RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH NA PRZYKŁADACHZ UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 1 LIPCA 2023R.

1. Wstęp do raportowania
a. Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR
b. Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym
zakres ochrony wynikający z objaśnień)
2. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje
a. Kim jest promotor
b. Kim jest korzystający
c. Kim jest wspomagający
d. Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub
doradcami podatkowymi są korzystającymi lub promotorami?
e. członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
f) pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
g) pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą
ponosić odpowiedzialność?
3. Definicja schematów podatkowych
a) rodzaje schematów podatkowych
– Krajowe
– Transgraniczne
– standaryzowane
b. Definicja uzgodnienia
c. Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej
d. Definicja kwalifikowanego korzystającego
e. Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku
raportowania:
– bieżące doradztwo podatkowe
– audyty i przeglądy
– szkolenia
– składanie deklaracji podatkowych
– sporządzanie objaśnień podatkowych

4. Terminy i sposób raportowania z uwzględnieniem zmian wynikających z 1 lipca 2023r.
a. Terminy raportowania
b. Sposób i forma raportowania
c. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
d. zmiany w terminach raportowania z uwagi na COVID-19
e. Zniesienie zawieszenia zgłaszania krajowych schematów podatkowych od dnia 1 lipca 2023 r.
5. Raportowanie schematów podatkowych na przykładach krok po kroku
a) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie degresywnej amortyzacji
b) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie leasingu operacyjnego
c) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie zbycia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa
d) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie samozatrudnienia
e) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie dywidendy
f) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości
6 Pytania i odpowiedzi

 

Zarządzanie czasem

Dla kogo:
• wszyscy przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Korzyści:
• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
• możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym
prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie w formie praktycznych warsztatów najważniejszych informacji
dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz pokazanie na przykładach w jaki konkretny
sposób dokonać raportowania schematów podatkowych krok po kroku. Dzięki szkoleniu uczestnicy
zostaną przygotowani do samodzielnego raportowania schematów podatkowych.

• Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie MDR
• W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia
do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z MDR.
• Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
• Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy
prawnemu
• Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

n

Kategoria

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/24/2024

Może ci się także spodobać…