Szkolenie Podstawy zarządzania projektami w organizacji

Wstęp
W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, umiejętność skutecznego zarządzania projektami jest kluczowym elementem osiągania sukcesu zarówno dla jednostek jak i dla przedsiębiorstw. W erze cyfrowej transformacji, w której zmiany zachodzą w szybkim tempie, zdolność do skutecznego planowania, organizacji i realizacji projektów staje się nie tylko ceniona, ale wręcz niezbędna dla utrzymania konkurencyjności i osiągnięcia celów biznesowych.

Grupa docelowa szkolenia.
Adresowane jest ono do osób, które pragną zdobyć lub ugruntować podstawowe kompetencje w zakresie planowania i realizacji projektów. Niezależnie od poziomu doświadczenia, nasze szkolenie umożliwia wszelkim uczestnikom poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności.

Zarządzanie czasem

Efekty z uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenie pozwala zapoznać się lub uporządkować wiedzę o wybranych zagadnieniach z podstaw planowania i realizacji projektu. Tematyka warsztatu obejmuje kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w planowaniu projektu. Wartością dodaną szkolenia jest możliwość wykorzystania poznanych narzędzi w formie warsztatowej podczas zajęć, w oparciu o rzeczywiste dane i założenia organizacji.

Korzyści dla uczestników:

 • Poszerzenie wiedzy: Szkolenie umożliwia zapoznanie się lub uporządkowanie istniejącej wiedzy na temat kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami.
 • Umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy: Dzięki formie warsztatowej zajęć, uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać poznane narzędzia w praktyce, na bazie rzeczywistych danych i założeń organizacji.
 • Rozwój kompetencji: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia poznanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania projektami.

Korzyści dla firmy:

 • Zwiększenie efektywności projektów: Posiadanie pracowników wyposażonych w solidne podstawy zarządzania projektami przekłada się na lepszą organizację i realizację projektów, co z kolei wpływa na zwiększenie efektywności działań firmy.
 • Poprawa kompetencji zespołu: Szkolenie przyczynia się do zwiększenia kompetencji całego zespołu w obszarze planowania i realizacji projektów, co może przynieść korzyści w długoterminowej perspektywie.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Dzięki właściwemu zarządzaniu projektami, firma może lepiej wykorzystać dostępne zasoby, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
Doświadczenie w elementach kompetencji w zarządzaniu projektami nie jest obowiązkowe. Pomocnym jest, jeśli uczestnik stosował już do pewnego stopnia wiedzę w zarządzaniu projektami.

Obszary tematyczne szkolenia:

 • Wprowadzenie do zagadnienia planowania projektu.
 • Model fazowy projektu
 • Wyznaczanie celów projektu.
 • Karta projektu.
 • Planowanie podziału prac.
 • Harmonogramowanie.
 • Zarządzanie zespołem projektowym

Program szkolenia
Nasze szkolenie obejmuje intensywny dwudniowy program, który skupia się na kluczowych zagadnieniach z zakresu zarządzania projektami. Poniżej znajduje się szczegółowy program, który zostanie omówiony i praktycznie przećwiczony podczas trwania kursu:

Program szkolenia

Dzień I 10.00 – 17.00

 • Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania projektami
 • Cykl życia projektu.
 • Model fazowy projektu.
 • Cele – znaczenie i techniki wyznaczania
 • Struktura zarządzania projektem. Role i odpowiedzialności.
 • Struktura podziału prac

Dzień II 9.00 16.00

 • Ustalanie kolejności działań – metoda ścieżki krytycznej
 • Zarządzanie harmonogramem
 • Zespół projektowy vs. grupy pracownicze
 • Kierowanie czy przewodzenie – rola kierownika projektu
 • Komunikacja w zespołach projektowych
 • Fazy rozwoju zespołu

Metody szkoleniowe.
Każdy moduł składa się z części wykładowej wprowadzającej w omawiane zagadnienie oraz ćwiczeń i zajęć warsztatowych pozwalających uczestnikom przyswoić i przećwiczyć nowe umiejętności w oparciu o przykładowe studia przypadku bądź ćwiczenia/testy.
Proporcje pomiędzy pracą warsztatową a wykładem:
Wykład: 20% /Warsztat: 80%
Maksymalna liczba uczestników na szkoleniu: 15

Materiały szkoleniowe.
Dla uczestników: prezentacje szkoleniowe w formie elektronicznej do pobrania z platformy szkoleniowej; materiały pomocnicze w formie papierowej podczas zajęć, spis polecanych lektur
Używane przez trenera: prezentacje elektroniczne, praca grupowa z wykorzystaniem flip-chart’u, dyskusje moderowane, analiza studium przypadku

Jesteśmy przekonani, że nasze szkolenie zapewni Wam wartościowe doświadczenia oraz praktyczne umiejętności, które będziecie mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy na pokład kursu „Podstawy zarządzania projektami w organizacji”

Może ci się także spodobać…