Reprezentacja i reklama, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników waspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Program szkolenia

1. Definicja reprezentacji i reklamy – co różni te dwa pojęcia? Jak je rozpoznać?

2. Wydatki na reprezentację – skutki w podatku dochodowym os osób fizycznych w aspekcie
nieodpłatnych świadczeń
-upominki dla kontrahentów,
– wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
– poczęstunki dla kontrahentów,
– hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety
– organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo – rekreacyjnych,
3. Możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodu następujących wydatków: omówienie
interpretacji i orzecznictwa:
– organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym, w tym degustacje,
plakaty, tablice reklamowe, standy, katalogi, wzorniki i inne materiały reklamowe
– upominki reklamowe dla kontrahentów
– reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym
4. Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:
a) zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
b) rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
c) środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług – skutki
podatkowe.

Zarządzanie czasem

5. Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania
przychodów u pracodawcy, w tym ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego określający definicję
„przychodu” w aspekcie świadczeń pracowniczych

– wydatki pracodawcy na: gratyfikacje pieniężne w postaci nagród, prezenty, paczki świąteczne, bony
towarowe i obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, pakiety medyczne, pakiety multisport, zakup

ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, zakup wycieczek, wynajem lokali
mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników
– wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania
przychodów pracownikom, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie
podatku VAT.
– wydatki pracodawcy na szkolenia pracowników
– spotkania i wyjazdy integracyjne – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
6. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy – skutki
w podatku VAT:
-upominki i nagrody dla kontrahentów,
– zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy
– poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),
7. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady
rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem zmian wynikających ze
SLIM VAT 1
8. Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług.:
– poczęstunki dla pracowników – zasady opodatkowania,
– świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna,
napoje: kawa, herbata, soki itp.) – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT 
– świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
9. Zasady dokumentowania czynności nieodpłatnych w VAT oraz w podatku dochodowym
10. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od
towarów i usług oraz podatków dochodowych.
11. Pytania uczestników

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/24/2024

Może ci się także spodobać…