Szkolenie: SQL Podstawowy

Wprowadzenie

Szkolenie dla osób chcących pracować z wykorzystaniem najpopularniejszego języka programowania baz danych, jakim jest SQL. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawy języka SQL. Głównym celem szkolenia jest dokładne omówienie najważniejszych poleceń języka SQL oraz nauka tworzenia zapytań.
Kurs prowadzony jest w oparciu o platformę bazodanową Microsoft SQL Server oraz SQL Server Management Studio (SSMS) – narzędzie służące do zarządzania bazami danych MS SQL Server.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

 1. Zdobycie podstawowych umiejętności SQL: Uczestnicy zdobędą solidne podstawy języka SQL, co umożliwi im efektywną pracę z bazami danych.
 2. Praktyczne umiejętności tworzenia zapytań: Głównym celem szkolenia jest nauka tworzenia zapytań SQL, a uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności korzystania z klauzul SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING i ORDER BY.
 3. Poznanie struktury baz danych: Uczestnicy zrozumieją strukturę baz danych, relacje między tabelami oraz kluczowe koncepcje takie jak klucze główne i obce.
 4. Wykorzystanie narzędzi Microsoft SQL Server: Szkolenie opiera się na platformie Microsoft SQL Server oraz SQL Server Management Studio, co umożliwia uczestnikom praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych warunkach.

Korzyści dla firmy:

 1. Efektywniejsza praca z Bazami Danych: Uczestnicy szkolenia będą w stanie bardziej efektywnie korzystać z baz danych, co przyczyni się do zwiększenia wydajności pracy.
 2. Standardy w tworzeniu zapytań: Szkolenie ułatwi ustanowienie standardów w tworzeniu zapytań SQL co przyczyni się do spójności i zrozumienia wewnątrz firmy.
 3. Optymalne zarządzanie danymi: Zdobycie umiejętności operowania na danych za pomocą SQL pozwoli firmie na optymalne zarządzanie informacjami w bazie danych.

Metody Szkoleniowe:

 1. Wykłady teoretyczne z przykładami: Prezentacje teoretyczne wprowadzające w podstawy SQL poparte realnymi przykładami.
 2. Ćwiczenia praktyczne na rzeczywistej bazie danych: Uczestnicy pracują na rzeczywistej bazie klientów banku, co umożliwia praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.
 3. Przykłady i studia przypadków: Analiza przykładów i studiów przypadków pomaga zrozumieć praktyczne aspekty pracy z bazami danych w SQL.
 4. Indywidualne konsultacje z trenerem: Trener dostosowuje się do potrzeb uczestników, udzielając indywidualnych konsultacji i wskazówek.

Program szkolenia

1. Bazy danych – wprowadzenie:
• Relacje,
• Tabele,
• klucze: główny i obcy.

2. Podstawowe klauzule SQL:
• SELECT – definiowanie wyniku,
• FROM – określanie źródła danych,
• WHERE – filtrowanie elementów,
• GROUP BY – grupowanie danych,
• HAVING – klasyfikacja danych,
• ORDER BY – sortowanie wyników.

3. Operatory i funkcje:
• matematyczne,
• logiczne,
• tekstowe,
• daty i czasu.

4. Zapytania w języku SQL.
• Tworzenie tabel:
• klauzula CREATE TABLE,
• wstawianie wierszy,
• łączenie tabel – operatory JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN,
• ograniczenia,
• podzapytania,
• widoki.

5. Operacje na danych:
• INSERT,
• DELETE,
• UPDATE.

Trener:
Z zawodu Analityk Danych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Praktyk i pasjonat w zakresie MS Excel, związany z programem od 2011 r. Szkolenia z zakresu MS Excel prowadzi począwszy od 2019 r. na różnych poziomach zaawansowania. W swoich szkoleniach kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie narzędzi w codziennej pracy oraz automatyzację pracy za pomocą tych narzędzi. Dobry kontakt, cierpliwość, komunikacja i przyjazna atmosfera.

Warunki realizacji: stacjonarnie/online
Warto by uczestnik posiadał ze sobą komputer z dostępem do MS Excel / MS SQL (sql Managment Studio) by móc równocześnie z trenerem rozwiązywać zadania przerabiane na szkoleniu (niezależnie czy online czy stacjonarnie) – Nie jest to wymóg konieczny.

n

Kategoria

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

02/21/2024

Może ci się także spodobać…