Lean management gra szkoleniowa

Zapraszamy na szkolenie – grę symulacyjną

LEAN MANAGEMENT FABRYKA SKOMPLIKOWANYCH URZĄDZEŃ – FSU®

Car Production Line

Lean Management proces wdrażania zmiany opartej na poprawie efektywności i ciągłym doskonaleniu

• Czy klient jest usatysfakcjonowany Twoim czasem realizacji zlecenia?
• Masz problem z zapanowaniem nad zapasami?
• Masz problem z zapewnieniem jakości i powtarzalnego czasu realizacji zadań?
• Czy Twoja produkcja jest nieelastyczna?
• Czy Twój planista żyje w ciągłym stresie?

Cel szkolenia:

 Poznaj jaki jest cel Twojego przedsiębiorstwa
 Dowiedz się czym manipulować ceną czy kosztami
 Poznaj definicję koncepcji Lean i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa.
 Poznaj 5 zasad Lean czyli droga do doskonałości.
 Poznaj pojęcie strumienia wartości.
 Poznaj wartość postrzegana oczami klienta – za które z naszych działań klient nie chciałby zapłacić
 Dowiedz się co to jest marnotrawstwo
 Rozpoznaj czynności nie dodające wartości.
 Jaką rolę odgrywa Lean czyli ‘odchudzone myślenie’

Czas trwania:
2 dni

Cena szkolenia

1.300 zł za osobę

Adresaci:
Organizujemy szkolenie otwarte dla grup od 10 do 24 osób skierowane do wszystkich pracowników fabryk od zarządu, przez biuro obsługi klienta, planistów, zaopatrzenie po operatorów,

CHARAKTERYSTYKA GRY
Lean Management – Fabryka Skomplikowanych Urządzeń – FSU®

Gra symulująca przebieg procesu realizacji zlecenia klienta i wdrożenie koncepcji Lean Manufacturing w symulowanej Fabryce.
Gra składa się z 5 rund, w trakcie których klient składa zamówienia, fabryka produkuje, a dostawca dostarcza zamawiane przez fabrykę materiały.

W trakcie rundy uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry.
Po każdej rundzie uczestnicy analizują wyniki (organizacyjne i finansowe) fabryki. Na podstawie zidentyfikowanych problemów uczestnicy wraz z prowadzącymi podejmują decyzje dotyczące wymaganych zmian w organizacji procesu realizacji zlecenia.

Na ich podstawie prowadzący przedstawia uczestnikom teoretyczne założenia do rozwiązania (narzędzia koncepcji Lean Manufacturing) tj.:

1.Przepływ jednej sztuki – koncepcja skracania czasu trwania procesu wytwórczego
2.5S – koncepcja projektowania, organizacji (stanowiska i jego wyposażenia) i utrzymania ergonomicznego, bezpiecznego, sprawnego i czystego stanowiska pracy
3.Standaryzacja pracy – koncepcja, której celem jest doprowadzenie do powtarzalnej jakości i czasu trwania operacji realizowanych przez operatora
4.SMED – koncepcja skracania czasów przezbrojeń i podnoszenia elastyczności produkcji
5.Poka-Yoke – koncepcja zapobiegania błędom ludzkim
6.Total Productive Maintenance – koncepcja zarządzania efektywnością i produktywnością parku maszynowego
7.Kanban – koncepcja zarządzania zapasem i informacją o zapotrzebowaniu na materiał, półwyrób i wyrób gotowy
8.Heijunka – koncepcja planowania produkcji

Następnie, uczestnicy w trakcie tzw. sesji kaizen pod czujnym okiem prowadzących samodzielnie wdrażają zmiany w symulowanej fabryce.
W kolejnej rundzie uczestnicy mają możliwość sprawdzenia efektów (organizacyjnych i finansowych) zastosowania poszczególnych narzędzi w procesie realizacji zlecenia klienta.
W trakcie części teoretycznej oraz podczas omawiania wyników rund dyskutowana jest rola poszczególnych pracowników firmy w procesie wdrażania zmian.

Program

Dzień I 9.00 – 17.00

Runda I

Jaki jest cel przedsiębiorstwa? Czym manipulować ceną czy kosztami?
Pojęcie strumienia wartości i wartości klienta.
Co to jest marnotrawstwo, identyfikacja czynności niedodających wartości?
Jaką rolę odgrywa Lean czyli ‘odchudzone myślenie’?
Prezentacja fabryki skomplikowanych urządzeń – reguły gry symulacyjnej.
Gra symulacyjna – Runda 1

Runda II

Analiza i omówienie wyników Rundy 1
Wstęp do mapowania procesów
Tworzymy mapę stanu istniejącego dla Fabryki skomplikowanych urządzeń
Omówienie zidentyfikowanej ‘muda’ podczas gry w oparciu o mapę
Zrównoważenie produkcji – zrozumieć takt klienta?
‘One–piece–flow’ – ciągły przepływ
Gra symulacyjna – Runda 2

Runda III

Analiza i omówienie wyników Rundy 2
Co przeszkadza na stanowisku pracy? Czas na 5S ( przykłady rozwiązań)
Zrozumienie pojęcia standardów? Dlaczego to takie istotne?
Co zaburza płynność produkcji? SMED – jak skracać czas przezbrojeń?
Przykłady rozwiązań – ćwiczenie
Poka-yoke – jak unikać błędów?
Gra symulacyjna – Runda 3
Analiza i omówienie wyników Rundy 3
Podsumowanie dnia

Dzień II 9.00 – 17.00

Runda IV

System ‘pchany’ czy ‘ssany’?
Definicja kanbana – sposoby sygnalizacji przepływów materiałów.
Co to jest supermarket?
Supermarket czy linia FIFO?
Przykłady rozwiązań
Gra symulacyjna – Runda 4

Runda V

Analiza i omówienie wyników Rundy 4
Powrót do mapy stanu istniejącego? Co się zmieniło?
Mapa stanu przyszłego
Definicja i zastosowanie heijunki – metody efektywnego planowania produkcji
Gra symulacyjna – Runda 5
Analiza i omówienie wyników Rundy 5

Cele gry

1.Prezentacja zasad wdrożenia koncepcji Lean Management – zasady wdrażania narzędzi koncepcji Lean, kolejność wdrażania narzędzi, ich wzajemne relacje, rola pracowników firmy w procesie doskonalenia.
2.Przekonanie uczestników o skuteczności rozwiązań oraz rozwianie wątpliwości dotyczących zagrożeń stwarzanych przez wdrożenie rozwiązań sugerowanych przez koncepcję Lean

Korzyści dla biorących udział w grze

1.Zapoznanie z procesem wdrożenia Lean w fabryce.
2.Zapoznanie z narzędziami i ich rolą w doskonaleniu efektywności funkcjonowania fabryki
3.Przełamanie lęku pracowników przed planowaną zmianą

Feedback

Feedback w postaci raportu z przebiegu gry, jej wyników oraz wniosków uczestników. Raport przesyłany jest do kadry managerskiej wraz z materiałem do umieszczenia na tablicy dostępnej dla wszystkich pracowników

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…