Akademia Lidera Produkcji

AKADEMIA LIDERA – ZARZĄDZAĆ CZY KIEROWAĆ ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM?

Nie chodzi o to aby wykorzystać do pracy 100 par rąk… Chodzi też o 100 myślących głów i 100 zaangażowanych serc”

Warsztaty skierowane do kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

System, metodologia narzędzia to nie wszystko!

LEAN Manufacturing, oraz wszelkie inne sprawdzone idee i metody zarządzania produkcją opierają się na podstawowym filarze: na zaangażowaniu ludzi. Kluczową postacią gwarantującą prawidłowe wdrożenie i utrzymanie nowej jakości pracy staje się kierownik średniego szczebla zarządzania, którego przysłowiowa pozycja pomiędzy młotem i kowadłem bywa trudna i nie zawsze do pozazdroszczenia. Jednak prawidłowa praca z ludźmi, ich motywacja i satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy stają się najlepszą nagrodą za poniesiony trud rozwoju.

Kształtowanie ludzi przed kształtowaniem produktu lub usługi oznacza włączenie wszystkich w codzienne rozwiązywanie problemów. Aby móc rozwiązywać problemy, ludzie najpierw muszą umieć je rozpoznawać. Zarządzanie polega zatem na stworzeniu warunków np. wizualnego zarządzania i 5s do samodzielnej oceny czy w procesie są zachowane odpowiednie warunki do jego prawidłowego przebiegu czy nie.

Zazwyczaj kierownicy poświęcają 80% czasu na gaszeniu pożarów a 20% na udoskonalenia. Rzecz w tym aby te proporcje odwrócić z wykorzystaniem 100% umysłów w zakładzie a nie tylko 100% rąk do pracy.

 

Cele szkolenia
Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności wspomagających liderów, brygadzistów i mistrzów w tworzeniu sprawnie funkcjonujących zespołów w obszarze

 • Zapoznanie uczestników z dynamiką tworzenia zespołu, rolami przyjmowanymi w grupie i możliwościami ich wykorzystania dla zwiększenia efektywności
 • Wpływanie na postawę poszczególnych członów zespołu.
 • Poznanie zasad działania motywacji w zespole
 • Rozwijanie umiejętności przeprowadzenia oceny pracy pracownika
 • Poznanie narzędzi wspomagających proces oceny
 • Wypracowanie zasad zarządzania kompetencjami zespołu
 • Co zrobić by pracownicy mnie akceptowali?
 • Jak dawać sobie radę z doświadczonymi pracownikami zwłaszcza starszymi wiekiem?
 • Jak postępować wobec dotychczasowych kolegów z pracy którzy przyjmują postawy roszczeniowe?
 • Jak spełnić oczekiwania przełożonych nie niszcząc wzajemnych relacji z pracownikami?
 • Co zrobić by chcieli mnie słuchać?
 • Jak kontrolować pracę aby nie być postrzegany jako zło konieczne?
 • Jak nagradzać i karać i budować własny autorytet?
 • Jak motywować i być zmotywowanym?

