Szkolenie Negocjacje ze stroną społeczną

Wprowadzenie

Negocjacje ze stroną społeczną stanowią istotny element zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji. Dialog społeczny oraz umiejętność skutecznego porozumiewania się z partnerami społecznymi są kluczowe dla budowania harmonijnych relacji w miejscu pracy. Niniejsze szkolenie zostało opracowane w celu wyposażenia uczestników w praktyczne narzędzia niezbędne do prowadzenia efektywnych negocjacji oraz konsultacji z przedstawicielami strony społecznej.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy szkolenia uzyskają szereg korzyści, w tym:

 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie negocjacji i konsultacji.
 • Poszerzenie kompetencji w obszarze porozumiewania się i komunikacji interpersonalnej.
 • Zrozumienie zasad dialogu społecznego oraz prawnego kontekstu funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce.
 • Doskonalenie umiejętności identyfikacji konfliktów i ich rozwiązywania.
 • Opanowanie technik skutecznej komunikacji z partnerami społecznymi, w tym przedstawicielami rady pracowników i organizacji związkowych.
 • Praktyczne treningi i symulacje negocjacyjne umożliwią uczestnikom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu negocjacji w realistycznych warunkach.

Korzyści dla firmy:
Dla organizacji, udział pracowników w szkoleniu negocjacji ze stroną społeczną przyniesie szereg korzyści, w tym:

 • Poprawa relacji z przedstawicielami strony społecznej oraz budowanie zaufania i partnerstwa.
 • Skuteczniejsze zarządzanie konfliktami i problemami społecznymi w miejscu pracy.
 • Zwiększenie efektywności dialogu społecznego, co może przyczynić się do poprawy klimatu pracy oraz redukcji niepokojów społecznych.
 • Wzmocnienie wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy, dbającego o dobre relacje z pracownikami i reprezentującego wysokie standardy dialogu społecznego.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie prowadzone metodą współuczestniczącą, angażującą aktywnie uczestników. Zajęcia będą miały charakter interaktywny, łącząc elementy teoretyczne z praktycznymi ćwiczeniami warsztatowymi. Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności zarówno indywidualnie, jak i w grupie, poprzez symulacje negocjacji oraz praktyczne ćwiczenia komunikacyjne.

Cel:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia skutecznych konsultacji bądź negocjacji (ze stroną społeczną)  jako praktycznych narzędzi dialogu społecznego czyli sztuki porozumienia

Program szkolenia

Dzień II 9.00 – 16.00

 1. Wprowadzenie do szkolenia z negocjacji
  – potrzeby uczestników
  – kompetencje w zakresie porozumiewania się, konsultacji, komunikowania się i negocjowania  z partnerami społecznymi
 1. Dialog społeczny w firmie
  – prawne uwarunkowania dialogu społecznego w Polsce
  – dialog społeczny na poziomie zakładu pracy
  – zasady budowania dialogu społecznego
  – dialog społeczny jako negocjacje, konsultacje i wymiana informacji
 1. Partnerzy dialogu społecznego
  – Rada pracowników – zasady działania
  – Kompetencje rady pracowników – Ustawa dot. informowania i konsultowania
  – Organizacja związkowa – zasady działania
  – Kompetencje organizacji związkowej – Ustawa o związkach zawodowych
 1. Komunikacja czyli przekazywanie partnerom społecznym informacji
  – zasady skutecznej komunikacji
  – komunikacja jako proces
  – narzędzia komunikacyjne (partnerstwo, informacja zwrotna, parafraza)
  – zakłócenia w procesie komunikacji
  – jak komunikować się z parterem społecznym (przedstawiciele Rady pracowników i Organizacji związkowych)
  – komunikacja jednostronna i dwustronna
  – aktywne słuchanie
  – empatia i asertywność
  – etapy rozmowy z partnerami społecznymi

Dzień II 9.00 – 17.00

 1. Konflikty czyli problemy do rozwiązana czyli wstęp do negocjacji
  – identyfikacja konfliktów i problemów społecznych w firmie
  – konflikt czyli  sprzeczność w komunikacji (różnica w celach, wartościach i interesach)
  – co zrobić z konfliktem
  – negocjacje
  – konsultacje
  – Ustawa o sporach zbiorowych
  – mediacje
 1. Negocjacje czyli sztuka porozumiewania się z parterami społecznymi (stroną społeczną)
  – zasady skutecznych negocjacji
  – przygotowanie się do negocjacji z parterami społecznymi
  – jak prowadzić negocjacje
  – partnerstwo w negocjacjach
  – style i techniki negocjacyjne
  – negocjacje pozycyjne
  – negocjacje problemowe
  – taktyki i techniki negocjacyjne
  – przeciwdziałanie manipulacjom
  – przygotowanie się do negocjacji społecznych
  – interesy partnerów negocjacji (wspólne, różne i sprzeczne) i ich wykorzystanie w procesie negocjacji
  – porozumienie czyli sztuka osiągnięcia kompromisu bądź consensusu w negocjacjach
  – praktyczne przećwiczenie (symulacje negocjacji) umiejętności negocjacyjnych
 1. Działanie na przyszłość
  – co dalej z dialogiem społecznym i negocjacjami w firmie
  – działania na przyszłość
  – podsumowanie szkolenia

Podsumowanie:

Szkolenie „Negocjacje ze stroną społeczną” stanowi kompleksowy program, który ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności i narzędzia do skutecznego prowadzenia dialogu i negocjacji w obszarze społecznym w firmie. Dzięki praktycznemu podejściu oraz zróżnicowanym metodom pracy, uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie i wiedzę, która przyczyni się do poprawy efektywności zarządzania relacjami z partnerami społecznymi oraz do budowania pozytywnego klimatu pracy w organizacji.

n

Kategoria

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

02/20/2024

Może ci się także spodobać…