Zarządzanie zmianą w firmie szkolenie

Cel szkolenia

Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie ,że „najpewniejszą rzeczą na świecie jest zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz umiejętności przetrwania tych trudnych, stresujących a często kryzysowych sytuacji. Jak radzić sobie z procesem zmiany, ryzykiem i poczuciem niepewności aby ten proces przejść jak najbardziej konstruktywnie zarówno osobiście, jak i w zespole oraz firmie.

Podczas tego szkolenia, uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia i techniki niezbędne do skutecznego zarządzania procesami zmiany. Naszym celem jest, aby każdy uczestnik zdobył pełne zrozumienie istoty zmiany oraz opanował umiejętność zarządzania sobą i innymi osobami w kontekście wprowadzania zmian. Chcemy, aby uczestnicy odczuli celowość zmiany i potrafili ją aktywnie kierować, wykorzystując właściwą komunikację i otwartą współpracę.

Zarządzanie zmianą szkolenie

Nasze szkolenie pozwoli uczestnikom nie tylko poznać teoretyczne aspekty zmiany, ale także dostarczy im praktycznych narzędzi do efektywnego zarządzania procesem zmiany w środowisku produkcyjnym fabryki. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować obszary wymagające zmian, jak tworzyć strategie zmiany, oraz jak skutecznie komunikować i wdrożyć te zmiany w praktyce. Naszym celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do skutecznego kształtowania przyszłości ich organizacji poprzez wprowadzanie pozytywnych zmian w procesie produkcyjnym.

Zarządzanie zmianą w firmie szkolenie trójmiasto

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie:

 • Posiadać właściwe zrozumienie specyfiki i znaczenia procesów towarzyszących wdrażaniu zmian w strukturach organizacyjnych.
 • Skutecznie zastosować opracowaną strategię i taktykę przygotowania zespołów firmowych do planowanych modyfikacji.
 • Wykorzystywać metody i techniki efektywnego komunikowania zmian w zespołach i na poziomie całej organizacji.
 • Poprawić umiejętność radzenia sobie z oporem wobec zmian, zapobiegania konfliktom oraz wzmocnić gotowość i otwartość pracowników i zespołów wobec przyszłych modyfikacji.
 • Świadomie i skutecznie motywować zarówno siebie, jak i swoich współpracowników i podwładnych, aby zaakceptowali rolę liderów zmian i aktywnych agentów transformacji.
 • Profesjonalnie zarządzać procesem zmiany na poziomie indywidualnym, w ramach zespołu oraz na szczeblu organizacyjnym.

Metody szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, korzystając z metody „Experiential Learning” (Uczenia się przez doświadczenie). W ramach tego podejścia wykorzystane będą różnorodne narzędzia, takie jak:

 • Praktyczne ćwiczenia, zarówno indywidualne, jak i grupowe.
 • Symulacje i projekty grupowe, które pozwolą uczestnikom na praktyczne eksplorowanie tematów.
 • Prezentacje multimedialne, które ułatwią przekazywanie wiedzy.
 • Krótkie wykłady i moderowane dyskusje, które zapewnią głębsze zrozumienie tematów.
 • Analiza przypadków z praktyki biznesowej (case study), aby uczestnicy mogli poznać realne wyzwania i rozwiązania.
 • Test oceniający postawy wobec zmian, który pomoże uczestnikom zrozumieć swoje podejście do zmiany.
 • Sesyje trenerskie i praktyczne wnioski, które umożliwią praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Dzięki temu zróżnicowanemu zestawowi narzędzi, uczestnicy będą mieli możliwość zdobywania wiedzy w interaktywny i angażujący sposób.

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00

 • Wprowadzenie do szkolenia
 •  Zmiana szansa czy dramat?
 •  Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany
 •  kształtowanie kultury organizacyjnej
 •  obszary zarządzania
 •  funkcje i narzędzia zarządzania
 •  zarządzanie zespołem
 •  Elementy organizacyjne zarządzania wpływające na powodzenie zmiany
 •  Struktura organizacyjna w procesie zmian
 •  Strategia firmy jako wyznacznik zmian
 •  Systemy organizacyjne
 •  Style działania kierownictwa
 •  Kompetencje pracownicze
 •  Wartości obowiązujące w firmie

Dzień II 9.00 – 16.00

 •  Sukces a zmiany!
 •  Zarządzanie zmianą
 •  Przyczyny zmian
 •  Rodzaje zmian
 •  Problemy potrzebą i motorem zmian
 •  Konflikty jako początek zmian
 •  rodzaje konfliktów
 •  skuteczne formy rozwiązywania konfliktów
 •  Reakcje na zmiany
 •  Opór wobec zmiany
 •  Działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami
 •  Postawa kierownika w zarządzaniu zmianą
 •  Etapy zmian
 •  Etapy procesu zarządzania zmianą
 •  Ewaluacja szkolenia

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.) 9.00 – 16.00

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Może ci się także spodobać…