Na te i wiele innych pytań znajdziemy wspólnie odpowiedzi w intensywnym warsztacie odwołując się do praktycznych działań i zachowań w pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie
 • Powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia
 • Ćwiczenie na rozgrzewkę:„Na szachowym polu” – interaktywna gra symulacyjna – zadanie zespołowe na forum
 • Wnioski: Rola i zadania lidera?
 • Nastawienie na cel i na ludzi?
 • Sposoby skutecznej komunikacji?
 • Motywacja do realizacji zadań?
 1. Kierowanie zespołem produkcyjnym specyfika pracy mistrza, brygadzisty, lidera…
 • 5 głównych ról lidera GEMBA – praca na FCH
 • Cele i plany
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Rozwój i szkolenia
 • Motywacja i odpowiedzialność
 • Kontrola i ocena
 • Zadania w codziennej pracy oraz wymagane kompetencje i uprawnienia – LIDER idealny
 • Typowe problemy i bariery w pracy z podwładnymi, z przełożonymi i liderami innych obszarów
 1. Autorytet – lider jako wzór moralny i merytoryczny w zespole
 • Zarządzać czy przewodzić – w czym tkwi różnica? – praca na materiale
 • Nasz najlepszy nauczyciel wychowawca z przed lat – analiza autorytetu
 • Inteligencja społeczna czyli… zdolność komunikacji i wpływania na innych ludzi
 • Jak lider buduje i niszczy swój autorytet na produkcji?
 • „Wczoraj kolega dziś przełożony” – jak rozmawiać z podwładnymi którzy nas lekceważą?
 • Jak przekazać niepopularne polecenia? – studium przypadku – zadanie na forum
 1. Teorie zarządzania w praktyce
 • Polityka personalna w firmie: system SITA czy Zarządzanie Kapitałem Ludzkim?
 • Mój styl zarządzania – Test psychologiczny
 • Styl zarządzania a poziom rozwoju (dojrzałości) zespołu
 • Jaki styl zarządzania przyjmować w konkretnych sytuacjach na produkcji? – studia przypadków – wnioski na forum
 1. „Konstrukcja stelaża do magazynowania kruchych przedmiotów”   –    zadanie symulacyjne – praca w podgrupach – fotoreportaż
 • Role zespołowe czyli nie wszyscy pracują tak
 • Role zespołowe wb Belbina – test
 • Jak przydzielać zadania z uwzględnieniem ról zespołowych?
 1. Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji lub demotywacji w zespole produkcyjnym
 • Co to jest delegowanie zadań?
 • Strefy delegowania zadań
 • Kiedy i jak delegować zadania?
 • „Stawianie granic” technika wdrażania konsekwencji
 • Krótkie polecenie czy dłuższa rozmowa?
 • Pięć kroków w delegowaniu zadań i kompetencji – scenki sytuacyjne – praca z kamerą
 • Pięć błędów w delegowaniu zadań
 1. Udzielanie informacji zwrotnej – metoda rozwoju pracowników i zespołu w obszarze
 • „Konstruktywna kanapka krytyki” – jak przekazywać informacje ucząc
 • „Expose szefa” – jak się umawiać na zadania a potem je egzekwować?
 • Pięć kroków w przekazywaniu informacji zwrotnej
 • Kontrola, audyt w obszarze, – jak przekazać informację?
 1. Przykłady zadań mistrza, brygadzisty, lidera – z życia wzięte – scenki sytuacyjne
 • „Droga wojownika” – asertywny przekaz niepopularnych informacji i poleceń – ćwiczenie w podzespołach na forum – praca z kamerą
 • Kontrola BHP w obszarze
 • Bieżące cele do realizacji – Ustalanie priorytetów
 • Planowanie obsady maszyn i zarządzanie absencjami
 • Elementy delegowania zadań i uprawnień
 • Kontrola realizacji zadań w obszarze
 • Kontrola jakości
 • Prowadzenie auditów
 • Kontrola uprawnień i badań okresowych…
 1. Podsumowanie i wnioski
 • Organizacja ucząca się czyli…?
 • Samoocena – analiza SWOT
 • Formy i metody dalszego rozwoju
 • Ocena szkolenia

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników
 • Praca z kamerą

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.Metody wyszczególnione: wykład, grupy zadaniowe, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej niższego szczebla, od których w największej mierze zależy sukces wdrażanych projektów LEAN. Poziom kompetencji liderów obszarów, brygadzistów i mistrzów decyduje o tym, czy w firmie nastąpi diametralna zmiana sposobów myślenia i zachowań. Wszelkie wysiłki kadry zarządzającej, nakłady finansowe, czas i energia mogą zostać zaprzepaszczone poprzez nieodpowiednie style zarządzania oraz błędną komunikację pomiędzy brygadzistami i mistrzami z podwładnymi.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmachprodukcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

Prowadzi szkolenia wspierające wdrażanie idei LEAN:

 • Warsztaty liderskie dla mistrzów, brygadzistów liderów obszarów produkcyjnych.
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w środowisku LEAN.
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym w środowisku LEAN – warsztaty kierownicze.
 • Motywacja do zmian w LEAN.
 • 5S Przygotowanie do wdrożenia.
 • Pracownicze Programy Pomysłów – jak angażować do innowacyjności?
 • Sztuka udzielania instruktarzu wg metodologii TWI.
 • Podstawowe narzędzia do rozwiazywania problemów wg LEAN.
 • Trening Trenera KAIZEN.

Przeszkolił liderów takich firm jak:

Enersys Sp. z o.o., CNH Holland Sp. z o.o., AMCOR Sp. z o.o., NESTLE Pacyfic SA, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Cenos SA., Danfoss, Wilbo – Neptun SA., Młyny i Spichlerze Gdańskie Sp. z o.o., ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warkom Sp. z o.o., ENERGA Obsługa Klienta, Lotos Serwis Sp. z o.o., LOTOS Biuro Kontraktacji, Radmor SA., NordGlass, Philips Polska, „Herbapol – Lublin” S. A., Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o., Jakob Hatteland Computer” Sp. z o.o., Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o., AIC S.A. Produkcja wymienników ciepła, Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Ministerstwo Obrony Narodowej, PFRON o/Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i in.

Może ci się także spodobać…