Kierowanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów,

Los sprawił, że sam stałem się autorytetem.

Autor: Albert Einstein

Największym wyzwaniem dla kadry managerskiej niższego i średniego szczebla jest dzisiaj utrzymanie lojalności i zaangażowania podwładnych. Na  tzw „Rynku pracownika” podwładni często przyjmują postawy roszczeniowe, epatują coraz mniejszym zaangażowaniem i odpowiedzialnością za efektywność pracy własnej i zespołu. Podwyżka wynagrodzenia staje się typowym narzędziarzem wpływu i manipulacji a nawet szantażu wobec przełożonych i firmy.

Zakres programowy szkolenia

TEMAT: Kierowanie zespołem produkcyjnym na Tzw „Rynku pracownika”

Powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia, oczekiwania.

 • Wprowadzenie do tematu
 • Kierowanie zespołem produkcyjnym specyfika pracy mistrza, brygadzisty, lidera na rynku pracownika…
 • Wspólnota celów firmy, kadry kierowniczej i pracowników – fikcja czy realia?
 • Jak efektywnie zarządzać ludźmi gdy rynek pracy kusi atrakcyjnymi ofertami?
 • Teorie zarządzania w praktyce managerów 2018 roku – analiza sytuacji w Twojej firmie, w Twoim obszarze.

Style zarządzania na produkcji a postawy roszczeniowe podwładnych

 • Style zarządzania teoria
 • Mój styl zarządzania – Test psychologiczny i ocena innych
 • Styl zarządzania a poziom rozwoju (dojrzałości) zespołu
 • Jaki styl zarządzania przyjmować w konkretnych sytuacjach na produkcji – warsztaty

Rola lidera – szefa zespołu produkcyjnego

 • Kim jest lider – mistrz, brygadzista?
 • Zadania lidera w pracy z tzw. Trudnymi podwładnymi
 • Motywowanie do działania
 • Co może lider?

Autorytet mistrza, brygadzisty, lidera..

 • Źródła siły lidera
 • Jak nie dać sobie obniżyć poziom autorytetu?
 • Co po spotkaniu?
 • Jak być konsekwentnym i wymagać konsekwencji od innych pracowników?
 • Jak lider buduje i niszczy swój autorytet na produkcji?

Sztuka efektywnej komunikacji z roszczeniowymi podwładnymi

 • Filary komunikatywnego lidera
 • Test komunikacji lidera – sprawdź w którym kierunku podążasz?
 • Najważniejsze umiejętności interpersonalne lidera
 • Techniki i metody wpływu w pracy z ludźmi
 • Przykłady z życia wzięte – praca na materiale szkoleniowym
 • Komunikacja w praktyce – gra symulacyjna „Fabryka życzeń”

Role zespołowe czyli nie wszyscy pracują tak samo ale….?

 • Role zespołowe wg. Belbina – test
 • Jak przydzielać zadania z uwzględnieniem roli?
 • Jak korzystać  z pomocy podwodnych z dużym autorytetem

Dzień II 8.00 – 16.00

Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji lub demotywacji w zespole produkcyjnym.

 • Co to jest delegowanie zadań?
 • Strefy delegowania zadań
 • Kiedy i jak delegować zadania?
 • Krótkie polecenie czy dłuższa rozmowa?
 • Osiem kroków w delegowaniu zadań i kompetencji
 • Osiem kroków w przekazywaniu informacji zwrotnej
 • Osiem błędów w delegowaniu zadań

Monitoring i Ocena pracy na produkcji

 • System Okresowej Oceny Pracy – zmora czy efektywne narzędzie kierowania zespołem?
 • Rozmowa oceniająca jako kluczowy element kierowania zespołem
 • Monitoring działań
 • Pochwała i reprymenda
 • Konsekwencja w działaniu.
 • Sztuka stawiania granic i egzekwowania konsekwencji

Kontrola pracy czyli ufaj i kontroluj!

 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem
 • Jak i kiedy kontrolować?
 • Informacja zwrotna – konstruktywna kanapka krytyki
 • Studium przypadku

Konflikt na produkcji

 • Konflikt jako droga ku lepszemu?
 • Etapy rozwoju konfliktu
 • Analiza problemu
 • Typowe narzędzia do rozwiązywania problemów na produkcji
 • Rozmowa coachingowa
 • 6 kroków wg Gordona
 • 4 kroki wg TWI

Trudny pracownik? czy może…. Zbyt uległy lider?

