Kierowanie zespołem LEAN szkolenie

BLOK II

Zarządzać czy przewodzić w zespole produkcyjnym? – warsztat Lidera GEMBA

Zazwyczaj kierownicy poświęcają 80% czasu na gaszeniu pożarów a 20% na udoskonalenia. Rzecz w tym aby te proporcje odwrócić z wykorzystaniem 100% umysłów w zakładzie a nie tylko 100% rąk do pracy.

„Nie chodzi o to aby pracować więcej… tylko o to aby pracować z głową!”

System, metodologia narzędzia to nie wszystko! LEAN Manufacturing, oraz wszelkie inne sprawdzone idee i metody zarządzania produkcją opierają się na podstawowym filarze: na zaangażowaniu ludzi. Kluczową postacią gwarantującą prawidłowe wdrożenie i utrzymanie nowej jakości pracy staje się kierownik średniego szczebla zarządzania, którego przysłowiowa pozycja pomiędzy młotem i kowadłem bywa trudna i nie zawsze do pozazdroszczenia. Jednak prawidłowa praca z ludźmi, ich motywacja i satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy stają się najlepszą nagrodą za poniesiony trud rozwoju.
Kształtowanie ludzi przed kształtowaniem produktu lub usługi oznacza włączenie wszystkich w codzienne rozwiązywanie problemów. Aby móc rozwiązywać problemy, ludzie najpierw muszą umieć je rozpoznawać. Zarządzanie polega zatem na stworzeniu warunków np. wizualnego zarządzania i 5s do samodzielnej oceny czy w procesie są zachowane odpowiednie warunki do jego prawidłowego przebiegu czy nie.

Grupa docelowa:

Szkolenie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

Cele szkolenia:

• Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności wspomagających liderów, brygadzistów i mistrzów w tworzeniu sprawnie funkcjonujących zespołów w obszarze pracy.
• Zapoznanie uczestników z dynamiką tworzenia zespołu, rolami przyjmowanymi w grupie i możliwościami ich wykorzystania dla zwiększenia efektywności pracy.
• Wpływanie na postawę poszczególnych członów zespołu.
• Poznanie zasad działania motywacji w zespole
• Rozwijanie umiejętności przeprowadzenia oceny pracy pracownika
• Poznanie narzędzi wspomagających proces oceny
• Wypracowanie zasad zarządzania kompetencjami zespołu

– Co zrobić by pracownicy mnie akceptowali?
– Jak dawać sobie radę z doświadczonymi pracownikami zwłaszcza starszymi wiekiem?
– Jak postępować wobec dotychczasowych kolegów z pracy którzy przyjmują postawy roszczeniowe?
– Jak spełnić oczekiwania przełożonych nie niszcząc wzajemnych relacji z pracownikami?
– Co zrobić by chcieli mnie słuchać?
– Jak kontrolować pracę aby nie być postrzegany jako zło konieczne?
– Jak nagradzać i karać i budować własny autorytet?
– Jak motywować i być zmotywowanym?

Na te i wiele innych pytań znajdziemy wspólnie odpowiedzi w intensywnym warsztacie odwołując się do praktycznych działań i zachowań w pracy.

Korzyści dla uczestników

 • zapoznanie się z rolą i zadaniami kierownika zespołu produkcyjnego,
 • zdobycie wiedzy na temat zarządzania przez cele (MBO),
 • nabycie umiejętności budowania autorytetu w zespole,
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w zespole.

Metody szkolenia

Koncepcja spotkania zakłada podział czasu zajęć na: 

 • 75% ujęcie praktyki rozumianej jako case, studia przypadku, dyskusje moderowane,
 • 25% teorii stanowiącej częściowo zamknięcie i podsumowanie każdego z modułów zajęć.

