Kierowanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, Los sprawił, że sam stałem się autorytetem.

Autor: Albert Einstein

Największym wyzwaniem dla kadry managerskiej niższego i średniego szczebla jest dzisiaj utrzymanie lojalności i zaangażowania podwładnych. Na  tzw „Rynku pracownika” podwładni często przyjmują postawy roszczeniowe, epatują coraz mniejszym zaangażowaniem i odpowiedzialnością za efektywność pracy własnej i zespołu. Podwyżka wynagrodzenia staje się typowym narzędziarzem wpływu i manipulacji a nawet szantażu wobec przełożonych i firmy.

Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Dzień I 9.00 – 16.00

Powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia, oczekiwania.

 • Wprowadzenie do tematu
 • Kierowanie zespołem produkcyjnym specyfika pracy mistrza, brygadzisty, lidera na rynku pracownika…
 • Wspólnota celów firmy, kadry kierowniczej i pracowników – fikcja czy realia?
 • Jak efektywnie zarządzać ludźmi gdy rynek pracy kusi atrakcyjnymi ofertami?
 • Teorie zarządzania w praktyce managerów 2018 roku – analiza sytuacji w Twojej firmie, w Twoim obszarze.

Style zarządzania na produkcji a postawy roszczeniowe podwładnych

 • Style zarządzania teoria
 • Mój styl zarządzania – Test psychologiczny i ocena innych
 • Styl zarządzania a poziom rozwoju (dojrzałości) zespołu
 • Jaki styl zarządzania przyjmować w konkretnych sytuacjach na produkcji – warsztaty

Rola lidera – szefa zespołu produkcyjnego

 • Kim jest lider – mistrz, brygadzista?
 • Zadania lidera w pracy z tzw. Trudnymi podwładnymi
 • Motywowanie do działania
 • Co może lider?

Autorytet mistrza, brygadzisty, lidera..

 • Źródła siły lidera
 • Jak nie dać sobie obniżyć poziom autorytetu?
 • Co po spotkaniu?
 • Jak być konsekwentnym i wymagać konsekwencji od innych pracowników?
 • Jak lider buduje i niszczy swój autorytet na produkcji?

Sztuka efektywnej komunikacji z roszczeniowymi podwładnymi

 • Filary komunikatywnego lidera
 • Test komunikacji lidera – sprawdź w którym kierunku podążasz?
 • Najważniejsze umiejętności interpersonalne lidera
 • Techniki i metody wpływu w pracy z ludźmi
 • Przykłady z życia wzięte – praca na materiale szkoleniowym
 • Komunikacja w praktyce – gra symulacyjna „Fabryka życzeń”

Role zespołowe czyli nie wszyscy pracują tak samo ale….?

 • Role zespołowe wg. Belbina – test
 • Jak przydzielać zadania z uwzględnieniem roli?
 • Jak korzystać  z pomocy podwodnych z dużym autorytetem

Dzień II 8.00 – 16.00

Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji lub demotywacji w zespole produkcyjnym.

 • Co to jest delegowanie zadań?
 • Strefy delegowania zadań
 • Kiedy i jak delegować zadania?
 • Krótkie polecenie czy dłuższa rozmowa?
 • Osiem kroków w delegowaniu zadań i kompetencji
 • Osiem kroków w przekazywaniu informacji zwrotnej
 • Osiem błędów w delegowaniu zadań

Monitoring i Ocena pracy na produkcji

 • System Okresowej Oceny Pracy – zmora czy efektywne narzędzie kierowania zespołem?
 • Rozmowa oceniająca jako kluczowy element kierowania zespołem
 • Monitoring działań
 • Pochwała i reprymenda
 • Konsekwencja w działaniu.
 • Sztuka stawiania granic i egzekwowania konsekwencji

Kontrola pracy czyli ufaj i kontroluj!

 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem
 • Jak i kiedy kontrolować?
 • Informacja zwrotna – konstruktywna kanapka krytyki
 • Studium przypadku

Konflikt na produkcji

 • Konflikt jako droga ku lepszemu?
 • Etapy rozwoju konfliktu
 • Analiza problemu
 • Typowe narzędzia do rozwiązywania problemów na produkcji
 • Rozmowa coachingowa
 • 6 kroków wg Gordona
 • 4 kroki wg TWI

Trudny pracownik? czy może…. Zbyt uległy lider?

 • Asertywność i empatia w pracy lidera zespołu produkcyjnego
 • Powody trudnych zachowań pracowników
 • Techniki psychologicznej perswazji i wpływu w praktytce
 • Z życia na produkcji – przeżyjmy to jeszcze raz – scenki sytuacyjne (praca z kamerą).

Podsumowanie szkolenia i… co dalej?

 • Mini analiza SWOT
 • Nad czym powinnismy dalej pracować?
 • Samokontrola i automotywacja – jak to wdrożyć?
Współpraca w pracownikami

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Może ci się także spodobać…