Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych

Odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającej w spółkach kapitałowych

Vintage Balance Scale

Czas trwania szkolenia – 1 (dzień 9.00 – 17.00)

Grupa docelowa – kadra zarządzająca w spółkach kapitałowych

Program szkolenia:

1. Zasady i tryb powoływania oraz odwoływania członków zarządu.
2. Umowy regulujące współpracę kadry zarządzającej ze spółką:
a. umowa o pracę,
b. kontrakty menedżerskie,
c. zlecenie.
3. Kompetencje organów zarządzających spółek kapitałowych.
4. Sposób funkcjonowania organów menedżerskich spółek kapitałowych:
a. zasady reprezentacji spółki,
b. prowadzenie spraw spółki.
5. Relacje pomiędzy organami zarządzającymi i organami nadzoru w spółkach.
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec spółki.
7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec osób trzecich.
8. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i rachunkowość spółki.
9. Odpowiedzialność karna kadry kierowniczej.

Formy i metody:

– Wykład z prezentacją MM
– Rozmowa moderowana
– Studium przypadku
– Praca na materiale szkoleniowym
– Ćwiczenia w podgrupach
– Sesja pytań

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe wraz z CD.

Miejsce realizacji szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98

Koszt udziału: 690 pln brutto

Zawiera:

– Prowadzenie szkolenia przez radcę prawnego
– Materiały szkoleniowe
– Certyfikaty uczestnictwa
– Przerwy kawowe
– Obiad

Zapytaj o szkolenie

Zapraszamy

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…