Lean Manufacturing szkolenia

Lean Manufacturing

…to nazwa systemu produkcji zapoczątkowanego w firmie Toyota Motor Company, której podstawowym założeniem jest eliminacja czynności, wchodzących w skład procesów produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie, nie dodających wartości produktowi będącemu efektem tych procesów.
Nazwę wymyślili amerykanie, których zainteresowały innowacyjne metody organizacji pracy w TMC, która odniosła sukces na światowych rynkach.

Lean Manufacturing tłumaczony na język polski oznacza:

„Szczupła (Odchudzona) Produkcja”.

Obniżanie kosztów produkcji jest celem każdego przedsiębiorstwa, dlatego Lean Manufacturing chętnie zaczynają stosować polskie firmy z powodzeniem eliminując czynności niedodające wartości produktowi.

Termin szczupła produkcja wynika z faktu zużywania mniejszej ilości wszelkich czynników w procesie wytwarzania, niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnej produkcji masowej:

– połowę wysiłku pracy ludzkiej,

– połowę przestrzeni produkcyjnej,

– połowę środków zainwestowanych w oprzyrządowanie i narzędzia,

– połowę czasu pracy inżynierów projektujących nowy wyrób, który wdrażany jest w o połowę krótszym czasie.

Ponadto wymaga ona utrzymywania o połowę mniejszych zapasów, a w rezultacie prowadzi do zmniejszenia o połowę liczby defektów oraz pozwala na zwiększenie asortymentu produkowanych wyrobów.

Wbrew powszechnemu mniemaniu, wdrażanie Lean Manufacturing nie oznacza redukcji w zatrudnieniu, ale jest nieustannym procesem ku zwiększaniu wydajności pracy, zmniejszaniu produkcji złych wyrobów, aby umożliwić przedsiębiorstwu konkurowanie z sukcesem na rynku i ciągły rozwój firmy.

Sposób myślenia i działania według lean manufacturing:

 • Planowe zadania i działania są ustalone w dyskusji z pracownikami
 • Obniżenie kosztów następuje dzięki wzrostowi produktywności pracowników
 • Postęp można osiągnąć dzięki dużej liczbie prostych rozwiązań
 • Materiały do produkcji, w których ujawniono wady, są eliminowane
 • Planowanie i organizowanie procesów odbywa się w zależności od rozwoju sytuacji
 • Błędy są natychmiast usuwane, a rozrzutność eliminowana, odrzucenie błędów u źródła
 • Pracownik czuje się odpowiedzialny za koszty
 • Stałe szkolenie i doskonalenie pracowników
 • Praca grupowa i stosowanie rotacji w pracy
 • Niski stopień sformalizowania i centralizacji struktur zarządzania
 • Płaska struktura organizacyjna, decentralizacja decyzji, odpowiedzialność osobista
 • Bezpośrednie kontakty oraz partnerska współpraca z dostawcami
 • Serie produkcyjne krótkie
 • Najwyższa jakość – zero defektów, jednocześnie niskie koszty
 • Duża elastyczność
 • Małe zapasy, pewny ciągły strumień materiałowy
 • Czas przestawienia produkcji zminimalizowany
 • Wprowadzenie standardów i ich doskonalenie
 • Nieustanne zwiększanie wydajności pracy poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w ciągły
 • proces doskonalenia systemu

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń i warsztatów.

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…