Mindfulness Trening uważności

Wstęp
W dzisiejszym dynamicznym świecie, pełnym wyzwań i presji, umiejętność skupienia uwagi oraz radzenia sobie ze stresem staje się kluczowa dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego. Szkolenie „Mindfulness – Trening Uważności” ma na celu wprowadzenie uczestników w świat mindfulness i dostarczenie im narzędzi, które pozwolą im lepiej zarządzać swoją uwagą, emocjami oraz relacjami z innymi.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z koncepcją mindfulness i jej korzyściami.
 • Nauka praktycznych technik treningu uważności.
 • Rozpoznawanie sygnałów stresu i nauka skutecznych strategii radzenia sobie z nim.
 • Ćwiczenie uważnej obecności w codziennych czynnościach.
 • Opracowanie planu wdrożenia praktyk mindfulness w życiu zawodowym i osobistym.
Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie umiejętności skupienia uwagi i koncentracji.
 • Redukcja poziomu stresu i poprawa zdolności radzenia sobie z nim.
 • Zwiększenie świadomości własnych myśli, emocji i reakcji.
 • Poprawa relacji interpersonalnych poprzez skuteczną komunikację.
 • Zwiększenie poczucia spokoju i równowagi w codziennym życiu.

Korzyści dla firmy:

 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez lepsze zarządzanie uwagą i koncentracją.
 • Redukcja absencji z powodu chorób związanych ze stresem.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy i relacji między pracownikami.
 • Zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników.
 • Wzmocnienie wizerunku firmy jako miejsca dbającego o dobro pracowników.

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do mindfulness
• Definicja i geneza mindfulness.
• Korzyści zdrowotne i psychologiczne praktyki mindfulness.
• Skąd się bierze nasza nieobecność?
2. Podstawowe techniki treningu uważności
• Skupienie się na oddechu – praktyka oddechu świadomego.
• Obserwacja myśli i uczuć – technika skanowania ciała.
• Akceptacja bez oceniania – praktyka przyjmowania myśli i emocji.
3. Radzenie sobie ze stresem poprzez mindfulness
• Rozpoznawanie sygnałów stresu – nauka świadomej obecności w ciele.
• Praktyczne strategie radzenia sobie z emocjonalnymi wyzwaniami – technika STOP (Stop, Take a breath, Observe, Proceed).
4. Mindfulness w codziennym życiu
• Uważna obecność w codziennych czynnościach – praktyka jedzenia z uważnością.
• Mindful walking – praktyka uważnego chodzenia.
• Skuteczna komunikacja poprzez uważność – technika aktywnego słuchania.
5. Zintegrowanie praktyk mindfulness
• Ćwiczenia praktyczne w grupach – dzielenie się doświadczeniami.
• Rozważanie wyzwań i korzyści związanych z regularną praktyką mindfulness.
• Planowanie indywidualnego wdrożenia praktyk mindfulness w codzienne życie.

Dzień II 8.00 16.00

6. Pogłębianie umiejętności mindfulness
• Skuteczne techniki medytacyjne – medytacja wizualizacyjna.
• Nauka radzenia sobie z trudnościami w praktyce mindfulness.
• Ćwiczenia skupiające uwagę na zewnętrznym i wewnętrznym doświadczeniu.
7. Mindfulness w pracy
• Uważność w działaniach zawodowych – praktyka mindful working.
• Skuteczne zarządzanie stresem w miejscu pracy – techniki oddechowe w sytuacjach stresowych.
• Mindfulness a kreatywność – jak mindfulness może wspierać innowacyjność.
8. Integracja mindfulness w kulturze organizacyjnej
• Rola lidera w promowaniu praktyk mindfulness w miejscu pracy.
• Wspieranie zdrowego równowagi między pracą a życiem osobistym poprzez mindfulness.
• Tworzenie przestrzeni do praktyk mindfulness w miejscu pracy.
9. Kontynuacja praktyki mindfulness
• Tworzenie planu dalszego rozwoju w praktyce mindfulness.
• Integracja mindfulness w codziennej rutynie.
• Utrzymywanie motywacji do kontynuacji praktyki mindfulness.
10. Podsumowanie i ocena szkolenia
• Podsumowanie głównych tematów i wniosków z dwudniowego szkolenia.
• Ocena indywidualna korzyści i wyzwań wynikających z uczestnictwa w szkoleniu.
• Zapewnienie wsparcia i środków do kontynuacji praktyki mindfulness po zakończeniu szkolenia.

Dzięki tym poprawionym podpunktom programu szkolenia, uczestnicy będą mieli łatwiejszy dostęp do konkretnych tematów i podtematów, co ułatwi organizację i zrozumienie materiału szkoleniowego.
Metody szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne.
 • Ćwiczenia praktyczne (medytacje, skanowanie ciała, praca z oddechem).
 • Dyskusje grupowe.
 • Praca w parach i grupach.
 • Studia przypadków.
 • Symulacje sytuacji zawodowych wymagających uważności.

Podsumowanie:
Szkolenie „Mindfulness – Trening Uważności” to nie tylko możliwość zdobycia nowych umiejętności, ale również szansa na poprawę jakości życia i pracy. Dzięki praktycznym technikom mindfulness uczestnicy będą mogli skuteczniej zarządzać stresem, poprawić koncentrację oraz zwiększyć świadomość swoich myśli i emocji. To inwestycja w rozwój osobisty i profesjonalny, która przyniesie korzyści zarówno uczestnikom, jak i firmie.

n

Kategoria

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

02/22/2024

Może ci się także spodobać…