Komunikacja współpraca zespołowa szkolenie Gdynia Gdańsk

Efektywna komunikacja i współpraca zespołowa – podstawą wszelkich działań zawodowych pracowników Twojej firmy

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?:

1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
3. Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
4. Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też w procesie obsługi klienta. W ramach szkolenia uczestnik pozna skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z klientem, współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym..

Celem szkolenia jest:

• Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej
• Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się
• Opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się
• Promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych
• Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocjacjach z klientem, współpracownikiem, przełożonym…
• Radzenie sobie w rozmowach z tzw. „Trudnym rozmówcą”

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które w działalności zawodowej komunikują się zarówno z partnerami wewnętrznymi jak też zewnętrznymi. Zajmują się prezentacją i wdrożeniami projektów, obsługą klientów, sprzedażą, prezentacją produktów i/lub usług. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządzającej średniego szczebla jak też szeregowych pracowników firmy.

Zakres tematyczny szkolenia:

Dzień I (9.00 – 17.00)

 Definicja i Model komunikacji, Bariery w komunikacji
 Postawa i umiejętności osoby komunikatywnej
 Pozytywne nastawienie – filary poprawnej komunikacji
 Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej
 Komunikacja werbalna
 Komunikacja wokalna
 Komunikacja niewerbalna
 Aktywne słuchanie – podstawowe zasady
 Aktywne słuchanie – techniki aktywnego słuchania (odzwierciedlanie, parafraza, …)
 Umiejętność zwięzłego wypowiadania się
 Umiejętność zadawania trafnych pytań
 Sztuka parafrazy i oddania pytania
 Rozmowa z pracownikiem, współpracownikiem, przełożonym i klientem – sztuka przekonywania

Dzień II (9.00 – 17.00)

Komunikacja interpersonalna a cechy osobowościowe, znajomość siebie i innych
 “Czytanie” mowy ciała rozmówcy – pierwsze wrażenie, sygnały pozytywne i negatywne,..
 Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego
 Asertywność i empatia w komunikacji na codzień
 Umiejętność odmawiania, odwaga i pewność siebie
 Umiejętność przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki
 Przekazywanie niepopularnych decyzji i złych informacji
 Efektywna komunikacja w pracy zespołu
 Komunikacja pisemna
 Komunikacja w rozmowie telefonicznej
 Jak rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej?

Miejsce szkolenia;
Hotel MERCURE Gdynia Centrum

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe (2 x 8 godz.)

Zapraszamy

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…

Szkolenie Coaching managerski

Wstęp:Szkolenie "Coaching Menadżerski" stanowi niezwykle wartościową okazję dla menadżerów na rozwinięcie umiejętności...