Szkolenie Komunikacja interpersonalna 

Wstęp:
Szkolenie Komunikacja Interpersonalna ma na celu rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się oraz radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w relacjach międzyludzkich. Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod szkoleniowych, uczestnicy zdobędą nowe narzędzia, które pozwolą im efektywniej realizować zadania wymagające współpracy z innymi ludźmi.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie skutecznych zasad komunikowania się oraz nabycie umiejętności w przekazywaniu informacji oraz słuchania innych, aby jak najbardziej efektywnie realizować zadania wymagające współpracy z ludźmi. Celem szkolenia jest doskonalenie  umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w komunikacji interpersonalnej.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla Uczestników:
Uczestnicy szkolenia będą mogli:

 • Poznać skuteczne zasady komunikacji interpersonalnej.
 • Nabierać umiejętności przekazywania informacji oraz aktywnego słuchania innych.
 • Doskonalić umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
 • Zbudować większą asertywność w komunikacji.
 • Zrozumieć znaczenie budowania i zarządzania relacjami w miejscu pracy.

 Korzyści dla Firmy:
Firma będzie mogła skorzystać z:

 • Poprawy efektywności komunikacji wewnątrz organizacji.
 • Zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników poprzez budowanie lepszych relacji.
 • Zmniejszenia ryzyka konfliktów i nieporozumień w pracy.
 • Rozwoju umiejętności negocjacyjnych pracowników.
 • Podniesienia poziomu asertywności, co może przyczynić się do lepszego zarządzania konfliktami i lepszych wyników w relacjach biznesowych.

METODY SZKOLENIOWE
Warsztaty (Szkolenie) są prowadzone metodą współuczestniczącą czyli z aktywnym udziałem słuchaczy (praca w małych grupach, scenki, dyskusja plenarna).  Przeplatana jest zajęciami teoretycznymi (wykład, przekazywanie wiedzy na temat komunikacji) i praktycznymi (zajęcia aktywizujące uczestnika). Uczestnicy w części praktycznej  doskonalą umiejętności w sferze asertywności, empatii i radzenia sobie z konfliktem.
Szkolenie będzie prowadzone przy użyciu różnorodnych metod, takich jak:

 • Warsztaty z aktywnym udziałem uczestników, obejmujące pracę w małych grupach, scenki oraz dyskusje plenarne.
 • Zajęcia teoretyczne, w trakcie których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej.
 • Ćwiczenia praktyczne, które umożliwią uczestnikom doskonalenie umiejętności asertywności, empatii oraz radzenia sobie z konfliktami.

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do szkolenia
• cel i program szkolenia
• oczekiwania i obawy uczestników
• kompetencje dotyczące komunikacji
2. Relacje – zarządzanie relacjami
• kultura organizacyjna
• zarzadzanie – stosowane narzędzia zarządzania
• budowanie relacji międzyludzkich (zespołu)
• nastawienie i chęć współpracy
3. Znaczenie komunikacji międzyludzkiej (interpersonalnej)
• czym jest komunikacja dla ludzi i organizacji
• komunikacja jako proces
• różnorodność kodów i form komunikacyjnych
4. Model komunikacji.
• zasady skutecznej komunikacji
• komunikacja werbalna i niewerbalna
• efektywność w komunikacji
• zakłócenia w procesie komunikacji – problemy z komunikacją
• skuteczne metody radzenia sobie z zakłóceniami i problemami w komunikacji

Dzień II 9.00 16.00

5. Konflikty w organizacji
• konflikt – szansa czy zagrożenie dla relacji, porozumiewania się i komunikacji?
• charakterystyka konfliktów i sytuacji konfliktowych
• zasady skutecznego rozwiązywania konfliktów
• sztuka dialogu czyli wykorzystanie umiejętności negocjacyjnych w konfliktach
6. Sztuka słuchania
• słuchanie najczęściej wykorzystywanym elementem komunikacji
• aktywne słuchanie i sztuka bycia osobą empatyczną
• jak porozumiewać się z innymi
7. Asertywność w komunikacji
• asertywność jako podstawowa umiejętność komunikacji
• umiejętność stawiania granic i egzekwowania konsekwencji
• umiejętność przekazywania „złych” informacji
• jak egzekwować efektywne działania?
8. Ewaluacja szkolenia
• podsumowanie, działania na przyszłość
• ocena szkolenia

Podsumowanie:
Szkolenie Komunikacja Interpersonalna zapewnia kompleksowe podejście do rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Poprzez wykorzystanie zróżnicowanych metod, uczestnicy zyskają praktyczne narzędzia, które będą mogli efektywnie wykorzystywać w codziennej pracy, przyczyniając się do poprawy relacji w organizacji oraz osiągania lepszych wyników.

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

02/23/2024

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...