Zakres programowy szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Wprowadzenie:
• Powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia, oczekiwania.
• Ćwiczenie na rozgrzewkę:
• „Na szachowym polu” – interaktywna gra symulacyjna – zadanie zespołowe na forum
• Wnioski:
– Rola i zadania lidera?
– Nastawienie na cel i na ludzi?
– Sposoby skutecznej komunikacji?
– Motywacja do realizacji zadań?

2. Kierowanie zespołem produkcyjnym specyfika pracy mistrza, brygadzisty, lidera…

• 5 głównych ról lidera GEMBA – praca na FCH
– Cele i plany
– Rekrutacja i selekcja pracowników
– Rozwój i szkolenia
– Motywacja i odpowiedzialność
– Kontrola i ocena
• Zadania w codziennej pracy oraz wymagane kompetencje i uprawnienia – LIDER idealny
• Typowe problemy i bariery w pracy z podwładnymi, z przełożonymi i liderami innych obszarów

3. Autorytet – lider jako wzór moralny i merytoryczny w zespole

• Zarządzać czy przewodzić – w czym tkwi różnica? – praca na materiale
• Nasz najlepszy nauczyciel wychowawca z przed lat – analiza autorytetu
• Inteligencja społeczna czyli… zdolność komunikacji i wpływania na innych ludzi
• Jak lider buduje i niszczy swój autorytet na produkcji?
• „Wczoraj kolega dziś przełożony” – jak rozmawiać z podwładnymi którzy nas lekceważą?
• Jak przekazać niepopularne polecenia? – studium przypadku – zadanie na forum

4. Teorie zarządzania w praktyce
• Polityka personalna w firmie: system SITA czy Zarządzanie Kapitałem Ludzkim?
• Mój styl zarządzania – Test psychologiczny
• Styl zarządzania a poziom rozwoju (dojrzałości) zespołu
• Jaki styl zarządzania przyjmować w konkretnych sytuacjach na produkcji? – studia przypadków – wnioski na forum

Dzień II 8.00 – 16.00

5. „Konstrukcja stelaża do magazynowania kruchych przedmiotów” – zadanie symulacyjne – praca w podgrupach – fotoreportaż

• Role zespołowe czyli nie wszyscy pracują tak samo.
• Role zespołowe wb Belbina – test
• Jak przydzielać zadania z uwzględnieniem ról zespołowych?

6. Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji lub demotywacji w zespole produkcyjnym.

• Co to jest delegowanie zadań?
• Strefy delegowania zadań
• Kiedy i jak delegować zadania?
• „Stawianie granic” technika wdrażania konsekwencji
• Krótkie polecenie czy dłuższa rozmowa?
• Pięć kroków w delegowaniu zadań i kompetencji – scenki sytuacyjne – praca z kamerą
• Pięć błędów w delegowaniu zadań

7. Udzielanie informacji zwrotnej – metoda rozwoju pracowników i zespołu w obszarze

• „Konstruktywna kanapka krytyki” – jak przekazywać informacje ucząc
• „Expose szefa” – jak się umawiać na zadania a potem je egzekwować?
• Pięć kroków w przekazywaniu informacji zwrotnej
• Kontrola, audyt w obszarze, – jak przekazać informację?

8. Przykłady zadań mistrza, brygadzisty, lidera – z życia wzięte – scenki sytuacyjne:

• „Droga wojownika” – asertywny przekaz niepopularnych informacji i poleceń – ćwiczenie w podzespołach na forum – praca z kamerą
• Kontrola BHP w obszarze
• Bieżące cele do realizacji – Ustalanie priorytetów
• Planowanie obsady maszyn i zarządzanie absencjami
• Elementy delegowania zadań i uprawnień
• Kontrola realizacji zadań w obszarze
• Kontrola jakości
• Prowadzenie auditów
• Kontrola uprawnień i badań okresowych…

9. Podsumowani i wnioski

• Organizacja ucząca się czyli…?
• Samoocena – analiza SWOT
• Formy i metody dalszego rozwoju
• Ocena szkolenia

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…