Zarządzanie zespołem dla liderów utrzymania ruchu

Zarządzanie zespołem dla liderów utrzymania ruchu – warsztaty liderskie

Cele szkolenia
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak delegować zadania i egzekwować ich realizację oraz dawać sobie rade w sytuacjach konfliktowych.

Osiągnięte efekty/ korzyści
• Wzrost efektywności zarządzania z zespołem
• Wypracowanie indywidualnego stylu zarządzania
• Wzrost zaangażowania i motywacji zespołu
• Wzmocnienie motywacji w realizacji celów firmowych
• Rozpoznawanie i radzenie sobie z oporem w pracy z pracownikami różnych działów
• Umiejętne rozwiązywanie konfliktów w zespole
• Zbudowanie autorytetu lidera
• Podwyższenie efektywności pracy

Metody pracy:
Warsztaty praktyczne realizowane głównie w formie ćwiczeń i przykładów.
Zadania symulacyjne, praca na materiale szkoleniowym, scenki sytuacyjne, testy i zadania, film edukacyjny..

Zagadnienia/ program

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Wprowadzenie
• Poznajmy się, zadanie na dobry początek..
• Warunki efektywnego szkolenia
• „Test rewolwerowca” – wnioski do dalszej pracy

2. Czym zajmuje się dział utrzymania ruchu
• Role i zadania lidera UR
• Cele do realizacji

3. Główne problemy i trudności w pracy Liderów UR
• Problemy organizacyjne
• Praca z ludźmi
• Główne cele szkolenia

4. Kluczowe kompetencje Liderów UR
• „Historia kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe
• Wzorzec idealnego lidera
• Postawa, wiedza czy umiejętności
• Nad czym powinniśmy pracować aby się doskonalić

5. Zarządzać czy przewodzić?
• Teoria i praktyka zarządzania
• Czym jest przywództwo
• Rola lidera w zarządzaniu UR

6. Indywidualne style zarządzania
• Analiza stylu zarzadzania – test
• Jaki styl stosować i kiedy?
• Sytuacje z obszaru pracy lidera UR – studia przypadków

7. Autorytet Lidera UR
• Trzy obszary, które budują autorytet Lidera UR
• Doświadczenie Millgrama – film edukacyjny
• Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu autorytetu
• Wnioski do pracy w obszarach

Dzień II 8.00 – 16.00

8. Lider komunikatywny
• Postawa i nastawienie – filary efektywności w pracy lidera
• „Gracz czy ofiara?” – doświadczenie z długopisem – wnioski na forum
• Jak zmienić swoje nastawienie i postawy innych współpracowników

9. Najważniejsze umiejętności interpersonalne
• Jak słuchać i słyszeć?
• Techniki aktywnego słuchania
• Pytać czyli… przewodzić – zadanie symulacyjne
• Rodzaje pytań – otwarte i zamknięte
• Sztuka perswazji i przekonywania – „Historia pewnego zwierzaka”

10. Prawidłowa komunikacja werbalna
• Precyzja komunikacji – „Podaj dalej” – zdanie symulacyjne – wnioski do dalszej pracy
• „Parzydła i wabiki” – czyli co wolno a czego nie wolno mówić w pracy z podwładnymi i współpracownikami

11. Asertywność czy empatia w pracy lidera
• Czym jest asertywność a czym empatia?
• Test asertywności
• Przykładowe techniki wpływu i manipulacji – praca na materiale szkoleniowym
• Scenki sytuacyjne z obszarów pracy ( egzekwowanie dyscypliny, terminowości, jakości itd…)

12. Motywacja czyli kluczowa rola lidera
• Czym jest motywacja – nasza definicja
• Podstawowe teorie motywacji od Maslowa do Herzberga
• Kara i nagroda – czy to ciągle działa prawidłowo?
• Przykładowa lista kar i nagród

13. Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji
• Nasza definicja delegowania
• Co i jak delegować
• 8 kroków w delegowaniu zadań
• Udzielanie informacji zwrotnej – skuteczny feedback
• Przykłady z życia obszarów pracy – scenki sytuacyjne

14. Ocena pracownika czy ocena jego pracy?
• Główne cele oceny pracy – po co nam ocena?
• Narzędzia oceny – mierzalne i niemierzalne kryteria oceny
• Jak prowadzić rozmowę oceniającą

15. Konflikt w pracy i trudni pracownicy
• Geneza konfliktów
• Jak rozwiązywać konflikty
• 6 kroków wg Gordona
• Typowe zachowania tzw trudnych pracowników
• Przećwiczmy to razem – scenki sytuacyjne

16. Podsumowani i wnioski

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

10/30/2017

Może ci się także spodobać…