Zarządzanie Zespołem szkolenie Gdańsk Gdynia

  Wstęp
  W dzisiejszym świecie, sukces każdej organizacji w dużej mierze zależy od efektywności pracy zespołowej. Współpraca, komunikacja i harmonijna interakcja między członkami zespołu są kluczowe dla osiągnięcia celów biznesowych. Dlatego też, umiejętność skutecznego zarządzania zespołem jest niezwykle istotna dla każdego lidera oraz pracownika.
  Szkolenie „Skuteczne Zarządzanie Zespołem” zostało stworzone z myślą o tych, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności w zakresie pracy zespołowej oraz rozwijać się jako liderzy. Celem szkolenia jest nie tylko poznanie korzyści ze skutecznej pracy zespołowej i zasad budowania zespołu, ale także nabycie praktycznych umiejętności, które pozwolą uczestnikom osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem.
  Program szkolenia oraz metody prowadzenia warsztatów pozwalają na aktywne uczestnictwo słuchaczy, co sprzyja lepszemu przyswojeniu wiedzy oraz praktycznemu wykorzystaniu poznanych technik i narzędzi. Każdy moduł szkolenia składa się z części teoretycznej i praktycznej, co umożliwia uczestnikom doskonalenie zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych umiejętności związanych ze skutecznym zarządzaniem zespołem.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie umiejętności pracy w zespole i budowania współpracy.
 • Doskonalenie kompetencji liderskich i przywódczych.
 • Zrozumienie zasad skutecznej komunikacji w zespole.
 • Nauczenie się diagnozowania i rozwiązywania konfliktów.
 • Poznanie technik motywowania siebie i innych w zespole.

Korzyści dla firmy:

 • Zwiększenie efektywności i wydajności pracy zespołowej.
 • Poprawa atmosfery i relacji między pracownikami.
 • Zmniejszenie ryzyka konfliktów i nieporozumień w zespole.
 • Wzmocnienie pozycji firmy na rynku poprzez wydajną pracę zespołową.

Cele:

 • Poznanie korzyści ze skutecznej pracy zespołowej i zasad budowania zespołu.
 • Zrozumienie ról i zadań członków zespołu oraz skutecznych metod komunikacji w zespole.
 • Nauka rozwiązywania konfliktów i problemów w zespole oraz motywowania siebie i innych.
 • Zdobycie umiejętności zarządzania zespołem, budowania autorytetu lidera oraz kształtowania kultury organizacyjnej.
 • Ćwiczenie różnych sytuacji związanych z funkcjonowaniem zespołu.

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do szkolenia
• Potrzeby związane z zespołem i jego funkcjonowaniem.
• Zespół w firmie, organizacji – od czego zacząć jego budowę.
• Warunki powstawania i funkcjonowania zespołu.
2. Budowanie zespołu – zadanie do wykonania
• Różnica pomiędzy grupą a zespołem.
• Cel pracy zespołu (wyznaczanie celów).
• Etapy budowania zespołu.
• Tworzenie zasad współpracy w zespole.
• Korzyści z pracy zespołowej.
• Ćwiczenia praktyczne.
3. Podział ról i zadań w zespole
• Jak funkcjonuje skuteczny zespół.
• Podział ról, funkcji i zadań w zespole.
• Rola lidera w zespole.
4. Rola lidera w budowaniu i zarządzaniu zespołem
• Standardowe narzędzia pracy lidera zespołu.
• Budowanie autorytetu lidera.
• Przymioty, kompetencje lidera.
• Motywowanie siebie i innych w zespole.
• Ćwiczenia praktyczne.

Dzień II 8.00 16.00

5. Komunikacja interpersonalna w zespole
• Zasady współpracy i porozumiewania się w zespole.
• Skuteczna komunikacja w zespole.
• Asertywność, aktywne słuchanie i empatia.
• Przepływ informacji.
• Ćwiczenia praktyczne.
6. Konflikty w zespole – możliwości rozwiązań
• Rodzaje problemów i konfliktów.
• Skuteczne formy rozwiązywania konfliktów.
• Negocjacje.
• Ćwiczenia praktyczne.
7. Ewaluacja szkolenia
• Czy jesteśmy zespołem i co musimy jeszcze zrobić, by nim być.
• Podsumowanie szkolenia.

Metody prowadzenia warsztatów
Szkolenie jest prowadzone metodą współuczestniczącą, z aktywnym udziałem słuchaczy poprzez pracę w małych grupach, dyskusje plenarne, symulacje itp. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne pozwalają uczestnikom doskonalić umiejętności zarządzania zespołem oraz świadomie kształtować własne kompetencje liderskie i przywódcze

Podsumowanie
Szkolenie „Skuteczne Zarządzanie Zespołem” stanowi nie tylko źródło wiedzy na temat kluczowych aspektów pracy zespołowej, ale także platformę do praktycznego doskonalenia umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem. Uczestnicy w trakcie szkolenia zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także mają możliwość praktycznego zastosowania poznanych narzędzi i technik w realnych sytuacjach.
Dzięki skupieniu na budowaniu zespołu, podziale ról i zadań oraz skutecznej komunikacji interpersonalnej, uczestnicy są wyposażeni w narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania zespołem w różnorodnych sytuacjach biznesowych. Ponadto, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz motywowania siebie i innych staje się kluczowym elementem skutecznego przywództwa.
Podsumowując, szkolenie „Skuteczne Zarządzanie Zespołem” nie tylko umożliwia rozwój osobisty uczestników, ale także przekłada się na pozytywne rezultaty dla firmy poprzez zwiększenie efektywności pracy zespołowej, poprawę relacji między pracownikami oraz wzrost zaangażowania w realizację celów organizacyjnych.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

02/22/2024

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...