w organizacji.
Zakres tematyczny warsztatów obejmuje etap przygotowania do budowy systemu, następnie jego konstrukcję, a zatem wybór kryteriów oceny i opis tych kryteriów, etap wdrożenia i wykorzystania wyników oceny w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi w organizacji.

Cele szkolenia:

Uczestnicy:
1. Otrzymają wiedzę na temat budowy i wdrażania Systemów Ocen Okresowych Pracowników w firmie.
2. Nabędą umiejętności w zakresie:
• Opisu kryteriów oceny (kompetencji)
• Budowania arkusza oceny okresowej
• Konstrukcji regulaminu Systemu Ocen Okresowych Pracowników

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wstęp
2. Miejsce Systemu Ocen Okresowych Pracowników w polityce personalnej przedsiębiorstwa
3. Opis stanowiska pracy i profil kompetencyjny pracownika jako materiał wyjściowy do konstrukcji SOOP
4. Kryteria oceny
• Wybór kryteriów oceny
• Opis kompetencji

Dzień II

• Ćwiczenia
• Filmy
• Dyskusja interaktywna
• Praca w podgrupach treningowych
• Mini – wykład w firmie prezentacji
• Analiza studium przypadku
• Analiza materiałów poglądowych

Formy i metody:

• Ćwiczenia
• Filmy
• Dyskusja interaktywna
• Praca w podgrupach treningowych
• Mini – wykład w firmie prezentacji
• Analiza studium przypadku
• Analiza materiałów poglądowych

Materiały szkoleniowe:

Podręcznik uczestnika
Segregator

Czas trwania: dwa dni szkoleniowe (2×8 godzin)

Miejsce szkolenia:

Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

Koszt udziału: 990 PLN/osob

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…