Motywacja szkolenie Gdańsk Gdynia

Motywowanie ludzi do pracy - jak zbudować nasz zespołowy mini system motywacji?

Ludzie chcą być zauważeni.
Pragną uznania swych osobistych osiągnięć i wkładu w osiągnięcia zbiorowe.
Często uznanie jest formą podziękowania.
Osobiste osiągnięcie jako takie jest motywujące,
motywacja ta zwiększa się jednak bardzo,
gdy ktoś je zauważa i docenia jego wartość.
Uznanie jest jednym ze sposobów nadania znaczenia
indywidualnej ludzkiej egzystencji

O motywacji napisano już tomy książek i stworzono wiele opracowań naukowych. Istnieje, zatem wiele teorii dotyczących metod i sposobów motywowania ludzi do pracy.
Umiejętność motywowania jest podstawową cechą efektywnych menedżerów i liderów zespołów. Pozostaje ciągle jednym z najtrudniejszych zadań, wymagających łączenia praktycznych doświadczeń z teorią psychologii człowieka. Żaden system motywacyjny nie wyręczy jednak menedżerów w ich indywidualnej pracy z podwładnymi, gdyż nie uwzględnia różnic w potrzebach i poziomie motywacji poszczególnych pracowników oraz nie jest w stanie odpowiednio elastycznie reagować.
Podstawowe obszary motywacji, w jakich menager może odnieść największe sukcesy to wzajemna komunikacja oparta na szacunku i docenieniu drugiego człowieka.

• Jak stworzyć swój własny mini system motywacji w zespole?
• Jak wzajemna lojalność pracowników i menagera wpływa na motywację w zespole?
• Co zrobić, kiedy system wynagrodzeń i premii w firmie nie odpowiada na podstawowe potrzeby pracownika?
• Jakie znaczenie dla motywacji w zespole ma prawidłowa współpraca kadry managerskiej na wszystkich poziomach zarządzania w firmie?
• Jak w najprostszy sposób motywować skutecznie pracowników?

Na tych warsztatach zapoznasz się nie tylko z podstawowymi teoriami motywowania ludzi do pracy.
Ich głównym celem, bowiem będzie opracowanie indywidualnych planów motywacyjnych dla Ciebie, dla Twoich podwładnych oraz dla Twoich zwierzchników.
Tylko poprzez zintegrowane działania na wszystkich poziomach zarządzania można osiągnąć największe efekty w motywacji.
Czy Ci się to uda zależy jednak w największym stopniu od Ciebie samego? W trakcie zajęć będziesz miała szansę wypróbowania swoich umiejętności w formie ćwiczeń, studium przypadków, scenek z życia menagera itd…
Nie pozostaniesz sam ze swoimi problemami. Damy Ci nie tylko wiedzę i umiejętności, ale też konkretne narzędzia pomocne w skutecznym motywowaniu pracowników.

Każde szkolenie poprzedzone jest wnikliwą analizą potrzeb na podstawie, której opracowywany jest indywidualny program szkoleniowy.

Obszary szkolenia:

• Motywacja – definicje i oczekiwania
• Podstawowe teorie potrzeb i oczekiwań człowieka
• Pięć teorii motywowania w praktyce
• Komunikacja interpersonalna w służbie motywacji
• Mapa motywacji w Polskich przedsiębiorstwach i firmach
• System wynagrodzeń jako czynnik motywacji
• Pozafinansowe systemy motywacji – nasz mini system motywacji?
• Rola lidera w motywacji ludzi do pracy
• Współpraca kadry zarządzającej w skutecznym motywowaniu wewnątrz firmy
• Motywacja a systemy lojalnościowe
• Układy zbiorowe a efektywność systemów motywacji w praktyce – jak sobie radzić?

Program:

1.WPROWADZENIE
 • Poznajmy się
 • Oczekiwania uczestników.
 • Program i cele szkolenia.
 • Zadanie symulacyjne – co nas motywuje?
 • Motywacja, motywator i motywowanie… czyli o co chodzi
 • Fakty i Mity motywacji.
 1. AUTOMOTYWACJA przełożonego – czy można motywować nie będąc samemu zmotywowanym?
 • Wpływ własnej automotywacji na pracowników
 • Budowanie automotywacji oraz motywacji u innych,
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna menagera
 • Sukces i porażka jako siła napędowa motywacji?
 • Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania, samodzielności i odpowiedzialności pracownika
 1. Teoria i praktyka motywacji w środowisku zawodowym
 • Różne podejścia do motywacji. Maslow, Mc Gregor, Herzberg, McClleland.
 •  Praktyczna lista motywatorów (czynniki motywujące i higieniczne). Co jest motywatorem, a co nie?
 • Motywacja pozytywna i negatywna –  czyli teoria i praktyka kija i marchewki
 • Co motywuje pracowników?
 • Czynniki motywujące i higieniczne – potrzeby zaspokajane przez firmę.
 • Utożsamienie pracowników z firmą.
 • Możliwości zaspakajania potrzeb motywujących przez przełożonego
 • Motywacja finansowa i poza finansowa – czy można zastąpić jedną drugą?
 • Docenienie i uznanie zaangażowania i postępów – Polska Mapa Motywacji
 1. Teoria oczekiwań czyli SKUTECZNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
 • Jak rozpoznawać motywację i demotywację pracowników?
 • Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników – czy to już efekt wypalenia zawodowego?
 • Różne środki motywowania pracowników.
 1. BRAK MOTYWACJI czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
 • Przyczyny po stronie firmy
 • Przyczyny po stronie szefa
 • Przyczyny po stronie pracownika
 1. KOMUNIKACJA – czyli jak budować lub niszczyć motywację w załodze
 • Podstawowe płaszczyzny komunikacji
 • Komunikaty werbalne czy niewerbalne – co bardziej działa?
 • Wybrane techniki wpływu i perswazji – ćwiczenia
 1. Rozmowy motywacyjne
 • Czym jest rozmowa motywacyjne?
 • Rodzaje rozmów motywacyjnych
 • Przykładowe scenariusze – ćwiczenia
 1. ZAKOŃCZENIE i podsumowanie

