Jak zatrzymać dobrych pracowników szkolenie

„Jak zatrzymać dobrych pracowników”

– warsztaty szkoleniowe dla liderów, brygadzistów i mistrzów produkcji.

Dzisiejszy rynek pracy to rynek pracownika. Profesjonalny, wykwalifikowany a przede wszystkim zaangażowany pracownik jest wręcz obecnie na wagę złota. Jego znalezienie  i zwerbowanie do organizacji to jednak dopiero połowa sukcesu. Warto zastanowić się nad tym jak go zatrzymać w firmie na dłużej i nie dopuścić do tego, by przejęła go konkurencja.

Nie da się skutecznie zarządzać personelem, postępując według wszystkich pracowników w taki sam sposób. Każdy z nich wymaga bowiem indywidualnego podejścia motywacyjnego. Aby wydobyć z ludzi drzemiące w nich talenty i zwiększyć ich zaangażowanie w pracę, należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie ich potrzeb i osobowości. Chcąc zatrzymać pracownika w firmie, należy odkryć, co napędza go do działania i w jaki sposób postrzega on swój rozwój zawodowy.

Cele szkolenia

 • Jak utrzymać pracownika produkcyjnego w firmie?
 • Jak zbudować jego zaangażowanie, na tyle aby chciał on pracować dla nas, a nie dla konkurencji.
 • Jak jest w tym rola i zadania managerów niższego szczebla – Liderów, brygadzistów..
 • Które kompetencje liderów są najważniejsze dla zmniejszenia rotacji w firmie
 • Co zrobić aby Lider był ambasadorem firmy w środowisku zawodowym i poza nim

PROGRAM SZKOLENIA (dwa dni 2 x 8 godzin z przerwami)

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Poznajmy się,
 • Przedstawienie uczestników i prowadzącego
 • Zasady realizacji i cele naszego szkolenia
 • Gra na przełamanie lodu – „Test rewolwerowca” – wnioski do dalszej pracy
 1. Analiza sytuacji – firma na rynku pracownika
 • Rynek pracownika czyli o co chodzi…?
 • Plusy i minusy rynku pracownika
 • Rotacja pracowników – czy każdy pozyskany pracownik musi u nas pozostać? – fakty i mity?
 • Rotacja dobrych pracowników – szanse i zagrożenia – wpływ na pozostałych pracowników
 • Dlaczego warto zatrzymać dobrych pracowników?
 • Główne przyczyny odejścia dobrych pracowników z pracy – analiza na FCH
 • Przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne rotacji pracowników w firmie – rola lidera
 • „Doświadczenie z krzesłem” – czy można kogoś zmusić aby mu się chciało chcieć pracować w firmie?
 1. Rotacja w pracy – rola bezpośredniego przełożonego – lidera zmiany, mistrza, brygadzisty..
 • „Doświadczenie z długopisem” – postawy i zachowania lidera
 • „Budujemy mosty” – zdanie symulacyjne, praca w podzespołach – wnioski do dalszej pracy
 • Rola lidera jako przywódcy i zarządcy – daj dobry przykład
 • Jak aktywizować do współpracy i pozostania w firmie – wnioski jw.
 1. „Nie wszystko złoto co się świeci” – Identyfikacja dobrych pracowników
 • „Na bezrybiu i rak ryba?” – straty i zagrożenia z utrzymywania pracowników za wszelką cenę
 • „Co mi zrobisz? Jak się nie podoba to odchodzę!” – czyli jak się nie dać zastraszyć!
 • Liderzy identyfikacją dobrych pracowników w firmie, w zespołach, którymi zarządzają – praca na FCH.
 1. Wizerunek firmy czyli…?
 • Jak budujemy wizerunek firmy?
 • Dlaczego warto budować pozytywny wizerunek firmy
 • Trzy główne obszary pozytywnego wizerunku firmy
 • Rola lidera w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy– praca na FCH
 1. Typowy cykl pracy – nabór do firmy, praca w firmie, odejście z firmy
 • Analiza typowych błędów i problemów na poszczególnych etapach pracy – praca w podzespołach na FCH
 • Wstępne propozycje i rozwiązania jakie możemy wdrożyć natychmiast – pierwsze wnioski do dalszej pracy Liderów zmiany
 1. Motywacja lidera – czy można motywować nie będą samemu zmotywowanym?
 • Co to jest motywacja i zaangażowanie? – nasza definicja
 • Czynniki, które wpływają na motywację (lub demotywację) lidera
 • Moja motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – autodiagnoza
 • Polska Mapa Motywacji – czyli co nas motywuje do pracy  (ankieta i wyniki badań) – wnioski do dalszej pracy
 1. Wybrane teorie motywacji w praktyce produkcyjnej – co poprawić aby pracownicy nie odchodzili z firmy.
 • Piramida potrzeb wg Maslowa – które elementy funkcjonują a które nie funkcjonują w naszej firmie – praca na FCH
 • Teoria motywacji wg Herzberga – wnioski do dalszej pracy
 • Teoria D. McClellanda
 • Teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć Skinnera
 • Teoria sprawiedliwości wg Adamsa – wnioski dla liderów produkcji
 1. Autorytet lidera – czyli jak wpływać na pracowników i budować relacje aby pozostali w firmie
 • Doświadczenie Milgrama – krótki film edukacyjny
 • Stanowisko, doświadczenie i osobowość lidera – trzy obszary siły autorytetu
 • Jak wzmacniać swój autorytet – ćwiczenia

