Podróże służbowe w 2024r szkolenie podatkowe

1. Definicja podróży służbowej i składniki kosztów podróży służbowych:

 definicja podróży służbowe
 dopuszczalny czas trwania podróży służbowej.
 diety (wysokość, zasady rozliczania, “diety tranzytowe” itp.),
 koszty przejazdów i jazd miejscowych,
 koszty noclegów (zwrot faktycznie poniesionych wydatków, ryczałty,
dokumentowanie),
 koszty leczenia w trakcie podróży służbowej,
 inne wydatki (rodzaje, dokumentowanie).
2 Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w przypadku podróży
służbowych np.:
 określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa
(dokumentowanie, zasady zaliczania w ciężar kosztów, ustalenie przychodów
pracownika),
 zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie
według rachunków,
 śniadania hotelowe,
 zwrot wydatków na jazdy miejscowe (wynajęcie samochodu przez pracownika,
taksówki itp.),
 zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami
prawa,
 wydatki reprezentacyjne poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej
(obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).
3. Podróże służbowe a wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (dokształcanie w
formach szkolnych i pozaszkolnych) – różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty
uzyskania przychodów, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).
4. Wydatki na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej
– zasady zaliczania do kosztów podatkowych
– zasady ustalania przychodów pracownikom.
5. Delegacje pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło,
menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych –
różnice w rozliczeniach podatkowych:
– koszty uzyskania przychodów,
– zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
– zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

6. Pracownicy „mobilni” (kierowcy, przedstawiciele handlowi, pracownicy budowlani itp.) –
zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży.

7. Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy, zleceniodawcy itp. z tytułu rozliczania
podróży służbowych.

8. Rozliczanie podróży służbowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (np.
przypadki kiedy wystąpi import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów itp.).
9. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów
oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
10. Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu,
członków rad nadzorczych itp. samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach
służbowych np.:
 kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, rodzaje
wydatków itp.),
 zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych,
 ryczałty w jazdach miejscowych,
 ewidencja przebiegu pojazdu,
 opłaty parkingowe i za przejazdy autostradami.
 zmiany w kilometrówce w 2023r.
11. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników
– zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych,
– zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych,
– rozliczenia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
12. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy:
 kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania),
 kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady
dokumentowania).
13. Najem samochodów w ramach zagranicznych podróży służbowych, skutki w zakresie
obowiązku poboru podatku u źródła przez polskich płatników.
14. Zasady poboru podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od
zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.
15. Odpowiedzi na pytania uczestników

n

Kategoria

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

04/25/2024

Może ci się także spodobać…