Obsługa Jak to robimy?

Obsługa jak to robimy

Jest tyle ofert szkoleniowych na rynku.
Jak więc wybrać tą właściwą dla własnej Firmy?
Jak mieć pewność, że uczestnicy w czasie szkolenia wiele się nauczą, będą dobrze się bawić, a po szkoleniu będą chcieli wykorzystywać nabyte umiejętności w praktyce?

Przed pierwszym szkoleniem, nie wiesz czy wybierasz dobrze. Możesz zminimalizować ryzyko, ale nigdy nie masz pewności, czy trener nawiąże wystarczające relacje z grupą, by ta chciała z nim pracować, czy będzie wystarczająca ilość ćwiczeń, niezbędna do przetrenowania wymaganych umiejętności.
Co zrobić, aby ryzyko było mniejsze?
Warto się zastanowić, co można zrobić by uczestnicy chcieli po szkoleniu wykorzystywać swoje umiejętności?

Dlaczego udaje się nam trafić w Wasze oczekiwania?

Pytamy się, czego oczekujecie?
Mierzymy siły na zamiary.

Określenie potrzeb szkoleniowych jest jednym z najważniejszych elementów efektywnych szkoleń. Jest też często najtrudniejszą sprawą do realizacji w sytuacji, gdy zleceniodawca nie posiada sprecyzowanych kluczowych kompetencji zawodowych swoich pracowników, kadry zarządzającej czy sprzedawców itd. Umiejętność identyfikowania potrzeb szkoleniowych jest więc bardzo pomocna w kontaktach z potencjalnym klientem.

Realizujemy tylko te zamówienia, którym możemy sprostać. Zarówno sama tematyka szkolenia jak i formy i metody szkoleniowe wymagane w danej specyfice branży nie zawsze umożliwiają nam realizację zamówienia. Ograniczenia ilościowe jak też merytoryczne sprawiają, że w wielu przypadkach stawiamy na „dobre imię” niż na zdobycie za wszelką cenę zlecenia.

Szkolenie sprzedażowe przygotowujemy na podstawie specyfiki pracy w Waszej Firmie, Waszych produktów i usług, które oferujecie.
Szkolenie menedżerskie, albo szkolenia dotyczące np. komunikacji w firmie czy dotyczące rozwoju współpracy w zespole, przygotowujemy na podstawie wcześniejszych rozmów z pracodawcą, kadrą zarządzającą czy pracownikami Waszej Firmy.
Pytamy Cię – jako organizatora – czego oczekujesz, a potem pytamy bezpośrednich uczestników szkolenia, często także ich przełożonych, czego oczekują?

Stosujemy opracowane indywidualnie do Waszej Firmy ankiety potrzeb i testy wiedzy określające poziom wybranych kompetencji. Jest to też materiał do końcowej oceny efektywności naszych szkoleń.

Przygotowanie do szkolenia:

Aby zrealizować szkolenie osiągając jak największe efekty proponujemy następujące działania:

Krok 1.
Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za organizację szkolenie celem zebrania jak najwięcej informacji na temat: oczekiwanych efektów szkolenia, profilu grupy potencjalnych uczestników szkolenia, (dotychczasowych doświadczeń szkoleniowych, zakresu podstawowych kompetencji zawodowych grupy, zakres podstawowych obowiązków, wykształcenia.. oczekiwań, co do organizacji szkolenia;
Krok 2.
Spotkanie z najbardziej reprezentatywnymi w grupie uczestnikami szkolenia – forma wywiadu i ankiety (pracownicy i przełożeni)
Krok 3.
Opracowanie szczegółowej ankiety skierowanej do wszystkich uczestników szkolenia (specyfika pracy, branży, produktów, usługi, podstawowe obowiązki, problemy, itp..)
Krok 4.
Zebranie i opracowanie informacji od wszystkich uczestników szkolenia w formie wypełnionych ankiet
Krok 5.
Opracowanie szczegółowego programu szkolenia wraz z formami i metodami realizacji zajęć oraz warunków organizacyjnych (terminy, miejsce itp..) i akceptacja przez zleceniodawcę, oraz tzw. Test wiedzy (Test pomocny przy ocenie efektywności szkolenia)
Krok 6.
Wysłanie do uczestników szkolenia wstępnych materiałów szkoleniowych w postaci ankiet, zestawu zadań przedszkoleniowych, zestawu pytań)

Mówimy Ci, jakich metod i form szkoleniowych będziemy używać.

Pokażemy kilka ćwiczeń, przykładów, jak również materiały szkoleniowe zawierające zarówno część teoretyczną jak i część ćwiczeniową w danym temacie szkoleniowym.

Na szkoleniach często używamy kamery, gdyż dzięki obserwacji własnych zachowań uczestnicy szkoleń uczą się najwięcej. Obowiązuje nas jednak zasada, że filmy oglądane są tylko przez uczestników. Chyba, że uczestnicy wiedzą o tym i wyrażą zgodę na dostarczenie tych nagrań do pracodawcy.

Pokażemy Wam przykłada zadań, jakie robiliśmy w innych firmach o podobnej specyfice działania.

Przedstawimy przykłady własnych gier symulacyjnych i zabaw oraz studia przypadków, które dostosujemy do Waszych potrzeb.

Dbamy o efekty szkoleń

Definiujemy konkretne cele, jakie chcemy uzyskać z uczestnikami szkolenia oraz określamy, co uczestnicy będą potrafili po zakończeniu szkolenia.

Przygotowujemy nie tylko materiały dla uczestników ale także raporty po szkoleniu, które zawierają:
• Materiały wypracowane przez uczestników na szkoleniu;
• Opis szkolenia;
• Analizę pracy grupy;
• Wnioski na przyszłość.

Stosujemy system ocen efektywności szkolenia w postaci ankiet oceniających – bezpośrednio po szkoleniu jak też w okresie min 3 miesięcy po szkoleniu.
Opracowujemy testy wiedzy i testy ocen poziomu kompetencji szkolonej grupy.

Po szkoleniu nie pozostawiamy grupę ani pracodawcę samym sobie .
Nawiązujemy stałe kontakty z uczestnikami jak też osobami reprezentującymi wewnętrzne działy szkoleń, z kierownikami zespołów czy szefami firm.

Zaproponujemy Wam stałą współpracę w ramach autorskich planów indywidualnego rozwoju pracowników IPRP

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

call

Konsultant klienta
Tel. +48 510 033 347
+48 782997099
Email: sekretariat@jjszkolenia.pl

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/26/2017

Może ci się także spodobać…