BeHaP Sp. z o.o.

  • Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (szkolenie wstępne BHP, szkolenie okresowe BHP).

  •     Audytowanie stanu BHP.

  •     Prowadzenie postępowań powypadkowych.

  •     Tworzenie wymaganej dokumentacji BHP i PPOŻ.

  •     Dokonywanie ocen ergonomii stanowisk pracy.

LeanQTeam

Jesteśmy firmą doradczo-wdrożeniową, jednym z krajowych liderów, która od 2003 roku wspiera firmy produkcyjne (Lean Manufacturing), usługowe (Lean Office) i logistyczne (Lean Logistics) w kompleksowym wdrażaniu narzędzi z zakresu Lean Management zwiększając jakość i wydajność ich produkcji i usług oraz obniżając koszty funkcjonowania przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy. Lean łączymy z Six Sigma, QRM, TOC i innymi koncepcjami doskonalenia efektywności operacyjnej zapewniając Klientom skuteczne osiągnięcie poziomu World Class Management (WCM).

MADRID Kursy i Szkolenia

Szkoła językową – kursy w zakresie języka hiszpańskiego, niemieckiego i angielskiego.