Ocena pracy szkolenie

„JAK OBIEKTYWNIE OCENIĆ PRACĘ PRACOWNIKÓW I PRZEPROWADZIĆ ROZMOWĘ OCENIAJĄCĄ?”

f287

Opis szkolenia, dla kogo?

Warsztaty te przeznaczone są dla menedżerów, którzy planują i odbywają rozmowy oceniające ze swoimi pracownikami. Zajęcia oparte są na treściach teoretycznych oraz treningu umiejętności. Interaktywne ćwiczenia i symulacje oraz ćwiczenia z wykorzystaniem kamery wideo pozwalają na doskonalenie i samoocenę umiejętności Uczestników szkolenia.
Zakres tematyczny warsztatów obejmuje sam przebieg rozmowy oceniającej, stosowane podczas niej techniki, popełniane błędy, jak również planowanie takiej rozmowy oraz konsekwencje jej przeprowadzania dla motywacji pracowników, ich rozwoju.

Cele szkolenia:

1. Przekazanie wiedzy na temat przygotowania się prowadzenia efektywnej rozmowy.
2. Praktyczne przećwiczenie umiejętności niezbędnych przy przeprowadzaniu rozmowy oceniającej.

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wstęp
2. Ocenianie jako funkcja menedżerska
• Kontrola bieżąca i ocena okresowa
3. Rozmowa oceniająca jako element Systemu Ocen Okresowych Pracowników
4. Przygotowanie do rozmowy oceniającej
• Analiza wyników pracy i obserwacja jako podstawa oceniania
• Czynności przed rozmową
• Planowanie rozmowy

Dzień II

5. Zasady komunikacji podczas rozmowy oceniającej
• Zasady udzielania informacji zwrotnych
• Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej
• Zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej
6. Rozmowa oceniająca
• Style prowadzenia rozmowy
• Etapy rozmowy
• Ćwiczenia z kamerą wideo – symulacja rozmów
7. Pułapki psychologiczne w ocenie

Formy i metody:

Wykład, ćwiczenia, case study, ćwiczenia z wykorzystaniem kamery

Materiały szkoleniowe:

Podręcznik uczestnika
Segregator

Czas trwania: dwa dni szkoleniowe (2×8 godzin)

Miejsce szkolenia:

Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Pobierz zgloszenie

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…