System Okresowej Oceny Pracy szkolenie Trójmiasto

„JAK BUDOWAĆ SYSTEM OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW?”

f288

Opis szkolenia, dla kogo?

Systemy Ocen Okresowych Pracowników zostały uznane za doskonałe narzędzie pozwalające na badanie wszystkich pracujących w firmie pracowników. Dzięki nim uzyskujemy informacje na temat efektywności pracy pracowników, potencjału rozwojowego kadry, ich potrzeb i oczekiwań wobec organizacji. Służą planowaniu zatrudnienia, ustalaniu ruchów kadrowych oraz są pomocne w ustalaniu ścieżek kariery wszystkich pracowników i wysokości wynagrodzeń oraz premii.
Warsztaty te przeznaczone są dla menedżerów, właścicieli firm, pracowników tych firm, którzy planują stworzyć System Ocen Okresowych Pracowników w firmie.
Zajęcia wyposażą uczestników w wiedzę niezbędną do samodzielnego skonstruowania takiego systemu w organizacji.
Zakres tematyczny warsztatów obejmuje etap przygotowania do budowy systemu, następnie jego konstrukcję, a zatem wybór kryteriów oceny i opis tych kryteriów, etap wdrożenia i wykorzystania wyników oceny w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi w organizacji.

Cele szkolenia:

Uczestnicy:
1. Otrzymają wiedzę na temat budowy i wdrażania Systemów Ocen Okresowych Pracowników w firmie.
2. Nabędą umiejętności w zakresie:
• Opisu kryteriów oceny (kompetencji)
• Budowania arkusza oceny okresowej
• Konstrukcji regulaminu Systemu Ocen Okresowych Pracowników

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wstęp
2. Miejsce Systemu Ocen Okresowych Pracowników w polityce personalnej przedsiębiorstwa
3. Opis stanowiska pracy i profil kompetencyjny pracownika jako materiał wyjściowy do konstrukcji SOOP
4. Kryteria oceny
• Wybór kryteriów oceny
• Opis kompetencji

Dzień II

5. Narzędzia oceny
• Skale
• Arkusz oceny
• Inne narzędzia
6. Regulamin oceniania w firmie
7. Etapy przygotowania organizacji do oceniania

Formy i metody:

• Ćwiczenia
• Filmy
• Dyskusja interaktywna
• Praca w podgrupach treningowych
• Mini – wykład w firmie prezentacji
• Analiza studium przypadku
• Analiza materiałów poglądowych

Materiały szkoleniowe:

Podręcznik uczestnika
Segregator

Czas trwania: dwa dni szkoleniowe (2×8 godzin)

Miejsce szkolenia:

Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Pobierz zgloszenie

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…