Zarządzanie konfliktem w środowisku produkcyjnym

„Zarządzanie konfliktem w środowisku produkcyjnym"

 

Uczestnikami warsztatu są mistrzowie, brygadziści i liderzy  produkcji.

Doświadczenie uczestników: w zależności od potrzeb szkolenie profilujemy pod konkretne grupy od początkujących liderów do doświadczonych mistrzów.

Problemy, z którymi spotykają się uczestnicy:

– nie umieją poradzić sobie z trudnymi pracownikami

– nie precyzyjnie przekazują informację pracownikom co rodzi konfabulacje i sytuacje konfliktowe

– mają problemy z pracownikami/ którzy są niezaangażowani, brakuje im motywacji i dodatkowo czują się bezkarni.

– działają w myśl zasady „co mi zrobisz, jak nie masz nikogo chętnego na moje miejsce”

Cele szkolenia:

– Poprawienie komunikacji na płaszczyźnie mistrz, brygadzista, lider – pracownik

– nauczenie skutecznego i jasnego przekazywanie informacji pracownikom

– wczesne wykrywanie konfliktów przez uczestników

– nabycie umiejętności i poznanie praktycznych narzędzi pozwalających zarządzać konfliktem

– nabycie wiedzy jak unikać napięć i nieporozumień aby nie kończyły się w gabinecie dyrektora

– dowiedzieć się jak kierować konfliktem aby mieć go pod kontrolą

Proponowany zakres warsztatów:

Szkolenie uczy efektywnego zarządzania pracownikami produkcyjnymi, pokazuje jak zbudować skuteczny zespół i rozwiązywać konflikty na bazie autorytetu Mistrza, Brygadzisty i Lidera:

 • Zapoznaje z technikami budowania autorytetu  Lidera w zespole.
 • Podnosi świadomość mistrzów produkcji w zakresie znaczenia ich pracy i zarządzania konfliktami w firmie.
 • Uczy jak motywować i kontrolować pracowników, a także pokazuje sposoby skutecznego komunikowania się z pracownikami w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych…
 • Zwraca uwagę na rolę informacji zwrotnej w procesie zarządzania.
 • Doskonali umiejętności prawidłowego definiowania celów, podejmowania decyzji, delegowania obowiązków a następnie egzekwowania ich wykonania.
 • Wskazuje jak rozwiązywać konflikty i jak podnieść efektywność pracy zespołu.

 Korzyści dla uczestników

 • uświadomienie sobie mocnych i słabych stron jako Mistrza – lidera zespołu,
 • rozwój umiejętności kierowania zespołem w sytuacjach konfliktowych,
 • wzrost efektywności pracy drogą polepszenia komunikacji,
 • wzmocnienie skutecznego motywowania podwładnych,
 • podniesienie umiejętności delegowania zadań,
 • poznanie sztuki budowania i rozwijania zespołu,
 • pobudzenie do rozwoju najważniejszych kompetencji zawodowych,
 • poznanie metod i technik przekazywania informacji zwrotnej podwładnym.

