Kaizen szkolenie Gdynia Gdańsk

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe z zakresu:

LIDER GEMBA KAIZEN

Z japońskiego: Kai zen – ‘dobra zmiana’.
Filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania. Jej zastosowanie nie sprowadza się tylko do tego, by produkt, czy usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości. W myśl tej filozofii jakość sprowadza się do stylu życia – niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu.

GEMBA

w jęz. Japońskim gemba znaczy rzeczywiste miejsce – miejsce, w którym odbywają się prawdziwe działania. Zwyczajowo Gemba to miejsce, w którym wytwarzane są produkty lub usługi.
Gemba to zwykle miejsce najbardziej zaniedbane w kwestii doskonalenia. Zwykle postrzegane jako kiken (niebezpieczne), kitanai (bruden), kitsui (stersujące) niewydolne i najgorzej zorganizowane

Cele kaizen

Kaizen poprzez stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy dąży do osiągnięcia następujących celów :
• skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości;
• dostosowywanie techniczne elementów systemu;
• tworzenie kryteriów oceny i nagradzania;
• redukcję kosztów

 Poznaj co to jest Kaizen i dlaczego warto wdrażać Kaizen w Twojej firmie
 Dowiedz się jak najlepiej przygotować się do wdrożenia tej filozofii
 Dowiedz się w jak dobierać grupy i organizować sesję Kaizen
 Dowiedz się kim jest Lider Kaizen i jaka jest jego rola?
 Dowiedz się jakie miejsce w strukturze organizacyjnej zajmuje komórka Kaizen
 Poznaj kulturę Kaizen
 Poznaj kierunek rozwoju zgodny z filozofią Kaizen

Czas trwania:
3 dni

Adresaci:

Szkolenie otwarte dla grup do 15 osób, skierowane do pracowników wyższej i średniej kadry managerskiej, liderów ciągłego doskonalenia, spec. ds. zapewnienia jakości

Program szkolenia:

Dzień I:
1. Pojęcie i zrozumienie filozofii Kaizen. Strategia, cele i zasady Kaizen
2. Gemba Kaizen – doskonalenie środowiska pracy i jego narzędzia.
3. Muda, Mura i muri – 3M dezorganizujące Twoje środowisko pracy
4. Miejsce i rola Kaizen w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
5. Jak zarządzać jakością, kosztami i dostawami w gemba?
6. Symulacja doskonalenia Gemba

Dzień II:
1. Jak uruchamiać program ciągłego doskonalenia?
2. Organizacja sesji kaizen
a. Ustalanie celów dla sesji
b. Prowadzenie zespołu (trudni uczestnicy)
c. Elementy krytyczne dla sesji kaizen
d. Monitoring realizacji zadań wynikających z sesji Kazein
3. Kto może zostać trenerem/liderem Kaizen? – jakie umiejętności i predyspozycje powinien mieć trener/lider Kaizen?
4. Uprawnienia i obowiązki trenera/lidera Kaizen – stwórzmy kartę stanowiskową (case study)
5. Rola i zakres odpowiedzialności pracowników Gemba
a. Szef produkcji
b. Liderzy grup
c. Brygadziści
d. Mistrzowie
6. Jak dobierać zespoły Kaizen?
7. Kogo angażować?
8. Jak rozwijać pracowników Gemby, by efektywnie uczestniczyli w Kaizen?

Dzień III:
1. Narzędzia Rozwiązywania Problemów (narzędzia i techniki Kaizen) (case study)
2. Programy angażowania w kaizen
a. Program Rozwiązywania Problemów (ćwiczenie)
b. Program Pomysłów Pracowniczych (ćwiczenie)
3. Lider Kaizen – kształtowanie postawy lidera kaizen
a. Bądź proaktywny
b. Rola trenera/lidera Kaizen
c. Komunikacja interpersonalna
d. Sygnały werbalne
e. Ćwiczenia
4. Podsumowanie

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…