Szkolenie Finanse dla Nie Finansistów

Wstęp
Szkolenie jest zaprojektowane dla osób, które chcą lepiej zrozumieć aspekty finansowe swojej firmy i nauczyć się podstaw modelowania finansowego. W ciągu dwóch dni uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania finansami w swojej organizacji.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

  • Poszerzenie wiedzy na temat finansów i modelowania finansowego.
  • Zdobycie umiejętności analizy danych finansowych.
  • Zrozumienie kluczowych wskaźników finansowych i ich znaczenia dla biznesu.
  • Możliwość lepszego współpracy z działem finansowym.
  • Zwiększenie pewności siebie w podejmowaniu decyzji finansowych.

Korzyści dla firmy:

  • Poprawa efektywności w zarządzaniu finansami.
  • Zwiększenie kompetencji pracowników w obszarze finansów.
  • Potencjalne oszczędności poprzez lepsze zarządzanie zasobami finansowymi.
  • Zwiększenie konkurencyjności poprzez lepsze wykorzystanie danych finansowych.
  • Wzmocnienie kultury organizacyjnej poprzez rozwój kompetencji pracowników.

Program szkolenia

Dzień I 80.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do finansów korporacyjnych:
• Podstawy rachunkowości.
• Kluczowe pojęcia finansowe.
• Analiza bilansu i rachunku zysków i strat.
• Budżetowanie i prognozowanie finansowe.
• Metody oceny inwestycji.
2. Rola modelowania finansowego w biznesie:
• Definicja modelowania finansowego.
• Zalety i zastosowania modelowania finansowego.
• Budowa i struktura modelu finansowego.
• Kluczowe aspekty projektowania modeli finansowych.
• Wskazówki dotyczące efektywnego wykorzystania modeli finansowych.
3. Analiza wskaźnikowa:
• Wprowadzenie do analizy wskaźnikowej.
• Kluczowe wskaźniki rentowności, płynności i zadłużenia.
• Interpretacja wyników analizy wskaźnikowej.
• Porównanie wskaźników w czasie i w stosunku do konkurencji.
• Strategie poprawy wskaźników finansowych.
4. Modelowanie finansowe w praktyce:
• Studium przypadku: budowa modelu finansowego dla nowego projektu.
• Praktyczne zastosowanie modeli finansowych w procesach decyzyjnych.
• Testowanie modeli finansowych i weryfikacja ich skuteczności.
• Zasady raportowania wyników modeli finansowych.
• Case study: analiza i interpretacja wyników modelu finansowego dla istniejącej firmy.

Dzień II 8.00 16.00

1. Zastosowanie modeli finansowych do planowania biznesowego:
• Wykorzystanie modeli finansowych do opracowywania strategii biznesowych.
• Prognozowanie wyników finansowych i planowanie budżetowe.
• Modelowanie scenariuszy i analiza wrażliwości.
• Ustalanie celów i monitorowanie ich realizacji za pomocą modeli finansowych.
• Adaptacja modeli finansowych do zmieniających się warunków rynkowych.
2. Zarządzanie ryzykiem finansowym:
• Identyfikacja i ocena ryzyka finansowego.
• Strategie zarządzania ryzykiem finansowym.
• Instrumenty zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym.
• Monitorowanie i kontrola ryzyka finansowego.
• Case study: analiza skuteczności strategii zarządzania ryzykiem finansowym.
3. Etyka w finansach:
• Podstawowe zasady etyczne w dziedzinie finansów.
• Etyczne dylematy w podejmowaniu decyzji finansowych.
• Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach.
• Znaczenie uczciwości i transparentności w finansach.
• Studium przypadku: analiza sytuacji, w której występują konflikty etyczne w finansach.
4. Komunikacja Finansowa:
• Skuteczna prezentacja danych finansowych.
• Adaptacja przekazu do różnych grup odbiorców.
• Zasady tworzenia czytelnych raportów finansowych.
• Wskazówki dotyczące komunikacji z inwestorami i interesariuszami.
• Ćwiczenia praktyczne w prezentacji danych finansowych.
5. Podsumowanie i Ocena Szkolenia:
• Powtórzenie kluczowych zagadnień i umiejętności.
• Indywidualna ocena postępów uczestników.
• Feedback od uczestników i wnioski do dalszego rozwoju.
• Przygotowanie planu działań po szkoleniu.
• Podziękowanie i wręczenie certyfikatów uczestnikom.

Podsumowanie
Szkolenie „Finanse dla Nie Finansistów: Modelowanie Finansowe” umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy do skutecznego zarządzania finansami w swojej firmie. Dzięki praktycznemu podejściu oraz zastosowaniu różnorodnych metod szkoleniowych, uczestnicy będą gotowi do podejmowania bardziej świadomych i efektywnych decyzji finansowych, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i sukcesu organizacji.
n

Kategoria

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

02/21/2024

Może ci się także spodobać…