Szkolenie Zarządzanie Zmianą w Organizacji

Cele
Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie, że „najpewniejszą rzeczą na świecie jest zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz umiejętności przetrwania tych trudnych, stresujących a często kryzysowych sytuacji. Jak radzić sobie z procesem zmiany, ryzykiem i poczuciem niepewności aby ten proces przejść jak najbardziej konstruktywnie zarówno osobiście, jak i w zespole oraz firmie.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

  • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze zmianą w organizacji.
  • Zwiększenie elastyczności i adaptacyjności do nowych sytuacji.
  • Poprawa kompetencji przywódczych i umiejętności zarządzania zespołem.
  • Zmniejszenie poczucia niepewności i stresu związanego z procesami zmian w miejscu pracy.

Korzyści dla firmy:

  • Zwiększenie efektywności i wydajności w procesach zmianowych.
  • Poprawa atmosfery w miejscu pracy poprzez lepsze zarządzanie konfliktami i niepewnością.
  • Zmniejszenie oporu pracowników i szybsze wdrożenie zmian, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów firmy.

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do szkolenia
• Istota i rozumienie zmiany
• Czym jest organizacja zmieniająca się
• Zmiana w życiu menadżera, pracownika, zespołu, organizacji
2. Zmiana – szansa czy dramat?
• Rola lidera w kreowaniu zmiany w organizacji
• Postawa lidera (kierownika) wobec zmian
3. Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany
• Kształtowanie kultury organizacyjnej
• Obszary zarządzania
• Funkcje i narzędzia zarządzania
• Zarządzanie zespołem
• Zarządzanie zmianą
4. Elementy organizacyjne zarządzania wpływające na powodzenie zmiany
• Struktura organizacyjna w procesie zmian
• Strategia firmy jako wyznacznik zmian
• Systemy organizacyjne i motywacyjne

Dzień II 8.00 16.00

5. Style działania kierownictwa
• Kompetencje pracownicze
• Wartości obowiązujące w firmie
• Sukces a zmiany
6. Przyczyny zmian
• Rodzaje zmian
• Problemy potrzebą i motorem zmian
• Konflikty jako początek zmian
• Działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami
7. Etapy zmian
• Etapy procesu zarządzania zmianą
8. Ewaluacja szkolenia
• Działania na przyszłość

Opis metod szkoleniowych:
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej, znanego jako metoda współuczestnicząca. Będzie przeplatane interaktywnymi wykładami, ćwiczeniami indywidualnymi oraz pracą w małych grupach. Ponadto, wykorzystane zostaną prezentacje, dyskusje, gry i symulacje, aby zapewnić jak najbardziej praktyczne podejście do tematu zarządzania zmianą w organizacji.
Podsumowanie
Szkolenie „Zarządzanie Zmianą w Organizacji” ma na celu nie tylko dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat zarządzania procesami zmianowymi, ale także praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą zmiana. Poprzez zrozumienie kluczowych elementów zarządzania zmianą oraz praktyczne ćwiczenia, uczestnicy będą mogli wnieść wartość do swoich organizacji, wspierając ich w procesach adaptacji i rozwoju

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

02/23/2024

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...