LEAN Komunikacja szkolenie

BLOK I

PODSTAWY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W ORGANIZACJI LEAN

f370

Zapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi – że montuje ramę, trzeci – że buduje najlepszy kombajn w Europie.

Efektywna komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian, wręcz angażując ich w proces niekończącego się doskonalenia. Stanowi podstawę zasadniczych funkcji organizacji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie oraz informowanie. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie, jakie są planowane działania i kto będzie za co odpowiedzialny, czują się szanowani i traktowani poważnie. Ich podejście do wykonywanych zadań jest wówczas znacznie bardziej solidne.

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?:

1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.

2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz ciągłe uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.

3. Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.

4. Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Cele szkolenia:

  •  Rozwijanie pro aktywnych postaw interpersonalnych i komunikacyjnych w pracy liderów LEAN
  • Przekazanie niezbędnej wiedzy i trening umiejętności komunikacyjnych podnoszących efektywność w realizacji zadań wynikających z kultury organizacyjnej LEAN

Program:

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Wprowadzenie
• Poznajmy się – „Interview” – zadanie interaktywne
• Analiza oczekiwań czyli… typowe kłopoty komunikacyjne w środowisku zawodowym
• Nasze silne i słabe strony: „Mór kompetencji” – profil kompetencji indywidualnych i zespołowych

2. Zbudowanie modelu porozumiewania się oraz zasad dobrej komunikacji w organizacji LEAN.
 „Polowanie na wielkiej prerii” – gra fabularyzowana – zginiesz czy przetrwasz w czasie zimy stulecia?
 Strategia wspólnoty celów w LEAN
 Definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele.
 Źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania.
 Typowe bariery komunikacyjne w organizacji LEAN – Jak odwrócić piramidę?

3. Mentalność lidera KAIZEN
 Gracz czy ofiara? – doświadczenie z grawitacją – ćwiczenie na forum
 Postawa i nastawienie – filary efektywności w Gemba
 Budowanie pozytywnych relacji, jako fundament porozumienia
 Umiejętność oddzielania ludzi od problemu – zmiana mentalności z poszukiwaczy winnych na odkrywców rozwiązań
 Co decyduje o moim podejściu do zadań LEAN?
 Strefa wpływu czy strefa troski? – kluczowa umiejętność analizy sytuacji – przygotowanie do stosowania narzędzi rozwiązywania problemów LEAN

4. Kompetencje komunikacyjne w pracy liderów LEAN
 „Sprawa kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe
 Odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów
 Rola lidera – koordynatora
 Działanie na podstawie niepełnych informacji
 Przekazywanie informacji – precyzja w konstruowaniu komunikatów
 Test JOHARY – w którym oknie siedzisz? – szanse i zagrożenia w komunikacji lidera LEAN

5. Autorytet lidera – czy można się tego nauczyć?
 „Test Millgrama” – film o prawdziwym doświadczeniu i niesamowitych efektach
 Komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje z podwładnymi i przełożonymi
 Atuty komunikacyjne w służbie liderów KAIZEN
 Inteligencja emocjonalna – jak panować nad emocjami własnymi i wpływać na emocje innych?

6. Budowanie kontaktu w relacji indywidualnej
 „Niezadowolony klient” – studium przypadku
 Interesy i stanowiska podwładnych, przełożonych i klientów – jak skupiać się na problemie a nie na człowieku?
 Techniki odzwierciedlenia i podążania
 Nieświadomy przekaz w komunikacji niewerbalnej – mowa ciała i komunikacja wokalna
 Kontakt na poziomie werbalnym.
 Spójność komunikacji – zgodność słów z mową ciała.
 Zakazane zwroty i wyrażenia w kontaktach z podwładnymi… i nie tylko
 Umiejętność dostosowania się do różnego typu podwładnych i przełożonych

Dzień II 8.00 – 16.00

7. Komunikacja interpersonalna w praktyce
 „Skomplikowana konstrukcja” – kto pierwszy zbuduje pojazd kosmiczny? – gra symulacyjna
 Zarządzanie informacją i efektywny przekaz – wnioski?

8. Umiejętność słuchania i przekazywania informacji – sztuka perswazji.
 „Historia pewnego zwierzaka” – zadanie na forum
 Aktywne słuchanie – nasza definicja.
 Dlaczego warto słuchać?
 Parafraza i klaryfikacja, jako narzędzia precyzujące przekaz
 Prawdziwe powody negatywnego zachowania Twojego podwładnego – otwórz się i słuchaj! – scenki sytuacyjne

9. Zbieranie informacji
 „Fabryka cudów czyli wszystko co sobie wymyśli klient” – zadanie na forum
 Umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie.
 Odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych rozmówcy
 Zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy

10. Asertywność i empatia w pracy lidera KAIZEN
 „Dramatyczny lot balonem” – strategiczne decyzje lidera i zespołu – zadanie symulacyjne
 Zrozumieć drugą stronę – wejdź w buty podwładnego lub przełożonego
 Typowe zwroty i zachowania empatycznego lidera
 Zasady wyrażania własnego zdania w granicach nie naruszających praw i terytorium psychicznego innych ludzi
 Budowa modelu wyrażeń asertywnych
 Umiejętność wyrażania opinii, potrzeb, życzeń, bez poczucia winy
 Umiejętność odmawiania w sposób nie uległy i nieraniący innych
 Umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki, ocen i pochwał

11. Trudny podwładny, trudny szef – czyli z życia zaczerpnięte
 Co się zdarzyło na jednym z wydziałów? – studium przypadku
 Powody trudnych zachowań
 Ludzie jak zwierzęta z bajki – rys psychologiczny (Od wściekłego psa po nieśmiałą łanię)
 Jak pracować z różnymi typami osobowościowymi?
 Scenki sytuacyjne – zamiana miejscami – podwładny/przełożony

12. „Fabryka marzeń” – gra symulacyjna
• Komunikacja pomiędzy wydziałami w praktyce
• Zdolność współdziałania na bazie poznanych zasad komunikacji

13. Podsumowanie i wnioski
 Nad czym powinniśmy pracować?
 Zadanie do wykonania na przyszłe warsztaty
 Ocena warsztatu i certyfikaty

 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…