I. Podatek dochodowy od osób prawnych na 2024 rok:

Program szkolenia

1. Skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli od 2024 r.

1. Jakich podatników dotyczy zmiana?
2. Na jakich zasadach ustalane będą preferencyjne stawki amortyzacyjne?
2. Nowy rodzaj osoby prawnej w Polsce – fundacja rodzinna! Opodatkowanie fundacji rodzinnych.
1. Wprowadzenie do fundacji rodzinnych ze wskazaniem kto i kiedy powinien rozważyć jej
utworzenie.
2. Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej CIT (ale także PIT i podatek od spadków i darowizn).
3. Zasady opodatkowania beneficjentów fundacji rodzinnych.
3. Minimalny podatek dochodowy – nowa forma opodatkowania CIT i odroczenie stosowania w
czasie
1. Na kim ciąży minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2024 r.
2. Podstawa opodatkowania i stawka z uwzględnieniem zmian.
3. Zasady rozliczania minimalnego podatku CIT.
4. Nowe terminy w zakresie przekazywania danych z ksiąg do US
1. Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie programu komputerowego.
2. Obowiązek przekazywania organowi podatkowemu danych księgowych – harmonogram
wprowadzania zmian dla poszczególnych grup podatników z uwzględnieniem najnowszych zmian.
5. Ryczałt od dochodów spółek czyli „CIT estoński”:
1. Zasady ryczałtu wg przepisów na 1 stycznia 2023 r.
2. Czy są zmiany ryczałtu na 2024 r.?
3. „CIT estoński” w interpretacjach organów – od jakich wydatków w spółce trzeba zapłacić podatek?
6. Nowy podatek od przerzuconych dochodów:
1. Czym są przerzucone dochody?
2. Podmiot, przedmiot opodatkowania, stawki i terminy płatności podatku od przerzuconych
dochodów.
7. Zmiany terminów wykonywania obowiązków formalnych w przepisach o cenach transferowych
1. Zmiana terminu i formy sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
2. Nowe terminy i zakres informacji o cenach transferowych (TPR).
3. Zmiany obowiązków dla podatników mających relacje z „rajami podatkowymi”.
8. Pozostałe zmiany:
1. Nowe skutki podatkowe naruszenia w transakcji obowiązku zapłaty za pośrednictwem rachunku
płatniczego.
2. Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury pay & refund w
zakresie poboru podatku u źródła (WHT).
3. Zniesienie stanów epidemicznych a skutki podatkowe w CIT.

Zarządzanie czasem

II. Podatek VAT – planowane zmiany na 2024r.
Zmiany dotyczące dokumentowania transakcji sprzedaży i zakupu planowane w-2024 (ustawa z
dnia 16 czerwca 2023 r. – proces legislacyjny zakończony)

II. Podatek VAT – planowane zmiany na 2024r.
Zmiany dotyczące dokumentowania transakcji sprzedaży i zakupu planowane w-2024 (ustawa z
dnia 16 czerwca 2023 r. – proces legislacyjny zakończony)
1. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF w 2024 r.
a) generalny obowiązek wystawiania fakt wyłącznie w formie ustrukturyzowanej:

• podatnicy VAT czynni – wcześniejszy obowiązek korzystania w KSeF,
• podatnicy zwolnieni z VAT – późniejszy obowiązek korzystania w KSeF,
• faktury dla kontrahentów zagranicznych – czy trzeba będzie wystawiać w KSeF?
• faktury wystawiane dla konsumentów – czy będzie można wystawiać w KSeF?
• faktury do paragonów a KSeF.
b) sposób przekazania faktury wystawionej w KSeF w zależności od statusu nabywcy:
• przekazanie faktur ustrukturyzowanych podatnikom zobowiązanym do korzystania z KSeF (czy
oprócz przekazania faktury za pośrednictwem KSeF można przekazać również wydruk lub
elektroniczny obraz faktury?),
• przekazanie faktur ustrukturyzowanych podmiotom niezobowiązanym do korzystania z KSeF (np.
kontrahenci zagraniczni, podmioty niebędące podatnikami VAT),
• kod QR jako obowiązkowy element wydruku lub elektronicznego obrazu faktury ustrukturyzowanej.
c) faktury, które nie muszą być wystawiania w KSeF:
• faktury wystawiane przez podatników zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla potrzeb
podatku VAT,
• faktury generowane z kas fiskalnych – w okresie przejściowym do końca roku 2024,
• paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone – w okresie przejściowym do końca roku 2024,
• faktury za czynności wskazane w rozporządzeniu wykonawczym,
• faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
• faktury wystawione w okresie awarii KSeF,
• faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF,
• faktury wystawiania w ramach OSS i IOSS,
• z jakich faktur otrzymanych poza KSeF będzie można odliczyć VAT w 2024 r.?
d) moment wystawienia faktury w KSeF a kurs waluty – nowe możliwości w zastosowaniu kursu
walutowego w 2024 r.,
e) możliwość wystawiania w KSeF faktur RR.
f) sankcje za pominięcie KSeF od stycznia 2025 r.,
g) Korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie obowiązkowego KSeF:
• korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
• korygowanie faktur wystawionych poza KSeF wyłącznie w KSeF
• likwidacja przepisów o notach korygujących,
• korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
• korekty in minus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
– korekty in minus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
h) nowe zastosowania numeru systemowego nadawanego fakturze przez KSeF:
• numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze przelewy „split payment”,
• numer systemowy nadany przez KSeF a zbiorcze przelewy „split payment”,
• numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze lub zbiorcze przelewy „zwykłe” między
podatnikami VAT czynnymi.
2. Pozostałe zmiany:
a) zmiana podstawowego terminu zwrotu VAT,
b) zmiany w przepisach dotyczących wystawiania i korygowania faktur RR,
c) KSeF a korzystanie z PEF.

3. Nowe zmiany 2024-2025 i planowe zmiany w VAT na kolejne lata

1. System kaucyjny:
a) opodatkowanie sprzedaży towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
b) opodatkowanie sprzedaży w opakowaniach na napoje,
c) opodatkowanie zwrotu tzw. odpadów opakowaniowych,
d) nowe definicje: „podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje”,
e) podstawa opodatkowania wartości opakowania wielokrotnego użytku,
f) zwrot opodatkowania przez kupującego lub brak zwrotu a rozliczenie VAT,
g) nowe obowiązki dokumentacyjne.
2. VAT w przypadku tzw. „podatku od plastiku”:
a) wzmianka o nowej opłacie,
b) dokumentowanie i naliczanie VAT od opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych będące opakowaniami,
c) wliczanie opłaty w cenę sprzedawanego produktu,
d) stawka VAT od nowej opłaty, a stawka przewidziana dla tego produktu (np. napoju lub
posiłku),
e) kwoty netto czy brutto,
f) nowa opłata a paragony (informacje na paragonach, wyodrębnianie nowej opłaty).
3. Płatności transgraniczne w 2024 a obowiązki w VAT – omówienie nowej ewidencji
odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych tzw. usług
płatniczych.
4. Kasy fiskalne w 2024 – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku fiskalizacji.

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/24/2024

Może ci się także spodobać…