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Wstęp:
 • przedstawienie się prowadzących oraz uczestników,
 • sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i zasad wspólnej współpracy
 1. Rola i zadania Mistrza/B/L w zespole produkcyjnym – wprowadzenie:
 • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem – Analiza SWOT,
 • podstawowe i rozszerzone umiejętności Mistrza/B/L w zakresie kierowania zespołem.
 1. Konflikt – znaczenie pozytywne i negatywne w firmie produkcyjnej
 • Konflikt czyli…? nasza definicja
 • Pozytywne aspekty sytuacji konfliktowych w pracy
 • Negatywne skutki konfliktów
 • Najtrudniejsze sytuacje i problemy – czyli nad czym powinniśmy pracować
 1. Kreatywność mistrza/b/l – jak budować autorytet i wykorzystać pomysły na etapie rozwiązywania i zapobiegania konfliktom
 • Poziom kreatywność i – sprawdzian
 • Jak rozwijać kreatywność – ćwiczenia
 • gra wprowadzająca w tematykę konfliktu i kreatywności –„ Most”
 • Co dzieli i co łączy Mistrzów i pracowników w pracy
 1. Metody budowania autorytetu w zespole:
 • podstawowe czynniki budujące autorytet,
 • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
 1. Test Johary – umiejętności komunikacyjne i pozycja Mistrza/B/L w zespole
 • Autorefleksja – podstawą dalszego rozwoju Mistrza
 • Wnioski do dalszej pracy
 1. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania i zapobiegania konfliktom:
 • Postawa i nastawienie – filary efektywności zawodowej Mistrza
 • Gracz czy ofiara? – doświadczenie i wnioski na forum
 • Postawa reaktywna czy proaktywna?
 • Strefy wpływu wg Coweya
 1. Znaczenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w zarządzaniu konfliktem
 • Precyzja komunikacji werbalnej
 • 6 kluczowych pytań wg Cycero
 • Skomplikowana konstrukcja – ćwiczenie komunikacyjne w podzespołach
 • Wpływ komunikacji niewerbalnej na znaczenie komunikatu
 • Doświadczenie Millgrama – wnioski do dalszej pracy

Dzień II 8.00 – 16.00

 1. Asertywność i empatia Mistrza w sytuacjach konfliktowych
 • Czym jest empatia?
 • Typowe techniki oparte na empatii
 • Miękkie serce i twardy… czyli jak być empatycznym i asertywnym Mistrzem
 • Techniki asertywnego NIE
 • Ćwiczenia Aikido na forum
 1. Narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej w sytuacjach konfliktowych,
 • Umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem
 • Sztuka zadawania pytań
 • KKK Konstruktywna Kanapka Krytyki
 • Komunikat „JA” i „TY”
 • Parafraza,
 • FUKO
 • Stawianie granic
 • Wybrane techniki negocjacyjne
 1. Style zarzadzania zależne od…?
 • style kierowania zespołem i grupą
 • Test na styl indywidualny
 • Jaki styl przyjmować w sytuacjach konfliktowych
 1. Delegowanie i zadań i udzielanie informacji zwrotnej
 • Co to znaczy delegować?
 • Przykłady delegowania zadań i uprawnień
 • Jak udzielać feedback?
 • Ćwiczenia na forum
 1. Rozwiązywanie konfliktów w środowisku produkcyjnym – normy firmowe :
 • Geneza sytuacji konfliktowych
 • Rodzaje konfliktów
 • Metody rozwiązywani konfliktów – jak budować normy w firmie
 • 6 kroków Gordona
 • Rozwiązywanie konfliktów wg zasad TWI
 • Jak skutecznie zapobiegać
 • test – diagnoza umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 1. Trudny podwładny w firmie czyli…?
 • Typologia zachowań podwładnych
 • Głowna zasada jak podejść do problemu
 • „wczoraj kolega dziś szef”,
 • Techniki przyjmowania obiekcji zastrzeżeń
 1. Ćwiczenia praktyczne – czyli przykłady z życia w firmie
 • Brak przestrzegania zasad BHP
 • Praca niezgodna ze standardami
 • Łamanie dyscypliny (przerwy, papierosy, samowolne wyjścia i rozmowy,..)
 • Podważanie autorytetu Mistrza (lekceważenie, odmowa pracy na stanowisku, brak zaangażowani i pomocy w rozwiązywaniu problemów…)
 • Konflikty pomiędzy pracownikami – Dlaczego Ja? Dlaczego z Nim?
 • Brak zaangażowania w akcje Kaizen, brak komunikacji pomiędzy zmianami, pomiędzy działami
 • Pomijanie drogi służbowej – „donoszenie”
 • Brak wsparcie ze strony kierownictwa
 • Inne wg uczestników
 1. Podsumowani i wnioski do dalszej pracy
 • Zadania po szkoleniu
 • Ankiety i certyfikaty

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

10/30/2017

Może ci się także spodobać…