 

 1. Kluczowe kompetencje lidera – komunikacja a rotacja pracowników
 • Jak lider wpływa na poziom motywacji i zaangażowania podwładnych
 • Postawa i nastawienie jako filary efektywnej komunikacji z pracownikami i przełożonymi
 • Doświadczenie Mehrabiana – czyli uwaga na komunikacje niewerbalną
 • Sztuka aktywnego słuchania i zadawania pytań
 • „Historia pewnego zwierzaka” symulacja –  Czyli jak skutecznie perswadować i przekonywać do dalszej pracy w firmie

Dzień II 8.00 -16.00

 1. Efektywne narzędzia zarządzania dla liderów, brygadzistów i mistrzów na rynku pracowników
 • Zadanie symulacyjne – „Najwyższa konstrukcja” – wnioski do dalszej pracy
 • Jak delegować zadania aby nie niszczyć relacji będąc jednocześnie  konsekwentnym
 • Feedback – jako narzędzie motywacji lub demotywacji – podstawowe błędy
 • Jednominutowe pochwały i reprymendy ze strony lidera
 1. Techniki wpływu i perswazji – czyli jak rozmawiać z pracownikiem aby nie odszedł z pracy
 • Wybrane techniki – praca na materiale szkoleniowym (Manual)
 • Pracownik niezadowolony
 • Pracownik znudzony
 • Pracownik zmęczony
 • Pracownik roszczeniowy(agresywny)
 • Pracownik, który próbuje straszyć, terroryzować liderów
 • Scenki sytuacyjne, ćwiczenia – przykłady z naszych obszarów
 1. Identyfikacja wymagań i oczekiwań pracowników ze względu na typy osobowości
 • Indywidualny profil osobowości pracownika -mity i fakty
 • Nie dajmy sobą manipulować
 • Test Belbina – zróżnicowane role w pracy zespołowej – wnioski do dalszej pracy
 1. Identyfikacja wymagań i oczekiwań ze względu na wiek pracowników:
 • Preferencje najmłodszych pracowników Z
 • Preferencje pokolenia Y
 • Preferencje starszych pracowników X (50+)
 1. Zapobieganie frustracji pracowników we wczesnej fazie pracy
 • Dzisiaj stosowane standardy – analiza
 • Jakich błędów unikać
 • Symulacja wprowadzenie nowego pracownika w obszary pracy
 • Wnioski do dalszej pracy – praca w podzespołach na FCH
 1. Dostosowywanie zachęt do potrzeb dobrych pracowników
 • Obecna lista potencjalnych zachęt – analiza
 • Lista alternatywnych i oryginalnych form zachęt, które są odpowiedzią na potrzeby dobrych pracowników i stanowią dla nich rzeczywistą wartość wg liderów – Praca na FCH
 1. Odejście dobrego pracownika
 • Sposoby i działania, które mogą podejmować liderzy i kadra, gdy kluczowy pracownik zamierza odejść z firmy – Praca na FCH
 1. Lider, brygadzista, mistrz produkcji jako ambasador firmy w terenie
 • Marketing szeptany
 • Eksponowanie pozytywnych aspektów pracy w firmie
 • Firmowe programy rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej – konkury i ogłoszenia
 • Dlaczego się nam to opłaca?
 1. Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników
 • Praca z kamerą

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności. Metody wyszczególnione: wykład, grupy zadaniowe, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

10/02/2018

Może ci się także spodobać…