Szkolenie: Ochrona sygnalistów w firmie – nowe obowiązki pracodawców. 

Szkolenie Ochrona sygnalistów w firmie – nowe obowiązki pracodawców. 

Wprowadzenie

Ochrona sygnalistów w firmie to zagadnienie, które zyskuje coraz większe znaczenie w kontekście prawnym i społecznym. Szkolenie na ten temat ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami pracodawców oraz korzyściami płynącymi z prawidłowego wdrożenia procedur ochrony sygnalistów. 

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia zyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności związane z opracowywaniem i wdrażaniem procedur zgłaszania nieprawidłowości. Nauczą się, jak skutecznie identyfikować i chronić sygnalistów oraz jak prowadzić postępowania wyjaśniające w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, zrozumienie roli rzecznika praw obywatelskich oraz zakresu ochrony sygnalistów pozwoli na lepsze zabezpieczenie interesów zarówno pracowników, jak i pracodawców. 

Metody szkoleniowe

Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych, takich jak:

 • wykłady: teoretyczne wprowadzenie do zagadnień związanych z ochroną sygnalistów
 • studia przypadków: analiza rzeczywistych sytuacji i problemów związanych z procedurami zgłaszania nieprawidłowości
 • warsztaty: praktyczne ćwiczenia z opracowywania i wdrażania procedur ochrony sygnalistów
 • dyskusje grupowe: wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy uczestnikami
 • sesje pytań i odpowiedzi: bezpośredni kontakt z ekspertami i możliwość rozwiania wątpliwości 

Program: 

Ochrona sygnalistów w firmie – nowe obowiązki pracodawców. 

Czas szkolenia 9:00- 13:00 

 1. Podmioty objęte obowiązkiem ustalenia procedury zgłoszeń sygnalizujących nieprawidłowości. Kim jest sygnalista? Obszary podlegające zgłoszeniom.
 2. Opracowanie procedury zgłoszeń wewnątrzzakładowych. W jaki sposób zgłaszać naruszenia. Zewnętrzna czy wewnętrzna procedura zgłoszeń- co wybrać ?
 3. Wybór właściwych kanałów zgłoszeń. Obowiązek ustalenia kanału wewnętrznego i zewnętrznego zgłoszeń nieprawidłowości w podmiotach należących do sektora finansów publicznych; Zasady budowania kanałów informacyjnych.
 4. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za obsługę kanału oraz realizację procedur.
 5. Prowadzenie postępowań wyjaśniających wobec zgłoszonych naruszeń.
 6. Poufność i bezpieczeństwo danych i informacji.
 7. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich.
 8. Zakres ochrony sygnalisty.
 9. Realizacja obowiązków zawartych w dyrektywie i jej wprowadzenie do firmy ,a odpowiedzialność karna. Zastosowanie kar i środków karnych.

Podsumowanie

Ochrona sygnalistów to kluczowy element nowoczesnej polityki compliance w firmach. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na pełne zrozumienie nowych obowiązków pracodawców oraz korzyści związanych z wdrożeniem efektywnych procedur zgłaszania nieprawidłowości. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, uczestnicy będą mogli skutecznie chronić sygnalistów, minimalizować ryzyko prawne oraz budować kulturę otwartości i transparentności w swoich organizacjach.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

07/04/2024

Może ci się także spodobać…