Szkolenie Work-Life Balance – Jak dbać o równowagę między pracą a życiem osobistym?

Wstęp:
W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym tempo życia często wydaje się przytłaczające, utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym stało się wyzwaniem dla wielu osób. Nadmiar obowiązków, presja czasu i ciągła dostępność sprawiają, że wiele osób boryka się ze stresem, wypaleniem zawodowym i brakiem satysfakcji z życia. Dlatego też, dbanie o Work-Life Balance (WLB) staje się nie tylko koniecznością, ale także kluczowym elementem zapewnienia dobrego samopoczucia i efektywności w każdej sferze życia.
Szkolenie „Work-Life Balance – Jak dbać o równowagę między pracą a życiem osobistym?” zostało stworzone z myślą o tych, którzy pragną odnaleźć równowagę pomiędzy wymaganiami zawodowymi a potrzebami osobistymi. Celem szkolenia jest nie tylko zrozumienie istoty równowagi życiowej, ale także nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na skuteczne zarządzanie czasem, priorytetami oraz budowanie zdrowych nawyków życiowych.
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zgłębić koncepcję Work-Life Balance, identyfikując obszary życia, które wymagają większej uwagi i równowagi. Poprzez praktyczne ćwiczenia, dyskusje grupowe oraz analizę studiów przypadków, uczestnicy zdobędą narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania swoim życiem, minimalizując stres, poprawiając jakość pracy i relacji międzyludzkich oraz zwiększając poczucie spełnienia zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które może być pierwszym krokiem na drodze do harmonii i równowagi we własnym życiu!

Zarządzanie czasem

 Cele:
Celem szkolenia jest poznanie podstawowych przyczyn (źródeł) powstawania równowagi życiowej, której brak może prowadzić do groźnych zjawisk takich jak stres, wypalenie zawodowe czy depresja. Dodatkowo, celem jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznego (skutecznego) zastosowania i wykorzystania metod związanych z kontrolowaniem swojego życia i odnajdywaniem w sobie równowagi życiowej.
Korzyści dla firmy:

 • Zwiększenie produktywności pracowników poprzez zmniejszenie poziomu stresu i wypalenia zawodowego.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy i relacji między pracownikami.
 • Zmniejszenie absencji chorobowej i rotacji pracowników.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie narzędzi do efektywnego zarządzania czasem i obowiązkami.
 • Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez redukcję stresu.
 • Zwiększenie satysfakcji z życia zarówno zawodowego, jak i osobistego.

 Metody szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne.
 • Dyskusje grupowe.
 • Ćwiczenia praktyczne.
 • Studia przypadków.
 • Indywidualne i grupowe zadania praktyczne.

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Wprowadzenie: Równowaga – Czym jest dla mnie i dla innych?
• Koncepcja Work-Life Balance (WLB)
• Obszary życia – obszary równowagi
• Jak osiągać równowagę
• Życie jako projekt
• Weryfikacja naturalnego rytmu dnia – planowanie
2. Cele: Warunki poprawnego formułowania zadań (działań)
• Czego potrzebujemy w drodze do życia w równowadze
• Cele, potrzeby, priorytety, zasoby
3. Motywacja: Budowanie i utrzymywanie motywacji
• Motywacja według potrzeb modelu A. Maslowa

Dzień II 8.00 16.00

4. Korzyści i metody utrzymania równowagi
• Nastawienie wobec wyzwań i zmian
• Zarządzanie zmianą
• Rola nawyku we wprowadzaniu zmian
• Pozytywny język i proaktywna postawa
5. Przekonania i wartości w życiu człowieka
• Poczucie sensu pracy
• Gdzie jestem i gdzie chcę być
6. Zarządzanie sobą w czasie w odnajdywaniu równowagi
• Równowaga w perspektywie czasowej: balans teraz/balans na stałe
7. Sposoby wprowadzania równowagi życiowej
• Konsekwencje zachowań balansu w życiu
• Zmiana nawyków
8. Refleksje i postanowienia

Podsumowanie:
Szkolenie „Work-Life Balance” to nie tylko zdobycie wiedzy na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, ale także praktyczne narzędzia, które uczestnicy mogą wykorzystać w swoim codziennym życiu. Dzięki zrozumieniu i implementacji strategii zarządzania sobą oraz swoim czasem, pracownicy mogą osiągnąć większą produktywność i satysfakcję zarówno w pracy, jak i poza nią.

Może ci się także spodobać…