Rozwiązywanie konfliktów szkolenie

Rozwiązywanie konfliktów

Peace comes not from the absence of conflict
but from the ability to cope with it

Pokój wynika nie z braku konfliktu,
ale z możliwości jego przezwyciężenia.

Niepożądanym efektem współpracy z ludźmi są konflikty. Tam gdzie współpracują ze sobą przynajmniej dwie osoby tam prędzej czy później rodzą się sytuacje konfliktowe.

Najczęściej wynikają z trudności w prawidłowym komunikowaniu się między sobą oraz z braku umiejętności współpracy. Każdemu konfliktowi towarzyszą negatywne emocje mające zgubny wpływ na efektywność pracy. Sama, bowiem różnica zdań nie jest czymś nienaturalnym a wręcz pożądanym w efektywnej współpracy. Kiedy jednak zostaną uruchomione procesy emocjonalne różnica zdań zamienia się w konflikt, którego genezę trudno jest potem ustalić.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich menagerów oraz ich podwładnych, którzy sami dochodzą do wniosku, że: „Zgoda buduje a… Konflikt rujnuje”

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Aby zapobiegać konfliktom należy znać ich najczęstsze przyczyny. Zapobieganie zwłaszcza w we wczesnej fazie powstawania konfliktu, jest najlepszym lekarstwem i sposobem na jego rozwiązanie.
Wyrażając własne opinie w sposób niezagrażający innym nie doprowadzamy nieświadomie do eskalacji konfliktu. Gdy uczymy się słuchać partnera rozmowy i właściwie reagować na jego emocje, potrafimy prowadzić dyskusję, unikając niepotrzebnych sporów i zachowując dobre relacje z innymi współpracownikami.

Każde szkolenie poprzedzone jest wnikliwa analizą potrzeb na podstawie, której opracowywany jest indywidualny program szkoleniowy.

Przykładowy zakres tematyczny szkolenia:

• Definicja konfliktu
• Kategorie konfliktów
• Geneza powstawania konfliktów
• Jakie są podstawy dobrej współpracy?
• Jaki jest mój styl rozwiązywania konfliktów?
• Jakie są główne przyczyny konfliktów w zespole?
• Komunikacja niewerbalna – uwaga, za nią kryją się pułapki konfliktogenne.
• Po co zarządzać asertywnie?
• Jak empatia pomaga w zarządzaniu konfliktem?
• Jak przekazywać informacje, aby nie powodowały niepotrzebnych konfliktów?
• Dlaczego zarządzanie manipulacyjne jest nieefektywne?
• Jak prowadzić oceny pracownicze, aby nie powodowały konfliktów?
• Jak przekazywać krytykę?
• Czy konflikty są zawsze złe?
• Jakie stosujemy sposoby nieefektywnego rozwiązywania konfliktów?
• Jakie są sposoby efektywnego rozwiązywania konfliktów?
• Po co mi umiejętności aktywnego słuchania przy rozwiązywaniu konfliktów?
• Jak postępować w czasie rozmowy ze współpracownikiem, z którym jestem w konflikcie?
• Diagnoza i zapobieganie konfliktom
• Negocjacje jako skuteczny sposób na sytuacje konfliktowe

Działania po szkoleniu:

• Instrukcje dalszego postępowania dla przełożonych w stosunku do uczestników szkolenia celem ugruntowania pozytywnych zmian jako efekt szkolenia
• Bezpośredni kontakt mailowy trenera prowadzącego szkolenie z osobami z działu szkoleń i/lub z tzw. trenerem wewnętrznym w firmie
• Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową
• Coaching trenera w miejscu pracy uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową

Zapraszamy

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...