Komunikacja wewnętrzna w firmie w sytuacjach kryzysowych szkolenie

Komunikacja wewnętrzna w firmie oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

f292

Opis szkolenia, dla kogo?

Dla osób mających w firmie wpływ na komunikację wewnętrzną i zapewnienie prawidłowego dostępu do informacji. Są to zwykle managerowie wysokiego i średniego szczebla, pracownicy działów komunikacji, kierownicy działów.
Szkolenie lub coaching indywidualny skierowane jest do top management firmowego, osób publicznych, prezesów, ludzi odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji.

Cele szkolenia:

Poznanie zasad tworzenia kanałów komunikacji i wagi poprawnie sformułowanych zasad komunikacji wewnętrznej dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Wyrobienie nawyku działania pod presją czasu, kreatywnego szukania rozwiązań. Wskazanie możliwości proceduralnych i niestandardowych radzenia sobie w sytuacji kryzysowej . Nauczenie się tworzenia zespołów zadaniowych do rozwiązywania kryzysów.

Program szkolenia:

Dzień I 9.00 – 17.00

Zasady efektywnej komunikacji wewnętrznej:

1. Podstawowe zagadnienia teorii komunikacji – kanały komunikacji
2. Struktura poprawnej komunikacji wewnętrznej tworzenie komunikatów i polityki informacyjnej
2. Organizacja komunikacji wewnętrznej, rola sekretariatu, recepcji, tworzenie centrum przekazywania informacji
3. Pracownicy funkcyjni i liderzy w komunikacji wewnętrznej
4. Komunikaty werbalne i komunikaty drukowane – rola i znaczenie dla budowania wagi komunikatu
5. Przepływ informacji między poszczególnymi działami w firmie, omówienie struktur komunikacyjnych firmy
6. Praktyka komunikacji wewnętrznej – umiejętność aktywnego słuchania, wzbudzania zaufania, integrowania
7. Audyt komunikacyjny, diagnozowanie trudności w przepływie informacji

Dzień II 9.00 – 17.00

1. Sytuacja kryzysowa – definicje i diagnoza występowania
2. Schemat i fazy kryzysu
2. „Złota Godzina” – podejmowanie pierwszych działań w sytuacji kryzysowej
3. Budowanie zespołu do działania w sytuacjach kryzysowych, wykorzystanie predyspozycji osobowościowych pracowników
4. Tworzenie kanału komunikacji wewnętrznej na potrzeby rozwiązania kryzysu, udzielanie komunikatów zewnętrznych
5. Udzielanie wypowiedzi w sytuacji kryzysowej, embarga informacyjne, przecieki kontrolowane, informacje jawne
6. Działania w okresie wygaszania kryzysu

Prowadzący:

Trener – dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w prasie, radiu i telewizji. Jako korespondent TVP relacjonował m. in. wydarzenia związane z przyjmowaniem Polski do Unii Europejskiej, redagował własne programy informacyjne. Z wykształcenia psycholog społeczny zajmujący się tematyką negocjacji, psychologii politycznej i reklamy, strategii wyborczych. Od pięciu lat prowadzi szkolenia medialne dla dziennikarzy telewizyjnych, warsztaty dla osób występujących przed kamerą, wygłaszających publiczne przemówienia, czy prezentacje. Przygotowuje też ćwiczenia związane z organizacją działań public relations, komunikacji społecznej i medialnej, reakcji na sytuacje kryzysowe. Uzyskał certyfikat European Broadcasting Union „Master Class of Journalism” i jako trener EBU prowadził szkolenia dla osób tworzących telewizje publiczne w największych państwach europejskich. W Polsce współpracuje z m. in. Akademią Telewizyjną Telewizji Polskiej, firmą Fokus P.R., firmą B&O Navigator. Szkolił i pracował m.in. dla Microsoftu, Toshiby, Ministerstwa Obrony Narodowej, PKN ORLEN, 3M-ESPE, Państwowej Komisji Wyborczej, Lukas Banku, De Lavall Corp. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, dyplom z psychologii społecznej – badanie reakcji i skuteczności strategii postępowania w sytuacji kryzysowej i kampanii negatywnej.

Formy i metody:

Wykład interaktywny, warsztat wsparty prezentacjami audiowizualnymi, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Materiały szkoleniowe:

Krótki podręcznik (handout) dotyczący omawianych zagadnień, materiały i scenariusze ćwiczeń, pełną informację zwrotną na temat własnych mocnych stron w formie raportu po szkoleniu

Czas trwania szkolenia:
Dwa dni szkoleniowe 2×8 godzin 9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Pobierz zgloszenie

Może ci się także spodobać…