Szkolenie: Excel od średniozaawansowanego do zaawansowanego.

Wprowadzenie

Program został stworzony z myślą o osobach pracujących z programem Excel na co dzień. Podczas szkolenia wykorzystywane są zaawansowane narzędzia operujące na dużych zestawieniach danych. Uczestnik szkolenia między innymi nauczy się, jak sprawnie posługiwać się funkcjami wyszukiwania i adresu, tworzyć niestandardowe reguły formatowania warunkowego, tworzyć zaawansowane tabele przestawne, nagrywać makra, pozna dodatki optymalizacyjne typu solver oraz pozna podstawy pracy z dodatkiem do importu i przekształcania danych Power Query. Wszystko po to, aby znacznie przyspieszyć i zautomatyzować pracę.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

 1. Zaawansowane umiejętności pracy z Excel: Uczestnicy zdobędą zaawansowane umiejętności operowania na dużych zestawieniach danych, co umożliwi im efektywną i zautomatyzowaną pracę.
 2. Optymalizacja procesów: Szkolenie skupia się na optymalizacji pracy dzięki zaawansowanym narzędziom Excela, takim jak Solver, Power Query i makropolecenia.
 3. Praktyczne zastosowanie wiedzy: Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania funkcji wyszukiwania, formuł tekstowych, formuł logicznych, tworzenia zaawansowanych tabel przestawnych i pracy z Power Query.
 4. Niestandardowe reguły formatowania: Tworzenie niestandardowych reguł formatowania warunkowego pozwoli uczestnikom wyróżnić kluczowe informacje w danych.
 5. Praca z makropoleceniami: Uczestnicy poznają techniki nagrywania i uruchamiania makropoleceń, co znacząco przyspieszy ich pracę.

Korzyści dla firmy:

 1. Zwiększenie wydajności i automatyzacja: Uczestnicy będą w stanie znacznie przyspieszyć i zautomatyzować pracę dzięki zaawansowanym funkcjom Excela.
 2. Standaryzacja procesów analitycznych: Zaawansowane umiejętności analizy danych pozwolą na standaryzację procesów analitycznych w firmie.
 3. Poprawa bezpieczeństwa danych: Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa danych, w tym zabezpieczanie treści i formuł w arkuszach.
 4. Efektywna praca na wielu arkuszach: Uczestnicy nauczą się efektywnej pracy na wielu arkuszach i skoroszytach, co zwiększy efektywność ich pracy.

Metody Szkoleniowe:

 1. Zaawansowane wykłady teoretyczne: Prezentacje teoretyczne wprowadzające w zaawansowane funkcje Excela i ich praktyczne zastosowanie.
 2. Ćwiczenia praktyczne na realnych danych: Uczestnicy pracują na realnych zestawach danych, umożliwiając praktyczne zastosowanie nowych umiejętności.
 3. Analiza studiów przypadków: Studia przypadków pozwalają na głębsze zrozumienie praktycznych aspektów zaawansowanych funkcji Excela.
 4. Indywidualne konsultacje z trenerem: Trener dostosowuje się do potrzeb uczestników, udzielając indywidualnych konsultacji i wskazówek.

Program szkolenia

1. Przypomnienie podstaw MS Excel:
• Zasady prawidłowego wprowadzania danych i poruszania się po arkuszu,
• najważniejsze skróty klawiaturowe.
• formownie zbiorów danych z użyciem obiektu tabela,
• zaawansowane użycie narzędzia kopiuj, wklej specjalne,
• przygotowanie danych do analizy (znajdź/zamień, tekst jako kolumny, konwertowanie).

2. Praca z tekstami, formuły tekstowe:
• najważniejsze formuły tekstowe,
• poprawianie wprowadzonych danych za pomocą formuł tekstowych,
• rozdzielanie tekstów według liczby znaków.

3. Analiza i wyszukiwanie danych w MS Excel:
• zaawansowane opcje sortowania, wielopoziomowe sortowanie danych
• filtr niestandardowy,
• filtrowanie z użyciem różnych znaków specjalnych,
• zaawansowane opcje filtrowania.

4. Formatowanie warunkowe;
• formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
• reguły formatowania, paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
• zarządzanie regułami,
• formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł.

5. Poprawność danych, bezpieczeństwo, tworzenie formularzy:
• zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie, zabezpieczanie hasłem,
• zabezpieczanie wybranych komórek arkusza,
• wymuszanie poprawnego wprowadzania danych przez użytkowników,
• ukrywanie i zabezpieczanie formuł,
• tworzenie rozwijanych list hierarchicznych.

6. Narzędzie Suma częściowa i formuła Sumy częściowe.

7. Formuły w Excelu:
• adresowanie względne i bezwzględne,
• formuły logiczne jeżeli, lub, oraz…
• formuły do obliczeń warunkowych (licz.warunki, suma.warunkow, średnia warunków, max.warunków, min.warunków …)
• formuły do wyszukiwania danych: wyszukaj.pionowo, indeks, podaj pozycję, x.wyszukaj.
• składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie,
• formuły tablicowe,
• omówienie błędów funkcji.

7. Wykresy – wizualizacja danych:
• tworzenie wykresów złożonych, zmiana zakresów danych,
• zmiana kolorów, układu i skali,
• szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
• wykres z dwiema osiami, linia trendu, słupki błędów.
• tworzenie dynamicznych wykresów.

8. Praca na wielu arkuszach i skoroszytach oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

9. Praca z narzędziem do importu i przekształcania danych – Power Query
• zasady importu danych do Power Query,
• import danych z wielu plików i różnych źródeł,
• import danych z całego folderu,
• przekształcanie zaimportowanych danych,
• scalenie i łączenie zapytań, konsolidacja danych,
• sposoby dalszego importu danych do skoroszytu Excel.

10. Optymalizacja z dodatkiem Solver.

11. Tabele przestawne:
• tworzenie tabeli przestawnej, odświeżanie danych,
• zmiana funkcji obliczeniowych, grupowanie danych,
• filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,
• pola i elementy obliczeniowe,
• tabela przestawna z danych zewnętrznych,
• wstawianie i modyfikowanie wykresów przestawnych
• tworzenie „dashboardów”.

12. Makropolecenia:
• nagrywanie i uruchamianie,
• przyciski sterujące,
• bezpieczeństwo.

Trener:
Z zawodu Analityk Danych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Praktyk i pasjonat w zakresie MS Excel, związany z programem od 2011 r. Szkolenia z zakresu MS Excel prowadzi począwszy od 2019 r. na różnych poziomach zaawansowania. W swoich szkoleniach kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie narzędzi w codziennej pracy oraz automatyzację pracy za pomocą tych narzędzi. Dobry kontakt, cierpliwość, komunikacja i przyjazna atmosfera.

Warunki realizacji: stacjonarnie/online
Warto by uczestnik posiadał ze sobą komputer z dostępem do MS Excel / MS SQL (sql Managment Studio) by móc równocześnie z trenerem rozwiązywać zadania przerabiane na szkoleniu (niezależnie czy online czy stacjonarnie) – Nie jest to wymóg konieczny.

n

Kategoria

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

02/21/2024

Może ci się także spodobać…