Działania po szkoleniu:

• Instrukcje dalszego postępowania dla przełożonych w stosunku do uczestników szkolenia celem ugruntowania pozytywnych zmian jako efekt szkolenia
• Bezpośredni kontakt mailowy trenera prowadzącego szkolenie z osobami z działu szkoleń i/lub z tzw. trenerem wewnętrznym w firmie
• Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową
• Coaching trenera w miejscu pracy uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową

Zapraszamy

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zwiększenie umiejętności motywacyjnych: Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zaznajomienia się z różnorodnymi teoriami i praktycznymi technikami motywowania ludzi do pracy, co pozwoli im rozwijać tę kluczową umiejętność.
 • Opracowanie indywidualnych planów motywacyjnych: Poprzez praktyczne ćwiczenia i studia przypadków uczestnicy będą mogli stworzyć własne plany motywacyjne zarówno dla siebie, jak i dla swoich podwładnych oraz przełożonych, co przyczyni się do skuteczniejszego zarządzania zespołem.
 • Wzrost zdolności komunikacyjnych: Szkolenie skoncentruje się na wzajemnej komunikacji opartej na szacunku i docenieniu, co przyczyni się do budowania lepszych relacji w zespole i zwiększenia efektywności komunikacji między pracownikami a menedżerem.
 • Rozwinięcie umiejętności pracy w zespole: Warsztaty pomogą uczestnikom zrozumieć, jak wzajemna lojalność między pracownikami a menedżerem wpływa na motywację w zespole, co pozwoli im skuteczniej budować team spirit i osiągać cele wspólnie.
 • Praktyczne narzędzia motywacyjne: Uczestnicy otrzymają konkretne narzędzia, które pomogą im skutecznie motywować pracowników w codziennym zarządzaniu. To praktyczne podejście umożliwi łatwiejsze wdrożenie zdobytej wiedzy w rzeczywistej sytuacji zawodowej.

Korzyści dla firmy

 • Zwiększenie efektywności zespołu: Dzięki rozwojowi umiejętności motywacyjnych pracowników i menedżerów firma może oczekiwać wzrostu efektywności pracy zespołu oraz lepszej realizacji celów biznesowych.
 • Poprawa relacji w firmie: Skupienie się na wzajemnej komunikacji i lojalności wpłynie korzystnie na atmosferę w firmie, co może przekładać się na lepsze relacje między pracownikami, a także między kadrą zarządzającą.
 • Redukcja problemów motywacyjnych: Szkolenie pomoże zidentyfikować i rozwiązać ewentualne problemy z motywacją pracowników, takie jak nieodpowiedni system wynagrodzeń czy brak współpracy na różnych poziomach zarządzania.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Indywidualne plany motywacyjne pomogą dostosować strategie motywacyjne do różnorodnych potrzeb pracowników, co z kolei zwiększy ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy.
 • Optymalizacja procesów zarządzania: Skuteczne motywowanie pracowników na wszystkich poziomach zarządzania przyczyni się do optymalizacji procesów w firmie, co może skutkować osiągnięciem lepszych wyników biznesowych.

Aktywne metody szkoleniowe na warsztatach

 • Ćwiczenia praktyczne: Uczestnicy będą mieli okazję wypróbowania swoich umiejętności w praktyce poprzez różnorodne ćwiczenia, co ułatwi im przyswajanie wiedzy i umiejętności.
 • Studia przypadków: Analiza realnych przypadków z życia zawodowego pozwoli uczestnikom na lepsze zrozumienie różnych sytuacji i skomplikowań związanych z motywacją w pracy.
 • Scenki z życia menedżera: Symulacje sytuacji, w których trzeba podejmować decyzje związane z motywacją, pozwolą uczestnikom na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
 • Interaktywne dyskusje: Uczestnicy będą zachęcani do aktywnego udziału w dyskusjach, co pozwoli im dzielić się doświadczeniami i poglądami oraz rozwijać umiejętność dialogu.
 • Praktyczne narzędzia pomocne w motywowaniu pracowników: Dostarczenie konkretnych narzędzi, które można wykorzystać w codziennej pracy, umożliwi uczestnikom skuteczne stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Może ci się także spodobać…