Szkolenie Inteligencja Emocjonalna

Wstęp
Szkolenie z inteligencji emocjonalnej jest zaprojektowane w celu rozwijania kluczowych umiejętności związanych z rozpoznawaniem, rozumieniem i zarządzaniem emocjami. Inteligencja emocjonalna odgrywa istotną rolę w sukcesie zarówno osobistym, jak i zawodowym, wpływając na nasze relacje, decyzje i osiągnięcia. W ciągu dwóch dni uczestnicy będą eksplorować różne aspekty inteligencji emocjonalnej i zdobywać praktyczne narzędzia do poprawy jakości swojego życia.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla Uczestników

  • Rozwinięcie Świadomości Emocjonalnej
  • Udoskonalenie Relacji Międzyludzkich
  • Zwiększenie Motywacji i Samodyscypliny
  • Poprawa Efektywności Zespołowej
  • Rozwój Liderstwa Emocjonalnego

Korzyści dla Firmy

  • Zwiększenie Efektywności Pracowników
  • Poprawa Klimatu Organizacyjnego
  • Redukcja Konfliktów i Stresu
  • Zwiększenie Lojalności i Retencji Pracowników
  • Podnoszenie Jakości Przywództwa

Program szkolenia

Dzień I 80.00 – 16.00

1. Rozpoznawanie emocji
• Identyfikacja i nazewnictwo podstawowych emocji
• Ćwiczenia w rozpoznawaniu subtelnych oznak emocji u innych osób
• Zrozumienie związków między emocjami a ciałem
• Analiza wpływu emocji na myślenie i zachowanie
• Rozwijanie umiejętności empatycznego słuchania
2. Zrozumienie inteligencji emocjonalnej
• Definicja i składniki inteligencji emocjonalnej
• Badania naukowe nad inteligencją emocjonalną
• Rozważania nad różnicami między inteligencją emocjonalną a ilorazem inteligencji
• Znaczenie inteligencji emocjonalnej w życiu osobistym i zawodowym
• Określenie własnego poziomu inteligencji emocjonalnej
3. Samoregulacja emocjonalna
• Techniki relaksacyjne i oddechowe
• Trening radzenia sobie ze stresem
• Praktyki mindfulness i medytacji
• Znaczenie pozytywnego myślenia
• Tworzenie strategii zarządzania emocjami w sytuacjach trudnych
4. Empatia i rozumienie emocji Innych
• Budowanie empatii poprzez empatyczne zrozumienie
• Rozwijanie umiejętności czytania emocji innych osób
• Ćwiczenia w perspektywizmie emocjonalnym
• Zrozumienie związku między empatią a zdolnością do współpracy
• Stosowanie empatii w komunikacji interpersonalnej
5. Komunikacja emocjonalna
• Wyrażanie uczuć i potrzeb w sposób konstruktywny
• Nauka asertywności i sztuki wyrażania swoich emocji
• Ćwiczenia w empatycznym słuchaniu
• Rozwiązywanie konfliktów opartych na emocjach
• Budowanie zdrowych granic w relacjach

Dzień II 8.00 16.00

1. Motywacja i inteligencja emocjonalna
• Znaczenie emocji w motywacji
• Budowanie motywacji opartej na wartościach i celach
• Techniki motywowania siebie i innych
• Radzenie sobie z brakiem motywacji i przywracanie jej
• Wzmocnienie determinacji i wytrwałości
2. Zarządzanie relacjami
• Tworzenie zdrowych relacji międzyludzkich
• Rozwijanie zaufania i lojalności w zespole
• Skuteczne rozwiązywanie konfliktów
• Umiejętność udzielania i odbierania konstruktywnej krytyki
• Budowanie wsparcia społecznego
3. Liderstwo emocjonalne
• Rola inteligencji emocjonalnej w przywództwie
• Motywowanie zespołu poprzez przykład i inspirację
• Rozwijanie umiejętności rozpoznawania potrzeb i oczekiwań pracowników
• Stosowanie empatii i zrozumienia w podejmowaniu decyzji
• Kreowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego
4. Praktyczne zastosowania w zyciu zawodowym
• Inteligencja emocjonalna a sukces zawodowy
• Wykorzystanie umiejętności emocjonalnych w zarządzaniu projektem
• Efektywne budowanie zespołu oparte na inteligencji emocjonalnej
• Radzenie sobie z presją i stresem w miejscu pracy
• Znaczenie komunikacji emocjonalnej w negocjacjach i prezentacjach
5. Podsumowanie i plan działania
• Refleksja nad zdobytą wiedzą i umiejętnościami
• Tworzenie planu działań na przyszłość w celu dalszego rozwijania inteligencji emocjonalnej
• Określenie konkretnych kroków do podjęcia po zakończeniu szkolenia
• Zaplanowanie strategii monitorowania postępów i mierzenia efektów
• Zachęcenie do praktykowania nowo nabytych umiejętności w życiu codziennym

Metody szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne.
• Ćwiczenia praktyczne w parach i grupach.
• Studia przypadków.
• Role-play.
• Dyskusje panelowe.

Podsumowanie:
Szkolenie z inteligencji emocjonalnej ma na celu rozwijanie kluczowych umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania emocjami we własnym życiu oraz w relacjach z innymi. Poprzez praktyczne ćwiczenia i dyskusje, uczestnicy zdobędą wiedzę i narzędzia potrzebne do poprawy jakości swojego życia osobistego i zawodowego. Długoterminowe korzyści płynące z inteligencji emocjonalnej obejmują poprawę klimatu organizacyjnego, zwiększenie lojalności pracowników oraz podniesienie jakości przywództwa, co przyczynia się do osiągnięcia sukcesu organizacyjnego.

Może ci się także spodobać…