Planowanie w strumieniu wartości szkolenie

Zapraszamy na szkolenie

PLANOWANIE W STRUMIENIU WARTOŚCI

Planowanie jako element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie zaistniałyby samoistnie.
Cechy planu: celowość, kompletność, skuteczność

 Twoja firma jest jak tankowiec czy motorówka – produkujesz szybko i elastycznie, czy w dużych partiach i z długim czasem realizacji zleceń?
 Chcesz zbudować system planowania w swojej firmie?
 A może masz już system i chcesz go zweryfikować?
 Masz problem z synchronizowaniem sprzedaży i produkcji?
 Masz problem z realizacją zleceń na czas?
 Produkcja powtarza, że nie ma materiałów i ludzi do realizacji zleceń?
 A sprzedaż mówi: nie mamy czego sprzedawać, bo brakuje wyrobów gotowych?
 Dostawcy opóźniają się z dostawami, a Tobie wciąż brakuje materiału do produkcji?

Czas trwania:
2 dni

Adresaci:
Szkolenie otwarte skierowane głównie do kadry kierowniczej wyższego szczebla, planistów, pracowników działu sprzedaży, marketingu, zaopatrzenia odpowiedzialnych za budowanie relacji z klientami, dostawcami oraz plany promocji.

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad:
1. Planowania w przedsiębiorstwie począwszy od planowania sprzedaży, przez planowanie zasobów (zdolności wytwórczych i pracowników), po planowanie zapasów (materiałów, półwyrobów i wyrobów gotowych)
2. Monitorowania: zdolności wytwórczych w odniesieniu do zapotrzebowania, przebiegu procesu zaopatrzenia, przebiegu procesu produkcji – jego jakości i terminowości celem zapewnienia skutecznej realizacji planu

3. Wykorzystania systemu Ssącego i MRP w obsłudze klienta, planowaniu produkcji i zaopatrzenia.

Program szkolenia otwartego:

Dzień I

1. Cele dla planowania długo, średnio i krótkookresowego.
2. Osoby, które muszą być zaangażowanie w planowanie by nasz plan był skuteczny.
3. Definiowanie strumienia wartości – określimy kto z kim i w jaki sposób powinien współpracowałby możliwa była realizacja zleceń na czas przy minimalnym poziomie zapasów.
4. Definiowanie poziomów, podziałek i horyzontów planowania. Czy wiesz, że należy je dobrać do specyfiki firmy?
5. Czynniki wpływające na niską skuteczność planowania – dlaczego mamy problemy z planowaniem?
6. Czynniki wpływające na definiowanie zakresu planowania na każdym poziomie planowania – od strategicznego, przez roczne, aż do harmonogramowania maszyn i przydzielania pracowników do zadań.
7. Zasady monitoringu procesu realizacji zlecenia – jak zapewnić aktualną informację o stanie realizacji planu i dostępnych zdolnościach wytwórczych oraz materiałach.

Dzień II

1. Wady i zalety MRP oraz systemu Ssącego
2. Kiedy i w jakich przypadkach korzystać z MRP i sytemu Ssącego.
3. Zasady planowania produkcji w systemie ssanym – od wyrobu gotowego, przez produkcję po materiały.
4. Powiemy czym jest Heijunka i jak z niej korzystać
5. Zdefiniujemy podstawowe kroki systemu planowania, które mogą stać się podstawą do budowy lub zweryfikowania Twojego systemu planowania.
6. Określimy mierniki, które pomogą ocenić czy Twój system planowania jest efektywny.

Ważne: Uczestnicy szkolenia powinni przygotować się do szkolenia dokładnie rozpoznając proces realizacji zlecenia w swojej firmie oraz zasady planowania we wszystkich komórkach i działach począwszy od marketingu, sprzedaży przez planowanie zapasów, zaopatrzenia i produkcji oraz dostępności zasobów ludzkich w procesie produkcji.

System Ssący; System Kanban– Kanban z jap. sygnał – system sterowania zapasem polegający na odnawianiu zapasu po zużyciu zdefiniowanej ilości materiału. System opiera się na bieżącej analizie rotacji materiału oraz zdolności dostawcy do jego odnowienia. Podstawą systemu jest poprawnie zdefiniowany poziom zapasu. System wykorzystuje kanbany (sygnały – zwykle w postaci karty), które jednoznacznie definiują powtarzalną ilość zużytego materiału, jego dostawcę, klienta oraz miejsce składowania. System ułatwia dostosowanie poziomu zapasu do bieżącego zapotrzebowania klienta i zdolności wytwórczych dostawcy. System zapewnia, że materiał jest na czas w miejscu, w którym jest potrzebny i w niezbędnej ilości.

Heijunka – system zrównoważonego planowania obciążenia zdolności wytwórczych oparty na zasadach planowania wykorzystywanych w japońskich fabrykach.

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…