One Piece Flow szkolenie

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowo-konsultacyjne z zakresu:

ONE PIECE FLOW PROJEKTOWANIE GNIAZD WYTWÓRCZYCH W OPARCIU O PRZEPŁYW JEDNEJ SZTUKI

Gniazdo – to taki układ ludzi, maszyn i metod z krokami produkcyjnymi umiejscowionymi jeden obok drugiego w kolejności ich wykonywania, gdzie części są obrabiane w ciągłym przepływie

Ciągły przepływ – to organizacja produkcji w gniazdach lub liniach produkcyjnych polegająca na tym, że części są przetwarzane i przekazywane bezpośrednio z jednego stanowiska na drugie po jednej sztuce

 przeanalizuj procesy w Twojej fabryce.
 sprawdź obciążenia operatorów wykorzystując wykres Yamazumi.
 odszukaj marnotrawstwo i wyeliminuj je.
 zaprojektuj swoje gniazda opierając się na założeniach filozofii Lean.
 zaprojektuj gniazdo w oparciu o OPF i Takt Klienta.

Czas trwania:
2 dni

Adresaci:
Szkolenie otwarte dla grup do 10 osobowych z max. 3 firm skierowane głównie do pracowników działów/ komórek: planowania produkcji, nadzoru produkcji, magazynu, wybrani operatorzy.

Program szkolenia otwartego:

Dzień I

Sesja teoretyczna
1. Przedstawienie zasad projektowania przepływu jednej sztuki w oparciu o takt klienta, w tym:
– równoważenie obciążeń operatorów (Yamazumi Board),
– zdefiniowanie marnotrawstwa,
– zasady rozmieszczenia przestrzennego gniazd,
– zasady projektowania stanowisk dostosowanych do pracy w systemie ciągłym z uwzględnieniem sposobów zasilania tych stanowisk w materiał, zasad ergonomii i BHP
– omówienie etapów wdrożenia

Dzień II

Sesja teoretyczno – warsztatowa
2. Projektowanie trasy Butterfly’a.
3. Sposoby zasilania gniazd wytwórczych.
4. Projektowanie wydajności gniazd w oparciu o zmienny takt klienta.

Uczestnicy otrzymują Manual Projektowanie Gniazd Wytwórczych w Oparciu o One Piece Flow oraz książkę „Kierunek Organizacja Lean”, autor Peter Hines.

Uwaga!
Celem ułatwienia pracy podczas szkolenia zachęcamy uczestników do wcześniejszego wzięcia udziału w szkoleniu – grze symulacyjnej Lean Management.

Polecamy lekturę:

„Pozwól płynąć swojemu produktowi” – Tworzenie ciągłego przepływu

Jeśli poszukujesz sposobu na skrócenie czasu potrzebnego na produkcję swoich wyrobów, ta książka będzie dla Ciebie doskonałą pomocą.

Ciągły przepływ (One-Piece-Flow) to jedno z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. Pozwala zorganizować przepływ materiałów przez proces produkcji w taki sposób, by zajął minimum czasu, a zapewniał maksimum produktywności i efektywności procesu wytwórczego. Koncentruje się na zapewnieniu rytmicznego i płynnego przepływu materiału między stanowiskami pracy.

Poradnik, przeznaczony głównie dla praktyków, w sposób wyczerpujący i przystępny odpowiada na dwa zasadnicze pytania: jak, wykorzystując zmiany w przepływie materiału, zwiększyć konkurencyjność fabryki przez skrócenie czasu dostawy i redukcję kosztów wytworzenia oraz jak zmienić przepływ materiałów, by uzyskać oczekiwane i długoterminowe efekty?

Autorka Joanna Czerska dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem wdrożeniowym, wskazuje kroki postępowania, które pozwalają uzyskać imponujące wyniki: 40% redukcji czasu wytwarzania, 50% wzrostu produktywności, 70% redukcji miejsca zajmowanego przez stanowiska, 95% redukcji zapasu produkcji w toku, wzrost elastyczności pracowników, wzrost elastyczności procesu wytwórczego oraz uproszczenie planowania produkcji.

O autorze:

JOANNA CZERSKA – dr inż. w dziedzinie nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu Lean Management.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

FAZA I – PRZYGOTOWANIE

 1. CIĄGŁY PRZEPŁYW
 2. ZALETY CIĄGŁEGO PRZEPŁYWU – argumenty i kontrargumenty
 3. GDZIE STWORZYĆ CIĄGŁY PRZEPŁYW i czy będzie to możliwe?
 4. WYZNACZANIE REALNYCH CELÓW DLA GNIAZDA

4.1. Wybierz wyrób reprezentant

4.2. Ustal takt pracy gniazda

4.3. Ustal docelową liczbę stanowisk i operatorów w gnieździe

4.4. Ustal zasady zasilania gniazda w materiał

4.5. Podsumowanie

 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY
 2. OGRANICZENIA DLA PROJEKTU
 3. HARMONOGRAM PROJEKTU
 4. MONITORING REALIZACJI PROJEKTU

FAZA II – PROJEKTOWANIE

 1. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO

9.1. Gromadzenie danych niezbędnych do zaprojektowania gniazda

9.2. Analiza i obróbka danych

9.2.1. Analiza zabiegów i marnotrawstwa

9.2.2. Zabiegi na wyrobie

9.2.3. Przezbrojenia

9.2.4. Analiza rotacji materiałów

9.2.5. Analiza materiałów – plan dla każdej części

9.2.6. Analiza wyposażenia stanowisk

9.2.7. Analiza dodatkowego wyposażenia stanowisk

9.2.8. Analiza dokumentacji

 1. STANOWISKA I OPERATORZY W GNIEŹDZIE

10.1. Yamazumi według liczby pracowników

10.2. Podział pracy między operatorów

 1. PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA STANOWISK W GNIEŹDZIE
 2. ZAPAS PRZYSTANOWISKOWY I ZASILANIE STANOWISK

12.1. Materiały dostępne na kanbanie przystanowiskowym

12.2. Materiały dostarczane pod zamówienie

12.3. Projektowanie pojemników i wyposażenia do zasilania gniazda

12.4. Zasilanie gniazda

12.5. Transport materiałów do gniazda

12.6. Projektowanie trasy Motyla

 1. PROJEKTOWANIE STANOWISK
 2. HARMONOGRAMOWANIE PRACY GNIAZDA
 3. MONITORING PRACY GNIAZDA

15.1. Plan do wykonania

15.2. OEE dla maszyn

15.3. Monitoring trasy Motyla

15.4. Rotacja zapasów na supermarkecie

15.5. Prezentacja wyników monitoringu

FAZA III – WDROŻENIE

 1. PRÓBNE URUCHOMIENIE GNIAZDA – „test kartonowy”
 2. BUDOWA GNIAZDA DOCELOWEGO
 3. 5S i WIZUALIZACJA PRACY W GNIEŹDZIE
 4. STANDARYZACJA PRACY W GNIEŹDZIE
 5. OBSŁUGA AUTONOMICZNA MASZYN I WYPOSAŻENIA GNIAZDA
 6. ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW GNIAZDA
 7. PROGRAM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

FAZA IV – ANALIZA REZULTATÓW

 1. DŁUGOTERMINOWE REZULTATY
 2. REZULTATY FINANSOWE
 3. REZULTATY POZAFINANSOWE
n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…