 • Asertywność i empatia w pracy lidera zespołu produkcyjnego
 • Powody trudnych zachowań pracowników
 • Techniki psychologicznej perswazji i wpływu w praktytce
 • Z życia na produkcji – przeżyjmy to jeszcze raz – scenki sytuacyjne (praca z kamerą).

Podsumowanie szkolenia i… co dalej?

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

Polecamy lekturę:

Po pierwsze: Złam wszelkie zasady

Autor:
Buckingham Marcus, Coffman Curt

Książka podbiła wszystkie listy bestsellerów w Stanach Zjednoczonych od Financial Times po Amazon.com. Oparta na obszernym materiale empirycznym, jaki zebrali autorzy prowadząc badania w organizacji Gallupa, pokazuje, że istnieje coś, co łączy wszystkich odnoszących sukces menedżerów – jest tym elastyczność w podchodzeniu do sytuacji i ludzi, przekraczanie i łamanie utartych zasad. Książka proponuje model zarządzania, który pozwoli na wprowadzenie decydujących o sukcesie zmian, zwiększenie kreatywności pracowników i zadowolenia klientów oraz osiągnięcie lepszych zysków. MARCUS BUCKINGHAM jest liderem realizowanego przez Instytut Gallupa przez dwadzieścia lat projektu mającego na celu zidentyfikowanie najważniejszych cech wielkich menedżerów i wspaniałych miejsc pracy. Jest też starszym wykładowcą w Gallup’s Leadership Institute (Instytucie Przywództwa przy Instytucie Gallupa).

Link do księgarni

CURT COFFMAN jest światowym liderem praktycznych rozwiązań oferowanych przez The Gallup Organization Workplace Management Practice (Instytut Zarządzania Miejscem Pracy przy Instytucie Gallupa). Jest stałym konsultantem do spraw tworzenia wydajnych miejsc pracy nastawionych na klienta. Spośród setek książek o poprawie funkcjonowania organizacji ta jedna jest oparta na obszernym materiale empirycznym i koncentruje się na szczególnych działaniach, które powinni podjąć menedżerowie, aby już dziś ulepszyć swoją organizację. W świecie, w którym zarządzanie ludźmi pozwala wykorzystać występujące wśród nich zróżnicowanie, książka Po pierwsze: Złam wszelkie zasady to lektura obowiązkowa. Jeffrey Pfeffer, profesor w Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Stanforda Ta książka to wyzwanie dla powszechnych przekonań o wielkim zarządzaniu, wyzwanie poparte faktami i argumentami nie do odparcia. Bradbury H. Anderson, prezes i dyrektor operacyjny, Best Buy To jest to! Opierając się na przekonujących wnioskach i poważnych wynikach badań Gallupa, Buckingham i Coffman stworzyli mocne fundamenty skutecznego zarządzania. Po raz pierwszy opisano w jasny sposób drogę do pozyskania zaangażowanych pracowników i stworzenia świetnie prosperujących zespołów roboczych. To zmieniło moje podejście do zarządzania menedżerami.

Po pierwsze: Złam wszelkie zasady to ważne narzędzie dla każdego kierownika na linii frontu, dla każdego menedżera średniego szczebla i dla każdego lidera. Michael W. Morrison, dziekan na Uniwersytecie Toyota

Racjonalne, oparte na doświadczeniu podejście, z jakiego od lat słynął Gallup, uczyniło jeszcze bardziej mierzalnymi niemierzalne aktywa i poprawiło naszą zdolność do zarządzania nimi. Książka Po pierwsze: Złam wszelkie zasady pokazuje jak to zrobić. David Norton, prezes The Balanced Scorecard Collaborative,Inc.

Jak określili to sami autorzy, znaczna część wartości firmy znajduje się pomiędzy uszami jej pracowników. Kluczem do sukcesu jest pomnażanie tej wartości przez słuchanie i rozumienie tego, co znajduje się w ich sercach. Panowie Buckingham i Coffman znaleźli prosty sposób pomiaru i tworzenia tego niezwykle istotnego związku. U nas, w Carlson Companies, ich umiejętności pomagają nam stać się firmą naprawdę dbałą o swoich pracowników, firmą, która w przyszłości odniesie na rynku wielki sukces.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/13/2018

Może ci się spodobać…

Szkolenie Design Thinking 

Szkolenie Design Thinking to intensywny kurs, który ma na celu rozwinięcie kreatywności i umiejętności poszukiwania...