Szkolenie Excel poziom podstawowy do średniozaawansowanego

Program skierowany do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z programem bądź chcą podnieść swoje umiejętności i komfort pracy z Excelem. Na szkoleniu omawiane są najważniejsze narzędzia Excela niezbędne w codziennej pracy na niemal każdym stanowisku gdzie wykorzystuje się Excela.  Plan szkolenia pozwala uczestnikom przejść przez wszystkie najważniejsze funkcje programu, a także przetestować ich wykorzystanie w praktyce

Korzyści dla uczestników:

 1. Zdobywanie podstawowych i średniozaawansowanych umiejętności Excela: Uczestnicy zyskają pełen przegląd podstawowych i średniozaawansowanych funkcji Excela, umożliwiając efektywną pracę na różnych stanowiskach.
 2. Praktyczne umiejętności: Szkolenie skupia się na praktycznym wykorzystaniu narzędzi, umożliwiając uczestnikom natychmiastowe wdrożenie nowych umiejętności w codziennej pracy.
 3. Wygodne środowisko szkoleniowe: Nadmorska lokalizacja w centrum Gdyni stwarza przyjazne środowisko, które sprzyja koncentracji i efektywnej nauce.
 4. Certyfikat ukończenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Korzyści dla firmy: 

 1. Efektywność pracy zespołu: Poprawa umiejętności Excela przekłada się na efektywność pracy zespołu, dzięki szybszemu i dokładniejszemu przetwarzaniu danych.
 2. Standaryzacja procesów: Uczestnicy nauczą się efektywnego przygotowywania danych do analizy, co pozwoli na standaryzację procesów w firmie.
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa danych: Szkolenie obejmuje tematy związane z bezpieczeństwem danych, co przyczyni się do poprawy kontroli i bezpieczeństwa informacji.
 4. Poprawa komunikacji międzydziałowej: Umiejętność korzystania z zaawansowanych funkcji Excela ułatwi komunikację między różnymi działami firmy.

Metody szkoleniowe:

 1. Wykłady teoretyczne: Przejrzyste i zrozumiałe prezentacje teoretyczne wprowadzające w poszczególne tematy szkoleniowe.
 2. Ćwiczenia praktyczne: Uczestnicy mają okazję do praktycznego stosowania poznanych umiejętności podczas różnorodnych ćwiczeń.
 3. Studia przypadków: Analiza rzeczywistych przypadków zastosowania Excela, umożliwiająca lepsze zrozumienie praktycznych aspektów szkolenia.
 4. Indywidualne konsultacje: Trener udziela indywidualnych konsultacji, dostosowując się do potrzeb uczestników.

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 17.00

Program 1 dzień

 1. Podstawy programu MS Excel:
 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
 • szybki sposób na wpisywanie danych z użyciem skrótów klawiaturowych,
 • wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała,
  liczbowa, niestandardowa seria danych,
 • kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia Wklej specjalnie,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • malarz formatów,
 • formatowanie za pomocą Tabel Danych,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.
 1. Przygotowanie danych do analizy
 1. Praca z tekstami
 • polecenie Znajdź/Zamień,
 • narzędzie tekst jako kolumny,
 • sposoby rozdzielania i łączenia tekstu.
 1. Wyszukiwanie i porządkowanie danych – sortowanie i filtrowanie:
 • szybkie sortowanie, zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
 • wielopoziomowe sortowanie danych,
 • narzędzie Autofiltr,
 • filtr niestandardowy,
 • filtrowanie z użyciem znaków specjalnych * i ?.
 1. Formatowanie warunkowe:
 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • tworzenie prostych formuł określających formatowane komórki.
 1. Narzędzie Przejdź do…:
 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
 • formatowanie jedynie komórek z wprowadzonymi już danymi,
 • uzupełnianie pustych komórek.

  Dzień II 9.00 – 17.00

  1. Poprawność danych, bezpieczeństwo:
  • zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,
  • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych,
  • tworzenie list rozwijanych.
  1. Narzędzie Suma częściowa
  1. Formuły wykorzystywane w codziennej pracy z MS Excel:
  • adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $),
  • podstawowe formuły obliczeniowych suma, średnia, max, min, ile.liczb…
  • formuła logiczna jeżeli,
  • formuły matematyczne licz.warunki, suma.warunkow, zaokr…
  • formuła wyszukiwania wyszukaj.pionowo – proste wykorzystanie,
  • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.
  1. Praca na wielu arkuszach.
  1. Tworzenie i edycja wykresów:
  • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
  • zmiana zakresów danych,
  • zmiana kolorów, układu i skali,
  • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
  • wykres z dwiema osiami,
  • formatowanie wykresów.
  1. Podstawy tworzenia i pracy z tabelami i wykresami przestawnymi:
  • wyjaśnienie, czym jest tabela przestawna,
  • zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,
  • grupowanie danych w tabeli przestawnej,
  • filtrowanie danych w tabeli przestawnej,
  • wykresy przestawne.
  1. Ustawienia drukowania:
   • widoki: podgląd podziału stron i układ strony,
   • ustawienia wydruku (marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie)
   • ukrywanie wierszy i kolumn,
   • podział na strony, numerowanie stron,
   • niestandardowe nagłówki, stopki,
   • drukowanie dużych tabel,
   • powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.

  Trener: 
  Z zawodu Analityk Danych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Praktyk i pasjonat w zakresie MS Excel, związany z programem od 2011 r. Szkolenia z zakresu MS Excel prowadzi począwszy od 2019 r. na różnych poziomach zaawansowania. W swoich szkoleniach kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie narzędzi w codziennej pracy oraz automatyzację pracy za pomocą tych narzędzi. Dobry kontakt, cierpliwość, komunikacja i przyjazna atmosfera.

  Warunki realizacji: stacjonarnie/online 

  Warto by uczestnik posiadał ze sobą komputer z dostępem do MS Excel / MS SQL (sql Managment Studio) by móc równocześnie z trenerem rozwiązywać zadania przerabiane na szkoleniu (niezależnie czy online czy stacjonarnie) – Nie jest to wymóg konieczny.

  n

  Kategoria

  Autor Tekstu

  Jakub Sukiennik

  Data Wydania

  01/25/2024

  Może ci się także spodobać…