Współpraca w zespole szkolenie

Współpraca w zespole

Ukochanym porównaniem, które stosuje Ed Deming,
jest porównanie pracy zespołowej do gry w orkiestrze symfonicznej.
Taka orkiestra składa się z utalentowanych muzyków,
którzy muszą zrezygnować z udowadniania swych zdolności
w celu zachowania harmonii w orkiestrze.

* Jak zbudować efektywny zespół pracowników?
* Jakie znaczenie dla realizacji zadań mają role poszczególnych członków zespołu?
* W jaki sposób na wspólpracę w zespole wpływa poprawna komunikacja wewnątrz firmy?
* Jak asertywna postawa członków zespołu poprawia efekty pracy?

Twoi pracownicy powinni ze sobą współpracować, czyli realizować wspólne zadania! Czy nie wydaje Ci się, że niejednokrotnie marnują cenny czas na okopywanie się w swoich pozycjach? Nie zawsze forma pracy zespołowej jest najlepszą, ale to od Ciebie zależy, kiedy stworzysz grupę a kiedy zgrany zespół pracowników.
Dziwisz się, dlaczego nie czują się zespołem wtedy, kiedy najbardziej Ci na tym zależy. Zasadniczo każdy z nich nosi w sobie duży potencjał. Często jednak boją się otwarcie wyrazić swoje opinie, przepływ informacji pomiędzy nimi jest wolny, lub wyraźny jest lęk, by nie pojawiła się różnica zdań, bo ona zepsuje to, co jest teraz dobre.
Czy można nauczyć pracowników skutecznej współpracy w zespole?

Celem tego szkolenia jest zdobycie narzędzi i umiejętności niezbędnych do:

• Przełamywania wzajemnych lęków i oporów w realizacji wspólnych zadań
• Zapobiegania konfliktom wynikającym z niewłaściwej komunikacji; rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów;
• Rozwijania komunikacji interpersonalnej wspierającej budowanie spójnego zespołu;
• Zdiagnozowania osobistych umiejętności nawiązywania i utrzymywania asertywnych relacji z pracownikami, członkami zespołów i przełożonymi;
• Rozwinięcia umiejętności funkcjonowania w grupie i w zespole
• Podejmowania osobistych i grupowych decyzji celem efektywnego realizowania zadań
• Opanowania negatywnych emocji i stresów związanych z działalnością zawodową jak i prywatną

f41Każde szkolenie poprzedzone jest wnikliwa analizą potrzeb na podstawie, której opracowywany jest indywidualny program szkoleniowy.

Przykładowy zakres tematyczny szkolenia:

– Praca zespołowa i grupowa – definicja
– Dlaczego warto współpracować w zespole?
– Rodzaje zespołów
– Role członków zespołu
– Profile członków zespołu
– Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizacji wspólnych celów
– Lider i jego rola w zespole
– Destruktywnie członkowie zespołu – jak sobie z nimi radzić?
– Komunikacja interpersonalna w zespole
– Asertywność i empatia w pracy zespołowej
– Skuteczna współpraca w zespole
– Etapy pracy w zespole i rola lidera
– Na co zwracać uwagę w pracy zespołowej?
– Jak podejmować decyzje?
– Delegowanie zadań
– Definicja konfliktów w zespole
– Geneza powstawania konfliktów
– Skuteczne sposoby na eliminowanie konfliktów
– Motywacja do pracy w zespole

Działania po szkoleniu:

• Instrukcje dalszego postępowania dla przełożonych w stosunku do uczestników szkolenia celem ugruntowania pozytywnych zmian jako efekt szkolenia
• Bezpośredni kontakt mailowy trenera prowadzącego szkolenie z osobami z działu szkoleń i/lub z tzw. trenerem wewnętrznym w firmie
• Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową
• Coaching trenera w miejscu pracy uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową

Proponowane zajęcia odbywają się w postaci intensywnych warsztatów z wykorzystaniem zarówno formy zabawowej jak i typowej pracy opartej na analizie i syntezie sytuacji zawodowych.
Ponieważ uczestnicy zajęć są delegowani na warsztat przez swoich pracodawców od samego początku stanowią, więc jedną grupę reprezentującą swoją firmę. Przez cały czas pracują w jednym lub kilku zespołach realizując zlecone przez prowadzących zadania.
Każdy element ćwiczeń lub zabaw pokazuje w praktyczny sposób wyższość rozwiązań pracy zespołowej nad pracą grupy indywidualistów jednocześnie wskazując na decydujące znaczenie tzw. liderów naturalnych w zespołach.
To, co w życiu codziennym stanowiło dla wielu uczestników problem nie do rozwiązania staje się na zajęciach osiągalne, mierzalne i możliwe do realizacji bez negatywnych emocji i stresów.

Zapraszamy

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...