Excel dla średniozaawansowanych szkolenie

Program został stworzony z myślą o osobach pracujących z programem Excel na co dzień. Podczas szkolenia wykorzystywane są zaawansowane narzędzia operujące na dużych zestawieniach danych. Uczestnik szkolenia między innymi nauczy się, jak sprawnie posługiwać się funkcjami wyszukiwania i adresu, tworzyć niestandardowe reguły formatowania warunkowego, tworzyć zaawansowane tabele przestawne, nagrywać makra, pozna dodatki optymalizacyjne typu solver oraz pozna podstawy pracy z dodatkiem do importu i przekształcania danych Power Query.  Wszystko po to, aby znacznie przyspieszyć i zautomatyzować pracę.

Excel

Korzyści dla uczestników:

 1. Zaawansowane umiejętności pracy z Excel: Uczestnicy zdobędą zaawansowane umiejętności operowania na dużych zestawieniach danych, co umożliwi im efektywną i zautomatyzowaną pracę.
 2. Optymalizacja procesów: Szkolenie skupia się na optymalizacji pracy dzięki zaawansowanym narzędziom Excela, takim jak Solver, Power Query i makropolecenia.
 3. Praktyczne zastosowanie wiedzy: Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania funkcji wyszukiwania, formuł tekstowych, formuł logicznych, tworzenia zaawansowanych tabel przestawnych i pracy z Power Query.
 4. Niestandardowe reguły formatowania: Tworzenie niestandardowych reguł formatowania warunkowego pozwoli uczestnikom wyróżnić kluczowe informacje w danych.
 5. Praca z makropoleceniami: Uczestnicy poznają techniki nagrywania i uruchamiania makropoleceń, co znacząco przyspieszy ich pracę.

Korzyści dla firmy:

 1. Zwiększenie wydajności i automatyzacja: Uczestnicy będą w stanie znacznie przyspieszyć i zautomatyzować pracę dzięki zaawansowanym funkcjom Excela.
 2. Standaryzacja procesów analitycznych: Zaawansowane umiejętności analizy danych pozwolą na standaryzację procesów analitycznych w firmie.
 3. Poprawa bezpieczeństwa danych: Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa danych, w tym zabezpieczanie treści i formuł w arkuszach.
 4. Efektywna praca na wielu arkuszach: Uczestnicy nauczą się efektywnej pracy na wielu arkuszach i skoroszytach, co zwiększy efektywność ich pracy.
Excel

Metody Szkoleniowe:

 1. Zaawansowane wykłady teoretyczne: Prezentacje teoretyczne wprowadzające w zaawansowane funkcje Excela i ich praktyczne zastosowanie.
 2. Ćwiczenia praktyczne na realnych danych: Uczestnicy pracują na realnych zestawach danych, umożliwiając praktyczne zastosowanie nowych umiejętności.
 3. Analiza studiów przypadków: Studia przypadków pozwalają na głębsze zrozumienie praktycznych aspektów zaawansowanych funkcji Excela.
 4. Indywidualne konsultacje z trenerem: Trener dostosowuje się do potrzeb uczestników, udzielając indywidualnych konsultacji i wskazówek.

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 17.00

ŚREDNI – ZAAWANSOWANY

 1. Przypomnienie podstaw MS Excel:
 • Zasady prawidłowego wprowadzania danych i poruszania się po arkuszu,
 • najważniejsze skróty klawiaturowe.
 • formownie zbiorów danych z użyciem obiektu tabela,
 • zaawansowane użycie narzędzia kopiuj, wklej specjalne,
 • przygotowanie danych do analizy (znajdź/zamień, tekst jako kolumny, konwertowanie).
 1. Praca z tekstami, formuły tekstowe:
 • najważniejsze formuły tekstowe,
 • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą formuł tekstowych,
 • rozdzielanie tekstów według liczby znaków.
 1. Analiza i wyszukiwanie danych w MS Excel:
 • zaawansowane opcje sortowania, wielopoziomowe sortowanie danych
 • filtr niestandardowy,
 • filtrowanie z użyciem różnych znaków specjalnych,
 • zaawansowane opcje filtrowania.
 1. Formatowanie warunkowe;
 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
 • reguły formatowania, paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • zarządzanie regułami,
 • formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł.
 1. Poprawność danych, bezpieczeństwo, tworzenie formularzy:
 • zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie, zabezpieczanie hasłem,
 • zabezpieczanie wybranych komórek arkusza,
 • wymuszanie poprawnego wprowadzania danych przez użytkowników,
 • ukrywanie i zabezpieczanie formuł,
 • tworzenie rozwijanych list hierarchicznych.
 1. Narzędzie Suma częściowa i formuła Sumy częściowe.
 1. Formuły w Excelu:
 • adresowanie względne i bezwzględne,
 • formuły logiczne jeżeli, lub, oraz…
 • formuły do obliczeń warunkowych (licz.warunki, suma.warunkow, średnia warunków, max.warunków, min.warunków …)
 • formuły do wyszukiwania danych: wyszukaj.pionowo, indeks, podaj pozycję, x.wyszukaj.
 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie,
 • formuły tablicowe,
 • omówienie błędów funkcji.

  Dzień II 9.00 – 17.00

  1. Wykresy – wizualizacja danych:
  • tworzenie wykresów złożonych, zmiana zakresów danych,
  • zmiana kolorów, układu i skali,
  • szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
  • wykres z dwiema osiami, linia trendu, słupki błędów.
  • tworzenie dynamicznych wykresów.
  1. Praca na wielu arkuszach i skoroszytach oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.
  1. Praca z narzędziem do importu i przekształcania danych – Power Query
  • zasady importu danych do Power Query,
  • import danych z wielu plików i różnych źródeł,
  • import danych z całego folderu,
  • przekształcanie zaimportowanych danych,
  • scalenie i łączenie zapytań, konsolidacja danych,
  • sposoby dalszego importu danych do skoroszytu Excel.
  1. Optymalizacja z dodatkiem Solver.
  1. Tabele przestawne:
  • tworzenie tabeli przestawnej, odświeżanie danych,
  • zmiana funkcji obliczeniowych, grupowanie danych,
  • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,
  • pola i elementy obliczeniowe,
  • tabela przestawna z danych zewnętrznych,
  • wstawianie i modyfikowanie wykresów przestawnych
  • tworzenie „dashboardów”.
  1. Makropolecenia:
  • nagrywanie i uruchamianie,
  • przyciski sterujące,
  • bezpieczeństwo.

  Tener: 
  Z zawodu Analityk Danych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Praktyk i pasjonat w zakresie MS Excel, związany z programem od 2011 r. Szkolenia z zakresu MS Excel prowadzi począwszy od 2019 r. na różnych poziomach zaawansowania. W swoich szkoleniach kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie narzędzi w codziennej pracy oraz automatyzację pracy za pomocą tych narzędzi. Dobry kontakt, cierpliwość, komunikacja i przyjazna atmosfera.

  Warunki realizacji: stacjonarnie/online 
  Warto by uczestnik posiadał ze sobą komputer z dostępem do MS Excel / MS SQL (sql Managment Studio) by móc równocześnie z trenerem rozwiązywać zadania przerabiane na szkoleniu (niezależnie czy online czy stacjonarnie) – Nie jest to wymóg konieczny.

  n

  Kategoria

  Autor Tekstu

  Jakub Sukiennik

  Data Wydania

  01/25/2024

  Może ci się spodobać…

  Szkolenie Design Thinking 

  Szkolenie Design Thinking to intensywny kurs, który ma na celu rozwinięcie kreatywności i umiejętności poszukiwania...