Szkolenie Automotywacja Gdańsk Gdynia

Wstęp

Szkolenie automotywacja ma na celu wspieranie uczestników w rozwijaniu umiejętności motywacyjnych oraz zwiększaniu ich efektywności i satysfakcji z pracy. Podczas dwudniowego programu uczestnicy będą eksplorować różne aspekty motywacji osobistej oraz techniki jej podtrzymywania.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie motywacji osobistej: Identyfikacja własnych motywatorów. Poznanie roli celów w motywacji.
 • Techniki samoregulacji: Ćwiczenia mindfulness. Zarządzanie stresem i emocjami.
 • Kreowanie pozytywnego myślenia: Eliminowanie myśli ograniczających. Wzmacnianie pozytywnego nastawienia.
 • Budowanie samodyscypliny: Planowanie i realizacja celów. Strategie walki z prokrastynacją.
 • Rozwijanie wytrwałości: Praca nad determinacją i wytrwałością w dążeniu do celów. Radzenie sobie z porażkami i przeciwnościami losu.

Korzyści dla firmy:

 • Zwiększenie produktywności: Motywowani pracownicy są bardziej skłonni do podejmowania inicjatywy i efektywniejszej pracy.
 • Poprawa klimatu organizacyjnego: Lepsze samopoczucie pracowników przekłada się na atmosferę w miejscu pracy.
 • Redukcja absencji i rotacji personelu: Motywowani pracownicy są mniej podatni na absencje i rotację, co zmniejsza koszty związane z rekrutacją i szkoleniami nowych pracowników.
 • Zwiększenie zaangażowania: Uczestnictwo w szkoleniu buduje więź pracownika z firmą, zwiększając zaangażowanie i lojalność.
 • Podnoszenie kompetencji pracowników: Umiejętności motywacyjne są kluczowe dla osiągania sukcesu zarówno zawodowego, jak i osobistego.

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Zrozumienie motywacji osobistej:
• identyfikacja własnych motywatorów.
• poznanie roli celów w motywacji.
• analiza silnych i słabych stron w motywowaniu się.
• refleksja nad wcześniejszymi sukcesami i porażkami motywacyjnymi.
• zrozumienie wpływu wartości osobistych na motywację.
2. Techniki samoregulacji:
• ćwiczenia mindfulness.
• zarządzanie stresem i emocjami.
• trening relaksacji.
• techniki oddechowe.
• praktyki medytacyjne.
3. Kreowanie pozytywnego myślenia:
• eliminowanie myśli ograniczających.
• wzmacnianie pozytywnego nastawienia.
• praktyka wdzięczności.
• rozwijanie optymizmu.
• identyfikacja i zmiana negatywnych przekonań.
4. Budowanie samodyscypliny:
• planowanie i realizacja celów.
• strategie walki z prokrastynacją.
• tworzenie harmonogramów i list zadań.
• kształtowanie nawyków motywacyjnych.
• rozwijanie umiejętności koncentracji.
5. Rozwijanie wytrwałości:
• praca nad determinacją i wytrwałością w dążeniu do celów.
• radzenie sobie z porażkami i przeciwnościami losu.
• budowanie odporności psychicznej.
• wzmocnienie wiary we własne możliwości.
• rozwijanie umiejętności adaptacji do zmian.

Dzień II 8.00 16.00

1. Techniki motywacyjne w pracy zespołowej:
• budowanie motywacji w zespole.
• motywowanie innych.
• rozwijanie umiejętności coachingu motywacyjnego.
• wzmacnianie relacji między członkami zespołu.
• tworzenie wspólnych celów i strategii motywacyjnych.
2. Kreatywność i innowacyjność:
• stymulowanie kreatywności poprzez motywację.
• znaczenie innowacyjności dla motywacji.
• techniki generowania pomysłów.
• rozwijanie otwartości na nowe idee.
• wspieranie eksperymentowania i ryzykowania.
3. Samorozwój i motywacja:
• stały rozwój jako czynnik motywacyjny.
• budowanie planów rozwoju osobistego.
• identyfikacja obszarów do rozwoju.
• poszukiwanie źródeł inspiracji i wsparcia.
• kształtowanie strategii samomotywacji w długoterminowej perspektywie.
4. Motywacja a sukces zawodowy:
• związek między motywacją a osiąganiem celów zawodowych.
• strategie motywacyjne w karierze zawodowej.
• budowanie profesjonalnego wizerunku jako czynnik motywacyjny.
• rozwijanie umiejętności zarządzania czasem i priorytetami.
• identyfikacja i wykorzystanie swoich mocnych stron w pracy.
5. Podsumowanie i plan działania:
• refleksja nad zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
• tworzenie planu działań na przyszłość w kontekście podtrzymywania motywacji.
• określenie konkretnych kroków do podjęcia po zakończeniu szkolenia.
• zaplanowanie strategii monitorowania postępów i mierzenia efektów.
• ustalenie sposobów utrzymania motywacji w długotrwałej perspektywie.

Metody szkoleniowe:

 • prezentacje multimedialne.
 • studia przypadków i dyskusje grupowe.
 • ćwiczenia praktyczne i symulacje.
 • indywidualne refleksje i plany rozwoju.
 • interaktywne warsztaty i gry szkoleniowe.

Podsumowanie:

Szkolenie automotywacja to intensywny dwudniowy program, który ma na celu rozwijanie kluczowych umiejętności motywacyjnych potrzebnych do osiągnięcia sukcesu zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Poprzez eksplorację różnych technik motywacyjnych, uczestnicy będą w stanie nie tylko zwiększyć swoją efektywność pracy, ale także poprawić jakość swojego życia poprzez świadome kształtowanie swoich celów i postaw.

Może ci się także spodobać…