Lean narzędzia miękkie

MOTYWACJA I SAMODYSCYPLINA W ZARZĄDZANIU LEAN

(Akademia Lidera KAIZEN)

„MOŻNA ZBUDOWAĆ WIZERUNEK BUDDY I ZAPOMNIEĆ UMIEŚCIĆ W NIM DUSZĘ”

Droga Toyoty opiera się na dwóch podstawach:
ciągłym doskonaleniu i szacunku dla ludzi.

Jeżeli chcemy aby firma dobrze funkcjonowała i przynosiła zyski potrzebna jest zmiana myślenia i nastawienia do pracy. Trzeba porzucić nadzieję że przejrzyste wykresy struktur organizacyjnych, rozbudowane schematy zarządzania i starannie zaprojektowane systemy wystarczą do utrzymania dobrej pozycji na konkurencyjnym rynku. Najważniejszą rzeczą jest nowe podejście, w którym ludzie uczą się rozpoznawać problemy i próbują je samodzielnie rozwiązywać tak długo aż je rozwiążą.
Aby zrozumieć istotę problemów trzeba myśleć przede wszystkim o klientach, o tym że produkty i usługi jakie im dostarczamy zostaną poddane przez nich surowej ocenie.
Firma działająca zgodnie z LEAN jest jedną całością, w której wszyscy bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia wartości dla klientów.

Proponowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na pytania, które dręczą menagerów LEAN odpowiedzialnych za ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych i usługowych:

• Jak przekonać liniowych pracowników i kadrę niższego i średniego szczebla do realizacji i utrzymania metodologii 5S?
• Jak unikać konfliktów i niezadowolenia przy wdrażaniu wizualnego zarządzania oraz kontroli i oceny pracy w oparciu o matryce kompetencji?
• Co zrobić aby brygadziści i mistrzowie chcieli i potrafili prawidłowo instruować podwładnych?
• Jak zmotywować pracowników do stosowania metod ciągłego doskonalenia sposobu pracy i wyznaczania nowych standardów?
• Dlaczego pracownicy tak niechętnie uczestniczą w zakładowych programach sugestii i jak to zmienić?
• Co zrobić aby liderzy, brygadziści, mistrzowie i kierownicy liniowi.. budowali dobre relacje z podwładnymi oraz współpracowali pomiędzy sobą?
• Jak wpłynąć na mentalność załogi i zmienić zachowania z „Nie da się” na „Jak to zrobić?”
• Co tak naprawdę motywuje kadrę i pracowników do realizacji idei szczupłej produkcji i redukcji MUDA?

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej niższego szczebla, od których w największej mierze zależy sukces wdrażanych projektów LEAN. To właśnie kompetencje liderów obszarów, brygadzistów i mistrzów decydują o tym, czy w firmie nastąpi diametralna zmiana sposobów myślenia i zachowań. Wszelkie wysiłki kadry zarządzającej, nakłady finansowe, czas i energia mogą zostać zaprzepaszczone poprzez nieodpowiednie style zarządzania oraz błędną komunikację pomiędzy brygadzistami i mistrzami z podwładnymi.

Korzyści dla uczestników:

Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról przywódczych pozwalających na budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłych zmian. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też wzajemnych animozji i niechęci.

Metodologia:

Warsztaty realizowane są w blokach tematycznych. Każda grupa uczestników liczy nie więcej niż 12 osób. Każdy temat szkolenia odbywa się w konwencji: Ćwiczenie (zadanie indywidualne i/lub zespołowe) – Wnioski i podsumowanie (samodzielna i zespołowa praca w dochodzeniu do celu) – Teoria (podstawy, geneza postaw i zachowań, analiza psychologiczna..). Gwarantuje to naukę poprzez własne doświadczenie oraz zrozumienie procesu i zachowań.

lean manufacturing, lean manufacturing szkolenia, lean manufacturing gdańsk gdynia,
lean manufacturing szkolenia Trójmiasto, lean manufacturing, lean manufacturing szkolenia Gdańsk Gdynia, lean manufacturing gdańsk gdynia,

lean manufacturing szkolenia Trójmiasto,

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/23/2017

Może ci się także spodobać…